Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

- Luật việc làm năm 2013 

- Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 

2. Nội dung

- Về bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ Điều 50 Luật việc làm năm 2013 quy định:

"1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng."

Như vậy, bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 06/2014 đến 04/2018 bạn sẽ đóng Bảo hiểm thất nghiệp được 3 năm 10 tháng. Thời gian hưởng của bạn là 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, thời gian 10 tháng lẻ không được tính trong lần hưởng này mà được bảo lưu và cộng dồn vào lần sau khi đủ điều kiện.

Mức hưởng 1 tháng =  6. 960. 000đ x 60% = 4.176.000đ

- Về bảo hiểm xã hội:

Điều 60 Luật BHXH quy định về mức hưởng BHXH như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Do bạn đóng BHXH từ năm 2014, tính đến thời điểm nghỉ việc được 3 năm 10 tháng, 10 tháng lẻ được làm tròn là 1 năm. Tổng mức hưởng của bạn là 8 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Tuy nhiên, BHXH một lần được hưởng trong trường hợp sau 1 năm nghỉ việc bạn không có nhu cầu đóng BHXH nữa hoặc khi phát sinh các sự kiện pháp lý: Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH; phục viên, xuất ngũ; ra nước ngoài định cư; mắc bệnh hiểm nghèo.

- Trường hợp đến tháng 06/2018 bạn mới nghỉ việc, tức là bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, BHXH đủ 4 năm thì:

+ Trợ cấp thất nghiệp được hưởng là 4 tháng

+ Tiền BHXH 1 lần: 8 tháng

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội về thất nghiệp trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.1940 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê