Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Luật Minh Khuê. Vướng mắc của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật Bảo hiểm xã hội 2014;

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. Chuyên viên trả lời

Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con, lao động nữ phải đáp ứng điều kiện sau:

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Về cách tính khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh, Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH có hướng dẫn:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn đã nghỉ việc sau khi làm hết tháng 12 năm 2017, thời điểm dự sinh của bạn là tháng 11 năm 2018. Vậy khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con của bạn được tính từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 10 năm 2018. Trong khoảng thời gian này, bạn mới đóng bảo hiểm xã hội được 2 tháng, bạn vẫn còn thiếu 4 tháng nữa mới đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản. Do vậy, nếu bạn không đóng bảo hiểm xã hội thêm ít nhất 4 tháng nữa thì khi sinh con, bạn sẽ không được hưởng chế độ thai sản.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, giọi số: 1900.1940 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê