Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014;

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012;

Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định về VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG TÁC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN;

Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ, QUẢN LÝ HỒ SƠ, THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ THÂN NHÂN;

2. Nội dung tư vấn:

Xin chào các luật sư! Tôi muốn hỏi Gia đình tôi đi kinh tế mới vào Bình Thuận Sinh Sống. Tôi có người anh là liệt sĩ. Trước đây do tĩnh Hà tĩnh quản lý. Tháng 01 năm 2014 gia đình tôi về quê chuyển hồ sơ vào tĩnh Bình Thuận. Từ trước đến nay chưa hề thành toán một loại chế độ nào. Vậy các luật sư hướng dẫn cách làm hồ sơ để thanh toán và các chế độ được hưởng bao gồm những gì. Rất mong được sự hướng dẫn của các luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn!

- Do thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ cho nên chúng tôi sẽ đưa ra những đối tượng là thân nhân liệt sỹ được hưởng chế độ thân nhân liệt sỹ theo quy định của Pháp lệnh người có công với cách mạng năm 2012 như sau:

Điều 14.

1. Thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp "Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ" bao gồm:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ;

b) Vợ hoặc chồng;

c) Con;

d) Người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ.

Nếu gia đình bạn có người thuộc đối tượng trên sẽ được hưởng chế độ thân nhân liệt sỹ, trường hợp không có mà chỉ có bạn thì không được hưởng chế độ bởi em gái không thuộc đối tượng được thụ hưởng.

- Chế độ được hưởng được quy định tại khoản 2-Điều 14 của Pháp lệnh như sau:

2.[9] Các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ bao gồm:

a) Trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử;

b) Trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo các mức thân nhân của một liệt sĩ, thân nhân của hai liệt sĩ, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, con liệt sĩ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng liệt sĩ cô đơn không nơi nương tựa, con liệt sĩ mồ côi cả cha mẹ quy định tại điểm này thì được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng;

c) Khi báo tử, liệt sĩ không còn thân nhân quy định tại khoản 1 Điều này thì người thừa kế của liệt sĩ giữ Bằng "Tổ quốc ghi công" được hưởng khoản trợ cấp tiền tuất một lần như đối với thân nhân liệt sĩ;

d) Liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người được giao thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp mỗi năm một lần;

đ) Thân nhân liệt sĩ được Nhà nước mua bảo hiểm y tế; được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ về nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 4 của Pháp lệnh này;

e) Cha đẻ, mẹ đẻ; người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; vợ hoặc chồng; con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần.

Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con mà người con đó là liệt sĩ hoặc cha đẻ, mẹ đẻ có hai con là liệt sĩ trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm;

g) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước; khi chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, thân nhân được hưởng một khoản trợ cấp;

h) Con liệt sĩ được hưởng chế độ ưu tiên, hỗ trợ quy định tại khoản 5 Điều 4 của Pháp lệnh này.

- Hồ sơ hưởng chế độ: 

Điều 6-Thông tư số 05/2015/TT-BTBXH quy định hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi với thân nhân liệt sỹ như sau:

Giấy báo tử; Bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”; Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ (Mẫu LS4) kèm các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Thông tư này; Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp một lần khi báo tử trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân (Mẫu LS5).

- Thủ tục:

Điều 7-Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH quy định thủ tục như sau:

Thân nhân liệt sỹ nộp hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi tới cơ quan có thẩm quyền.

Đại diện thân nhân liệt sĩ có trách nhiệm lập bản khai tình hình thân nhân kèm biên bản ủy quyền và bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công” gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban cấp xã ở đây là ủy ban cấp xã nơi lưu hồ sơ gốc liệt sỹ.

Trường hợp thân nhân là người có công nuôi liệt sĩ phải có đề nghị bằng văn bản của gia đình, họ tộc liệt sĩ, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

Trường hợp thân nhân là con dưới 18 tuổi phải có thêm bản sao giấy khai sinh.

Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên đang đi học phải có thêm giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học; nếu đang theo học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học thì phải có thêm bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục trung học phổ thông về thời điểm kết thúc học.

Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật và biên bản của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.

Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và giấy xác nhận thu nhập (Mẫu TN) của Ủy ban nhân dân cấp xã và biên bản của Hội đồng y khoa cấp tỉnh.

Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng thì người thờ cúng lập bản khai tình hình thân nhân kèm biên bản ủy quyền và bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công” gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

Đối với trường hợp của bạn do chuyển đi sang địa phương khác nên cần làm thủ tục di chuyển hồ sơ. Cụ thể như sau:

+ Hoàn tất thủ tục tại Ủy ban nhân dân xã nơi lưu giữ hồ sơ gốc.

+ Hồ sơ di chuyển (khoản 2-Điều 49-Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH):

Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ (Mẫu HS6); Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú dài hạn; Phiếu báo di chuyển hồ sơ (Mẫu HS7);Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi.

+ Thủ tục: (khoản 3-điều 49):

a) Nơi đi:

Cá nhân làm đơn đề nghị di chuyển hồ sơ gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ kèm theo bản sao hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đơn có trách nhiệm kiểm tra, hoàn tất hồ sơ di chuyển và gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cá nhân cư trú; gửi 01 phiếu báo di chuyển hồ sơ về Cục Người có công để theo dõi, quản lý: gửi 01 phiếu báo di chuyển cho cá nhân để biết.

b) Nơi đến:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tiếp nhận hồ sơ trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:

Thông báo đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đi.

Kiểm tra hồ sơ tiếp nhận, nếu hồ sơ đúng quy định thì đăng ký quản lý đối tượng và thực hiện tiếp các chế độ ưu đãi theo quy định.

Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì chuyển trả lại hồ sơ kèm công văn nêu rõ lý do chưa tiếp nhận, yêu cầu nơi chuyển hồ sơ kiểm tra, bổ sung.

Chào Luật sư, tôi xin hỏi nội dung liên quan đến Nghị định 116/2010 về phụ cấp thu hút đối với vùng đặc biệt khó khăn như sau. Đến thang 3/2016 trong đơn vị tôi những người đã nhận đủ 5 năm phụ cấp thu hút (thời gian thực tế làm việc ở Vùng có ĐKKTXHDBKK) sẽ không được hưởng nữa, nhưng có một số người thì chưa nhận đủ 5 năm (vì mới chuyển đến sau tháng 3/2011), nhưng xã tôi chưa thoát nghèo bền vững vì ở Hải đảo(huyện đảo Lý sơn, Quãng ngãi) vậy những người này có tiếp tục được nhần phụ cấp theo nghị đinh 116/2010 nữa không. Mong luật sư tư vấn. Xin chân thành cảm ơn

Khoản 2-Điều 4-Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định về thời điểm tính 5 năm trong phụ cấp thu hút như sau:

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn và không quá năm năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, với trường hợp của đơn vị bạn những người tới công tác sau thì sẽ vẫn được hưởng phụ cấp thu hút kể từ thời điểm có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tôi xin nghỉ hậu sản từ ngày 15/2/2016 đến hết ngày 14/8/2016 (đã được Giám đốc xác nhận). Hệ số lương của tôi 6 tháng liền kề trước khi nghỉ hậu sản là 2,67. Cơ quan của tôi đã trả lương tôi đến hết tháng 2/2016 (sẽ không trả lương tháng 8/2016 cho tôi). Đến tháng 5/2016, cơ quan tôi sáp nhập về tỉnh và cơ quan tôi là một Chi nhánh. Tôi xin hỏi một số vấn đề như sau: 1. Cách tính tiền lương hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 6 tháng nghỉ hậu sản của tôi ? 2. Đến hết thời gian nghỉ hậu sản, ngày 15/8/2016 tôi đã trở lại cơ quan làm việc. Tuy nhiên do sức khỏe còn yếu nên tôi đã gửi đơn xin được nghỉ dưỡng sức sau sinh do sinh mổ (thời gian xin nghì dưỡng sức là từ ngày 15/8/2016 đến hết ngày 21/8/2016) và đã dược Giám đốc Chi nhánh xác nhận (Trước đây là Giám đốc). Bảo hiểm đã thanh toán tiền nghỉ dưỡng sức cho tôi bằng chuyển khoản: 2.541.000 đồng. Tuy nhiên do yêu cầu công việc, cơ quan đã yêu cầu tôi tiếp tục đi làm việc kể từ ngày15/8/2016. Hỏi: Cách tính tiền nghỉ dưỡng sức cho tôi như thề là đúng hay sai? Trong tháng 8/2016 tôi có bị trừ tiền nghỉ dưỡng sức vào lương tháng 8/2016 hay không (Do cơ quan cũ đã trả lương đến hết tháng 8, hiện tại là cơ quan mới chi trả lương). Nếu có sẽ trừ với sô tiền là bao nhiêu. Riêng những ngày làm việc theo yêu cầu của cơ quan (những ngày được nghỉ dưỡng sức) sẽ tính như thế nào? Rất mong được sự phản hồi. Xin chân thành cám ơn!

- Theo quy định tại ĐIều 39-khoản 1-điểm a-Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người phụ nữ khi sinh con được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

Như vậy, trong thời gian nghỉ sinh con từ 15/2/2016 tới 14/8/2016 bạn sẽ được hưởng với mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước khi sinh chưa đủ 06 tháng thì sẽ được hưởng 100% mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

 - Theo quy định tại khoản 1-Điều 41-Luật bảo hiểm xã hội 2014, trong khoảng thời gian 30 ngày làm việc sau thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản mà sức khỏe người phụ nữ chưa phục hồi được thì sẽ được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ 5-10 ngày. Khoản 3-điều này quy định mức hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Bạn được nghỉ dưỡng sức 7 ngày, vậy bạn sẽ được hưởng: 

(30% X 1.210.000 đồng) X 7= 2.541.000 đồng. 

Do đây là khoảng thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do sức khỏe của thai phụ còn yếu cho nên về nguyên tắc sẽ không phải làm việc trong khoảng thời gian này và đó là quyền lợi của người lao động. Tuy nhiên hiện nay Luật bảo hiểm xã hội 2014 không quy định vấn đề người sử dụng lao động buộc người lao động làm việc trước khi hưởng xong chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Nhưng căn cứ theo Bộ luật lao động năm 2012 chúng tôi cho rằng trong trường hợp buộc người lao động đi làm trong khoảng thời gian này thì phải được sự đồng ý của họ và có thể thấy rằng ý nghĩa của dưỡng sức phục hồi sức khỏe không đạt được. 

Chào Luật sư, Xin luật sư tư vấn cho tôi trường hợp sau: Hiện tôi đang làm việc tại công ty được 5 năm, theo quy định công ty mỗi tháng nhân viên sẽ được nghỉ 01 ngày hưởng lương và phép trừ vào phép năm. Và tôi đã nghĩ hết 12 ngày phép của năm, vừa qua tôi có đi phẫu thuật và có giấy xác nhận của bệnh viện được nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội 9 ngày (bao gồm thời gian phẫu thuật điều trị trong bệnh viện 5 ngày và 4 ngày nghỉ dưỡng thương ở nhà), và tôi nộp giấy xác nhận của bệnh viện cấp cho phòng nhân sự, sau đó phòng nhân sự sẽ thay tôi làm việc với bên bảo hiểm xã hội để nhận tiền nghỉ bảo hiểm xã hội, và sẽ chuyển số tiền thanh toán từ bên bảo hiểm xã hội cho tôi (tính theo tiền lương đóng bảo hiểm xã hội và chỉ tính những ngày nghỉ làm trong tuần không tính chủ nhật, và Tôi phải chờ thời gian giải quyết khoảng từ 1đến 2 tháng). Đồng thời công ty trừ của tôi 8 ngày nghỉ không hưởng lương trong tháng đó (không trừ ngày nghỉ chủ nhật). Vậy xin luật sư cho biết: 1/. Công ty làm như vậy có đúng luật không? Vì theo tôi đọc một số bài báo và tư vấn từ web thì người lao động được hưởng nguyên lương khi nghỉ khám chữa bệnh. 2/. Trường hợp giống như tôi nhưng đồng nghiệp tôi còn 5 ngày phép năm, công ty sẽ trừ 5 ngày phép đó (vẫn được hưởng lương) và trừ 3 ngày không hưởng lương. Như vây có đúng luật không? Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Luật sư. Xin cám ơn.

Theo quy định tại khoản 1-Điều 26-Luật BHXH 2014,với trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm dưới 15 năm sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau như sau:

- Làm việc trong điều kiện bình thường (điểm a): được nghỉ 30 ngày;

- Làm việc trong điều kiện công việc nặng nhọc, độc hại hoặc làm tại nơi có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên: được nghỉ 40 ngày;

Theo quy định tại khoản 1-Điều 29-Luật BHXH 2014, trong 30 ngày đầu trở lại làm việc sau khi nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau nếu sức khỏe chưa phục hồi người lao động sẽ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5-10 ngày.

Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn phải nghỉ việc do phẫu thuật trị bệnh cho nên căn cứ quy định trên bạn sẽ được hưởng chế độ ốm đau. Và đây là quyền lợi của người lao động cho nên không được trừ vào ngày nghỉ năm của người lao động. Cho nên, công ty bạn đã làm trái quy định của pháp luật, không bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về thắc mắc của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900 6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê