1. Đóng bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thai sản trong thời gian nghỉ thai sản như thế nào?

Thưa luật sư, Chị em nghỉ thai sản 4 tháng, xong thời gian 4 tháng đó thì có được tính là tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không ?

Như chị em tham gia đóng bảo hiểm xã hội 4 năm ( trước lúc nghỉ sanh ) vậy 4 tháng nghi thai sản đó có tính tiếp là 4 năm 4 tháng hay không?

Người gửi: Anh Pham

Tham khảo nội dung tư vấn: Chế độ và thủ tục bảo hiểm thai sản, bảo vệ quyền lợi người lao động nữ

Trả lời:

Ý kiến thứ nhất:

Chào bạn!

Vấn đề của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội về Mức hưởng chế độ thai sản:

“Điều 35. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, chị bạn nghỉ thai sản 4 tháng, theo quy định của pháp luật thì thời gian này chị bạn không phải đóng bảo hiểm xã hội. Và thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 4 tháng của chị bạn được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Ý kiến thứ hai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục. Câu hỏi của bạn là thời gian nghỉ thai sản có được tính là thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không? Chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Trước hết, không có bảo hiểm thai sản bạn nhé! Theo quy định của pháp luật hiện hành chỉ có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.

Theo quy định tại Điều 35 Luật BHXH năm 2006 thì:

Điều 35. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì thời gian chị bạn nghỉ việc hưởng chế độ thai sản vẫn được tính là thời gian đóng BHXH và thời gian tham gia BHXH của chị bạn vẫn được tính là 4 năm 4 tháng.

Còn việc đóng bảo hiểm thất nghiệp khi nghỉ thai sản, theo Công văn số 1461 ngày 6-5-2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản từ 14 ngày trở lên, không hưởng tiền lương, tiền công tháng tại đơn vị mà hưởng chế độ do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả thì người sử dụng lao động và người lao động không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Do đó, người lao động trong thời gian nghỉ thai sản không thuộc diện đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Tham khảo các văn bản pháp luật liên quan:

- Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

- Nghị định số 100/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008 NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp ( có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2013).

Trân trọng!

2. Chế độ nghị thai sản 06 tháng ?

Thưa luật sư, Tôi có câu hỏi nhờ Luật sư giúp đỡ: Tôi sinh con vào ngày 1.1.2013, tôi viết đơn xin nghỉ thai sản nộp cho Công ty tôi là ngày 5.1.2013 vậy tôi có được nghỉ chế độ thai sản 6 tháng không?

Tôi xin cảm ơn!

Người gửi: bien nguyen

Chế độ nghị thai sản 06 tháng ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho công ty chúng tôi.

Vấn đề của bạn chúng tôi xin trả lời là: bạn có được nghỉ chế độ thai sản 6 tháng theo quy định mới (Bộ luật lao động 2012).

Theo Điều 240 Bộ luật lao động năm 2012. Hiệu lực của Bộ luật lao động

“1. Bộ luật này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2013.

Bộ luật Lao động năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động các năm 2002, 2006 và 2007 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực.

2. Kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực:

b) Quy định về thời gian nghỉ thai sản tại Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 được thực hiện theo quy định của Bộ luật này.

Lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày Bộ luật này có hiệu lực, mà đến ngày 1/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 thì thời gian nghỉ thai sản được thực hiện theo quy định của Bộ luật này.

Bạn nộp đơn nghỉ thai sản ngày 5/1/2013 như vậy đến ngày 01/05/2013 bạn vẫn còn trong thời gian nghỉ thai sản nên thời gian, chế độ áp dụng sẽ theo Bộ luật lao động mới tại Điều 157 Bộ luật lao động 2012 quy định 1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng….”

Trân trọng./.

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên;

3. Điều kiện được hưởng trợ cấp thai sản là gì?

Thưa luật sư Tôi nghỉ việc ở công ty cũ vào tháng 10/2013. Đến tháng 1/2014 tôi làm thủ tục và hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tháng 5/2014 tôi mang thai nhưng đến tháng 9/2014 tôi mới tham gia bảo hiểm, ngày dự kiến sinh của tôi là 15/2/2015.

Vậy luật sư cho tôi hỏi, tôi có được hưởng tiền trợ cấp thai sản không?

Người hỏi: T.N

Điều kiện được hưởng trợ cấp thai sản là gì?

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy đinh:

"1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Dự kiến 15 tháng 2 năm 2015 bạn sinh em bé, 12 tháng trước khi bạn sinh em bé là từ tháng15/ 2/2014 - tháng 15/2/2015, trong khoảng thời gian này bạn chưa tham gia bảo hiểm xã hội được đủ 6 tháng trở lên (từ 9/2014 - 2/2015). Như vậy, bạn không đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản khi sinh con có nghĩa là bạn không được hưởng trợ cấp thai sản và mức trợ cấp theo quy định tại điều 34 là hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Trân trọng./.

4. Thời gian để hưởng trợ cấp thai sản khi mang thai?

Thưa luật sư, Tôi có câu hỏi mong luật sư giải đáp.Tôi nghỉ việc ở công ty cũ vào tháng 10/2013. Đến tháng 1/2014 tôi làm thủ tục và hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tháng 5/2014 tôi mang thai nhưng đến tháng 09/2014 tôi mới tham gia bảo hiểm, ngày dự kiến sinh của tôi là 15/2/2015. Vậy luật sư cho tôi hỏi, tôi có được hưởng tiền trợ cấp thai sản không?

Tôi mong nhận được câu trả lời sớm.Xin chân thành cảm ơn!

Người hỏi: N.L

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

"Điều 28. Luật bảo hiểm xã hội 2006 Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

"1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Như vậy trường hợp của bạn đã nghỉ việc ở công ty cũ 10/2013 và đến 1/2014 bạn làm thủ tục và hưởng trợ cấp thất nghiệp, như vậy bạn đã đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng do bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp là những chế độ riêng nên sổ bảo hiểm của bạn vẫn tồn tại. Do bạn không nói rõ về về việc bạn có được đóng bảo hiểm ở công ty cũ hay không nên có 2 khả năng xảy ra:

+) Trường hợp bạn không đóng bảo hiểm xã hội ở công ty cũ, bạn phải đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trong khi từ 9/2014 - 15/2/2015 là không đủ điều kiện ấy, và trong thời gian 12 tháng trước khi sinh hoặc nhận nuôi con nuôi tức là từ 15/2/2014 - 15/2/2015 , trường hợp của bạn là từ 5/2014 trước khoảng 9 tháng.Như vậy bản không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

+) Trường hợp bạn đã đóng bảo hiểm ở công ty cũ và bạn được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội ở công ty mới này thì thời gian sẽ được cộng dồn, được tính từ khi bạn đóng bảo hiểm xã hội ở công ty cũ nếu đủ 6 tháng. Như vậy không cần đóng liên tục chỉ cần đóng đủ 6 tháng trong khoảng 12 tháng trước sinh là bạn có thể hưởng chế độ thai sản.

Trân trọng./.

5. Chế độ bảo hiểm thai sản ?

Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Em đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 9/2012 đến tháng 4/2015 thì công ty bị phá sản. Vậy em mang thai tháng 10-2014 đến thangs 7-2015. Do công ty phá sản nên 3 tháng cuối em không đóng bảo hiểm được. Vậy em có được hưởng bảo hiểm thai sản không? Em xin trân thành cám ơn!
Người gửi: truong an tran

Chế độ bảo hiểm thai sản ?

Luật sư tư vấn luật bảo hiểm xã hội trực tuyến (24/7) gọi số : 1900.6162

Trả lời

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty. Chúc bạn mạnh khỏe và thành công.

Về vấn đề của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2006:

“Điều 28: Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Điều 14 Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn khoản 2 Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội:

“1. Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

2. Trường hợp người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này nghỉ việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 31, 32, 34 và khoản 1 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội.”

Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH quy định tại khoản 1 mục II: "1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Căn cứ vào quy định trên, xét trường hợp của bạn: bạn sinh con vào tháng 7/2015, do không rõ về ngày sinh, nên sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

+ Trường hợp bạn sinh vào sau ngày 15/7/2015 thì 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ được tính là 7/2014 – 7/2015. Bạn tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 9/2012 đến 4/2015. Vậy tính từ 7/2014 đến 4/2015 là bạn có 9 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Do đó, bạn đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thai sản.

+ Trường hợp bạn sinh vào trước ngày 15/7/2015 thì 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ được tính là 6/2014 – 6/2015. Theo đó, từ tháng 6/2014 đến tháng 4/2015 bạn đóng bảo hiểm được 10 tháng. Do vậy, bạn đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản.

Trân trọng cám ơn!

6. Điều kiện hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật ?

Kính chào luật sư. Xin luật sư tư vấn cho tôi vấn đề liên quan đến hưởng trợ cấp thai sản. Tôi muốn hỏi luật sư về trường hợp của tôi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 9 năm 2014. Đến tháng 11 cùng năm, tôi có thai.

Tôi muốn làm việc hết đến tháng 4 năm 2015 và nghỉ. Vậy tôi có thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp thai sản không? Mong sớm nhận được câu trả lời.

Người gửi: Tống Ngọc Tố

Điều kiện hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật ?

Luật sư tư vấn lao động, bảo hiểm xã hội về chế độ thai sản, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định như sau:

"Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Trong trường hợp này, nếu bạn có từ đủ sáu tháng đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con thì bạn sẽ được nhận trợ cấp thai sản.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn.

Bộ phận tư vấn luật bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê