Công ty tôi báo giảm bảo hiểm của tôi từ tháng 9 và khai tăng từ tháng 4, như vậy là giảm bảo hiểm 7 tháng. Đến khi đi làm tôi có làm chế độ dưỡng sức sau sinh thì không được duyệt và trả lời là do nghỉ thai sản 7 tháng, như vậy thời gian nghỉ dưỡng sức sau sinh tính từ thời gian nào?

Tôi xin chân thành cám ơn.

Người gửi: ĐTK Huệ

>> Tư vấn luật bảo hiểm xã hội trực tuyến (24/7) gọi số : 1900.1940

 

Trả lời:

Chào bạn, cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty, với câu hỏi của bạn tôi xin trả lời như sau:

Điều 37 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định: 

Điều 37. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản

1. Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 30, khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm.

2. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

Khoản 1, khoản 2 điều 31 Luật bảo hiểm xã hội

Điều 31. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định sau đây:

a) Bốn tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường;

b) Năm tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc là nữ quân nhân, nữ công an nhân dân;

c) Sáu tháng đối với lao động nữ là người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật;

d) Trường hợp sinh đôi trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm ba mươi ngày.

2. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới sáu mươi ngày tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc chín mươi ngày tính từ ngày sinh con; nếu con từ sáu mươi ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc ba mươi ngày tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Vậy chế độ nghỉ dưỡng sức sau khi sinh chỉ được áp dụng cho trường hợp lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản mà sức khỏe còn yếu thì mới được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày trong một năm với mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ tại gia đình; Bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ tại cơ sở tập trung. Vậy sau thời gian nghỉ thai sản 7 tháng mà sức khỏe của bạn vẫn còn yếu thì bạn vẫn được hưởng chế nghỉ dưỡng sức. Việc công ty trả lời trường hợp của bạn không được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức do bạn đã nghỉ thai sản 7 tháng là không có cơ sở. 

Mọi vướng mắc vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn luật bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.1940để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ trực tiếp từ luật sư, chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn luật bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê