Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty luật Minh Khuê, vấn đề bạn quan tâm xin được giải đáp như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 46  Quyết định số 959/2015/QĐ- BHXH :

 “Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất.”

Như vậy, trong trường hợp của mẹ bạn có 2 sổ bảo hiểm xã hội và ghi thời gian đóng bảo hiểm xã hội không trùng nhau thì mẹ bạn phải thực hiện gộp sổ bảo hiểm xã hội . 

Theo quy định tại Điều 29 Quyết định 959/QĐ- BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2015 , hồ sơ gộp sổ bảo hiểm xã hội gồm :

– Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH mẫu TK1-TS;

– Hai sổ bảo hiểm xã hội đã cấp;

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Theo đó, về nơi nộp hồ sơ để gộp sổ bảo hiểm xã hội được căn cứ Phiếu giao nhận hồ sơ 304/……./SO như sau:

Thủ tục nộp hồ sơ:

+ Người đang làm việc nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc nộp thông qua đơn vị nơi đang làm việc.

+ Người đã nghỉ việc (sổ BHXH đã được chốt): nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Như vậy, mẹ bạn cần điền đầy đủ thông tin theo mẫu tờ khai TK1 -TS cùng 2 sổ bảo hiểm xã hội đã được cấp đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận/ huyện nơi công ty cuối cùng mẹ bạn làm việc để nộp hồ sơ giải quyết việc gộp hai quyển sổ bảo hiểm xã hội vào một. 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết: Thời hạn giải quyết gộp sổ bảo hiểm xã hội

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập