1. Điều kiện và thủ tục hưởng chế độ thai sản, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế?

Thưa luật sư, Cho Em hỏi một số vấn đề như sau:1. Em đã đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 09/2008 đến ngày 28/06/2013 thì nghỉ việc không đóng nữa, hiện Em đang mang thai, dự sinh ngày 04/11/2013. Vậy Em có được hưởng chế độ thai sản hay không? Thời hạn làm thủ tục để hưởng chế độ thai sản là bao lâu?

Thủ tục bao gồm hồ sơ gì và nộp ở đâu? Hiện tại Em đã nghỉ việc, vậy Em được hưởng trợ cấp thai sản mấy tháng ? Khi nộp hồ sơ người nhà đi nộp được không ? (vì em đang ở cữ). Mức lương bình quân 6 tháng gần nhất của Em là 4.050.000 VNĐ. Vậy Em được hưởng trợ cấp thai sản là: 6 thang x 4.050.000 + 2 tháng lương tối thiểu tợ cấp 1 lần khi sinh (2 x 4.050.000). Tiền trợ cấp sẽ được chuyển khoản qua thẻ ATM hay sao?

2. Em đã làm thủ tục trợ cấp thất nghiệp, bên bảo hiểm xã hội quận thông báo có đưa cho Em 1 thẻ bảo hiểm y tế. Vậy Em có được dùng thẻ BHYT này khi sinh nữa không? (Mặc dù Em đã nghỉ việc). Nếu được, sau khi sinh xong Em nộp hồ sơ gồm những gì và ở đâu? Thẻ bảo hiểm y tế khám ở Bệnh viện Hoàn Mỹ nhưng Em sinh ở Bệnh viện Đại học Y Dược, vậy mức được hưởng và bao nhiêu?
3. BHXH đã đóng có được bảo lưu không? Tự động bảo lưu cho tới khi Em tìm việc ở 1 công ty khác hay phải làm thủ tục gì khác nữa không?
Mong công ty luật Minh Khuê trả lời chi tiết trường hợp giúp Em để Em hoàn thành hồ sơ thật tốt.

Em xin cảm ơn!

Người hỏi: Lê Trần Ngọc Bích

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, về điều kiện, thủ tục và mức hưởng chế độ bảo hiểm thai sản:

Về điều kiện:

Theo quy định tại Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

" 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Như vậy, trường hợp của bạn hoàn toàn đủ điều điện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản

Về thủ tục được quy định tại Quyết định số 01/2014/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội như sau:

Bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ hưởng chế độ thai sản gồm:

1. Sổ bảo hiểm xã hội

2. Giấy chứng sinh(bản sao) hoặc giấy khai sinh (bản sao) của con

3. Danh sách người lao động để nghị hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập (mẫu số C67a – HD, 3 bản chính)

Ngoài ra nếu thuộc các trường hợp sau thì hồ sơ có thêm:

+ Lao động nữ làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc theo ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0.7 trở lên thì có thêm giấy xác nhận của người lao động về điều kiện việc làm của người lao động (01 bản chính)

+ Lao động nữ là người tàn tật, người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc là thương binh, hoặc là người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên có thêm giáy chứng nhận thương tật hoặc biên bản của hội đồng giám định y khoa (01 bản sao)

Hồ sơ nộp tại doanh nghiệp nơi bạn đăng ký bảo hiểm xã hội. Thời hạn giải quyết chế độ thai sản nếu cơ quan bảo hiểm quản lý trực thuộc huyện(quận) là 18 ngày làm việc.

Mức hưởng:

Theo quy định tại Điều 35 Luật Bảo Hiểm xã hội về mức hưởng bảo hiểm thai sản:

" 1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội."

Theo quy định tại Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội về trợ cấp khi sinh con như sau:

" Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con"

Như vậy, mức hưởng của bạn là 6 tháng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội và 2 tháng lương tối thiểu chung cho trợ cấp một lần sinh con.

Về việc chi trả tiền bảo hiểm: Bạn đã nghỉ việc vì vậy, việc chi trả bảo hiểm có thể do bạn tự làm thủ tục với cơ quan bảo hiểm hoặc sẽ do công ty chi trả nếu công ty đại diện thực thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm của bạn với cơ quan bảo hiểm. Phương thức thanh toán có thể do thỏa thuận.

Thứ hai, về thẻ bảo hiểm y tế:

Theo quy định tại Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế năm 2008 trường hợp này, bạn vẫn được hưởng chế độ của bảo hiểm y tế như sau:

Về mức hưởng:

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế năm 2008 thì bạn được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh tại đúng tuyến đươc quỹ bảo hiểm thanh toán.

Trường hợp này, bạn muốn sử dụng thẻ bảo hiểm tại tuyến không được quỹ bảo hiểm thanh toán đúng tuyến thì mức hưởng được quy định như sau:

" a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016."

Thứ ba, về việc bảo lưu tiền đóng BHXH

Căn cứ quy định tại Điều 75 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì:

" Người lao động dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 70 hoặc chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 73 và Điều 74 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội."

Như vậy, bạn chỉ cần xin xác nhận bạn đã đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội tại nơi bạn đã đóng bảo hiểm xã hội. Khi làm việc tại công ty mới bạn chỉ cần đưa giấy xác nhận và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tại công ty mới.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, xin đảm bảo tất cả những thông tin tư vấn hoàn toàn đúng theo tinh thần pháp luật. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của bạn về vấn đề này và luôn sẵn sàng trao đổi những thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn của chúng tôi. Trân trọng./.

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan: Luật sư tư vấn pháp luật lĩnh vực luật lao động

2. Hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội khi đã thôi việc ?

Chào công ty luật Minh Khuê, cháu đã đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 1/2015 đến tháng 8/2015 (Tháng 9 bắt đầu ngừng đóng). Sang công ty mới thì chưa đóng vì công ty đang tạm dừng hoạt động. Cháu đang có em bé và dự kiến sinh vào tháng 12/2015 ? Vậy xin hỏi cháu có được hưởng chế độ thai sản không ạ ? Nếu được thì thủ tục sau khi sinh để hưởng gồm những gì ạ ?
Chân thành cảm ơn.

Hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội khi đã thôi việc ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

- Thứ nhất, điều kiện để bạn có thể được hưởng chế độ BHXH khi sinh con:

Theo quy định tại Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

"Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Như những gì bạn cung cấp thì bạn đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 1 đến tháng 8/2015 và tháng 12/2015 bạn sinh em bé cho nên khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ được tính từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2015. Trong khoảng thời gian này bạn đóng được 9 tháng cho nên bạn hoàn toàn đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi sinh con.

- Thứ hai, về thủ tục hưởng thai sản và nơi nộp hồ sơ:

Để hưởng bảo hiểm thai sản, bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- Sổ bảo hiểm xã hội.

- Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc Giấy khai sinh (bản sao) của con. Nếu sau khi sinh, con chết thì có thêm Giấy báo tử (bản sao) hoặc Giấy chứng tử (bản sao) của con. Đối với trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà không được cấp các giấy tờ này thì thay bằng bệnh án (bản sao) hoặc giấy ra viện của người mẹ (bản chính hoặc bản sao).

- Quyết định nghỉ việc của công ty cấp cho bạn.

Do bạn đã chốt sổ bảo hiểm ở công ty, vì vậy, bạn sẽ nộp và hưởng chế độ thai sản tại cơ quan BHXH quận/huyện nơi bạn cư trú. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không quyết toán thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Điều kiện hưởng và nơi làm thủ tục hưởng chế độ thai sản ?

3. Điều kiện và thủ tục hưởng chế độ thai sản theo chế độ bảo hiểm xã hội mới ?

​Xin chào luật sư! Luật sư cho phép tôi được hỏi: Tôi bắt đầu đóng BHXH từ tháng 2/2015 đến tháng 9/2015 thì nghỉ việc do sức khỏe không tốt. Tôi có thai vào tháng 5/2015 dự sinh là vào khoảng 29/1/2016, như vậy tôi có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không? Nếu có thì thủ tục và giấy tờ gồm những gì?
Tôi mong nhận được câu trả lời sớm của luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Điều kiện và thủ tục hưởng chế độ thai sản theo chế độ bảo hiểm xã hội mới ?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Như thông tin của bạn, bạn dự kiến sinh vào tháng 1/2016 nên chúng tôi sẽ dựa vào những quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 để tư vấn cho bạn về điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ. Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này”

Theo quy định này, vợ bạn phải có thời giam tham gia BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì mới đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản. Theo như bạn trình bày, trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con bạn đóng bảo hiểm xã hội được 8 tháng. Vì vậy, bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội.

Hiện tại, bạn đã nghỉ việc tại Công ty nên thủ tục hưởng chế độ thai sản sẽ bao gồm các giấy tờ sau:

- Sổ bảo hiểm xã hội của bạn;

- Bản sao Giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết là cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Thời gian giải quyết kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ theo điểm b khoản 3 Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội là:

"b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động."

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

4. Sinh trước ngày dự sinh và chế độ thai sản ?

Kính nhờ luật sư tư vấn giùm tôi :Tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 04/2015 cho đến khi sinh. Ngày dự sinh của tôi là 16/11/2015. Tôi muốn hỏi nếu tôi sinh con sớm hơn ngày dự sinh là ngày 15/09/2015 thì tôi có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không ? Chân thành cảm ơn.

 Sinh trước ngày dự sinh và chế độ thai sản ?

Tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì ngày dự sinh của bạn là 15/09/2015 do đó thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ bắt đầu từ tháng 10/2014-9/2015. Cụ thể Điều 1 Mục I Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định:

"1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Trong khoảng thời gian này, bạn đã có từ đủ 6 tháng đóng BHXH do đó bạn hoàn toàn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 quy định:

"Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

-> Như vậy bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản nếu sinh vào ngày 15/10/2015 khi đó bạn phải đảm bảo 6 tháng đóng bảo hiểm từ tháng 4 đến tháng 10.

Đối với trường hợp này, bạn có thể tham khảo các bài viết sau: Thắc mắc về điều kiện hưởng chế độ thai sản ?

5. Tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội có được hưởng chế độ thai sản không?

Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Tôi làm việc cho 1 công ty ở huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương và đã đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian làm việc tại công ty được khoảng 2 năm thời gian đóng BHXH từ 10/2009 đến 10/2011. Từ đó tới nay tôi đã bảo lưu sổ bảo hiểm.
Hiện nay tôi đã có thai được khoảng 02 tháng tôi muốn tiếp tục tham gia BHXH trong tháng 10/2015, dự kiến đến tháng 3/2016 tôi sinh con. Vậy xin cho tôi hỏi tôi có được hưởng chế độ thai sản theo luật bảo hiểm không?
Mong luật sư trả lời giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội có được hưởng chế độ thai sản không?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì dự kiến sinh của bạn là 3/2016, theo quy định tại Điều 1 Mục I Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định:

"1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Như vậy, nếu bạn sinh vào trước ngày 15 của tháng 3 thì thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ là tháng 3/2015 đến tháng 2/2016. Nếu bạn sinh sau ngày 15 của tháng 3 thì thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn là tháng 4/2015 đến tháng 3/2016. Nếu trong khoảng thời gian 12 tháng đó bạn đã có đủ 6 tháng đóng BHXH thì bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 số 58/2014/QH13 quy định:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này"

>> Đối với trường hợp này, bạn có thể tham khảo các bài viết sau: Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014?

6. Điều kiện nhận chế độ trợ cấp thai sản?

Chào luật sư, em có câu hỏi muốn nhờ luật sư tư vấn giùm, em tham gia bảo hiểm từ tháng 7/2014 đến tháng 11/2015 em nghỉ sinh. Dự kiến sinh là ngày 2/3/2016 vậy em có đủ điều kiện nhận tiền thai sản không?
Em cám ơn.

Luật sư tư vấn:

Theo dữ liệu bạn đưa ra, dự kiến sinh của bạn là 2/3/2016, theo quy định tại Điều 1 Mục I Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH thì thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ được tính từ 3/2015 đến tháng 2/2016. Cụ thể:

"1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 số 58/2014/QH13 quy định:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Căn cứ theo dữ liệu bạn đưa ra và các quy định pháp luật trên thì trong khoảng thời gian từ tháng 3/2015 đến tháng 2/2016 bạn đã có đủ 6 tháng đóng BHXH do đó bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Đối với trường hợp này, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau: Có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không và thủ tục như thế nào ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Bảo hiểm Xã hội - Công ty luật Minh Khuê.