Gia đình tôi đã nộp thuế đất từ năm 1995 đến 1998 có phiếu thu số 14 từ năm 1998 trở đề đây gia đình nộp thuế nhưng UBND xã không thu nữa. Nay UBND Xã lại lấy mảnh đất của gia đình tôi, cắt cho hộ bà Trần Thị C. UBND xã còn đến cưỡng chế gia đình tôi 2 lần: gia đình tôi xây nhà năm 1995, UBND Xã lại cho là gia đình nhà tôi xây nhà trái phép và cho dân quân, công an,trưởng công an xã, chủ tịch xã ,phó chủ tịch xã đến cưỡng chế đập phá 17 mét tường rào 264m2 đất trồng màu. Gia đình tôi còn bức xúc hơn nữa khi trưởng công an xã đã chạy vào hòm đồ sửa xe của gia đình cầm búa vu khống gia đình tôi đánh người thi hành công vụ. Chồng tôi bị bắt vào giam tại tù giam huyện 9 ngày sau đó toà xử án treo. Gia đình tôi có giấy tờ mua và chuyển nhượng đất đã nhận chuyển nhượng và đất dịch vụ, biên lai nộp tiền thu thuế đất và biên lai cắt đất cùng một số giấy tờ kèm theo. Gia đình cũng đã gửi đơn lên huyện nhưng không được giải quyết . Kính mong Quý Công Ty tư vấn gia đình tôi cần làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

Tôi xin chân thành cảm ơn !

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật đất đai công ty luật Minh Khuê.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi bị thu hồi đất trái quy định pháp luật

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi: 1900.6162

Trả lời:

 

Xin chào bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho luật Minh Khuê. Chúng tôi xin được trả lời bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai 2013

>> Xem thêm:  Thời hạn của loại đất quy định trong bảng giá đất ? Quy định về mua bán các loại đất

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Nội dung trả lời:

Theo quy định của Luật đất đai 2013 thì chỉ trong những trường hợp nhất định, nhà nước mới thu hồi đất trên cơ sở có bồi thường, hỗ trợ cho người sử dụng đất. Theo đó, việc thu hồi đất chỉ được tiến hành trong các trường hợp:

-Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh (điều 61)

-Thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng (điều 62)

-Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai (điều 64)

-Thu hồi đất cho chấm dứt quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người (điều 65)

Thêm vào đó, trong trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thì phải đảm bảo các căn cứ sau: 

1. Dự án thuộc các trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này;

2. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc yêu cầu bồi thường hoặc lấy lại đất khai hoang phục hóa bị xã thu hồi?

3. Tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án.

Điều 66, luật đất đai 2013 quy định thẩm quyền thu hồi đất như sau: 

"1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất" 

Căn cứ vào các quy định trên thì việc UBND xã quyết định lấy đất của gia đình bạn giao cho hộ gia đình C là vi phạm nghiêm trọng các quy định của luật đất đai. Thứ nhất, UBND xã không có căn cứ để thu hồi đất đang sử dụng ổn định, hợp pháp của gia đình bạn. Thứ hai, UBND xã không có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất. 

>> Xem thêm:  Phí, thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cấp mới sổ đỏ với đất ở nông thôn ?

Trong thư bạn cũng có trình bày việc UBND xã còn đến cưỡng chế gia đình bạn 2 lần: gia đình bạn xây nhà năm 1995, UBND Xã lại cho là gia đình bạn xây nhà trái phép và cho dân quân, công an,trưởng công an xã, chủ tịch xã ,phó chủ tịch xã đến cưỡng chế đập phá 17 mét tường rào 264m2 đất trồng màu. Hành vi này có dấu hiệu của tội hủy hoại tài sản công dân vì khi không có quyết định thu hồi đất hợp pháp thì không thể thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất. 

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bạn và gia đình có thể thực hiện các quyền sau: 

-Quyền khiếu nại, khiếu kiện về đất đai quy định tại điều 204 luật đất đai 2013: 

"1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Căn cứ vào khoản 1, điều 28, Luật tố tụng hành chính 2010 quy định về những khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án như sau: " Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định và các quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.

Ngoài ra, theo Điểm c Khoản 1 Điều 30 Luật tố tụng hành chính quy định về thẩm quyền của Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cụ thể là: "Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Toà án cấp tỉnh) giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây:.. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Toà án và của người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước đó".

Nếu không khởi kiện ra tòa án, gia đình bạn có thể làm đơn khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. 

Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. (Căn cứ tại Điều 7 Luật khiếu nại 2011)

-Quyền tố cáo theo quy định tại điều 205:

>> Xem thêm:  Nên làm di chúc hay hợp đồng tặng cho đối với quyền sử dụng đất ?

1. Cá nhân có quyền tố cáo vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai.

2. Việc giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo"

Gia đình bạn có thể thực hiện việc tố cáo bằng đơn tố cáo hoặc tố cáo trực tiếp. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý được giao, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

Theo quy định tại điều 206 luật đất đai 2013 thì người có hành vi vi phạm pháp luật đất đai, tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lí hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Nếu gây thiệt hại cho Nhà nước, cá nhân hoặc tổ chức thì phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật đất đai qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai.

>> Xem thêm:  Cha xứ có được mua đất và đứng tên trên sổ đỏ đất tôn giáo không ?