>> Luật sư tư vấn điều kiện hưởng chế độ thai sản, gọi:  1900.1940

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

Công văn 1246/BHXH-BT giải quyết chế độ cho người lao động trong các đơn vị bị khởi kiện.

2. Nội dung phân tích:

Công văn 1246/BHXH-BT quy định:

"1. Đối với đơn vị sử dụng lao động vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội, nợ bảo hiểm xã hội số tiền lớn, thời gian dài: khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, kiên quyết khởi kiện ra Tòa án.

2. Đối với đơn vị sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội đang bị khởi kiện, đang được Tòa án xét xử hoặc đơn vị đang thi hành án theo phán quyết của Tòa án thì thực hiện thu Bảo hiểm xã hội và giải quyết chế độ cho người lao động như sau:

a) Tiếp tục tính thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phát sinh, cùng với số tiền nợ và tiền lãi của số tiền chưa đóng, chậm đóng theo quy định.

b) Việc ghi, xác nhận sổ bảo hiểm xã hội làm căn cứ giải quyết chế độ đối với người lao động ngừng việc và các trường hợp tử tuất thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 62 Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

c) Giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động đối với người lao động theo nguyên tắc đóng bảo hiểm xã hội đến thời điểm nào thì giải quyết chế độ đến thời điểm đó.

d) Về chế độ bảo hiểm y tế: theo Công văn số 6168/BYT-BH ngày 03/10/2011 của Bộ Y tế về việc giải quyết quyền lợi khám chữa bệnh trong thời gian không đóng bảo hiểm y tế thì người lao động không được hưởng quyền lợi về bảo hiểm y tế, kể cả các trường hợp đã truy đóng"

Như vậy, theo nguyên tắc thì bạn đóng BHXH đến thời điểm nào thì giải quyết chế độ đến thời điểm đó.

Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

"Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Trong trường hợp này, nếu bạn đóng BHXH từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Mọi vướng mắc vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi: 1900.1940 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật bảo hiểm - Công ty luật Minh Khuê