1. Bầu trưởng thôn có bắt buộc phải là Đảng viên ?

Thưa Luật sư Minh Khuê! Tôi muốn Luật sư Minh Khuê tư vấn giúp tôi, hiện nay chỗ tôi đang có kế hoạch bầu lại chức trưởng phó thôn. Mà theo xã nói thì muốn làm trưởng thôn, phó thôn phải là đảng viên, tôi hỏi xã nói thế có đúng không?
Rất mong Luật sư tư vấn, xin cảm ơn Luật sư Minh Khuê.

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo điều 11, Thông tư số 04/2012/TT-BNV quy định về tiêu chuẩn Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố như sau:

"Điều 11. Tiêu chuẩn Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, tổ dân phố; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao."

Và quy trình Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố như sau:

"Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
...
7. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 12. Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố

1. Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố:

a) Trên cơ sở thống nhất với Chi ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố đề cử danh sách để Hội nghị của thôn, tổ dân phố bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; tại hội nghị này, cử tri có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử. Căn cứ kết quả bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Thời điểm tổ chức bầu cử được thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương 2 Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

2. Việc bầu hoặc chỉ định, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và hướng dẫn bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

3. Nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố:

a) Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có nhiệm kỳ là hai năm rưỡi hoặc năm năm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thống nhất và phù hợp điều kiện cụ thể ở địa phương. Trường hợp do thành lập thôn mới, tổ dân phố mới hoặc khuyết Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để điều hành hoạt động của thôn, tổ dân phố cho đến khi cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của thôn, tổ dân phố bầu được Trưởng thôn mới, Tổ trưởng tổ dân phố mới trong thời hạn không quá sáu tháng kể từ ngày có quyết định cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời.

b) Nhiệm kỳ của Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố, thực hiện theo nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố”

Như vậy: Việc bầu cử chức Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố phải là Đảng viên là không đúng theo quy định của pháp Luật. Việc là Đảng viên thì sẽ được xem xét ưu tiên hơn.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự về quy chế bầu trường thôn , gọi: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

2. Bầu Trưởng thôn thực hiện như thế nào ?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Do có bất đồng giữa các nhóm dân cư trong thôn Duệ, dòng họ Nguyễn muốn đưa ông Mạc lên làm Trưởng thôn, còn dòng họ Phạm muốn đưa ông Muôn vào chức danh này để củng cố vị thế của dòng họ. Tuy nhiên, tên ông Mạc không có trong danh sách ứng cử do Ban công tác Mặt trận thôn phối hợp với chính quyền lập.
Đến ngày bầu Trưởng thôn, nhóm thanh niên dòng họ Nguyễn tụ tập đông người quậy phá. Họ đưa ra yêu cầu cho Tổ bầu cử phải đưa tên ông Mạc vào danh sách thì mới để cho tiến hành bầu cử. Trước chiều hướng căng thẳng của vụ việc, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã phải xuống tận nơi để tìm cách giải quyết vụ việc. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã cần xử lý tình huống này như thế nào?
Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ Nghị quyết liên tịch Số: 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN

Điều 6. Công tác chuẩn bị hội nghị bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố
1. Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử.
2. Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố tổ chức hội nghị Ban công tác dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; báo cáo với Chi ủy Chi bộ thôn, tổ dân phố để thống nhất danh sách người ra ứng cử (từ 1 -2 người).
3. Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thành lập Tổ bầu cử (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố; thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và đại diện cử tri thôn, tổ dân phố); quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử, quyết định thành phần cử tri (là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình) tham gia bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Các quyết định này phải được thông báo đến nhân dân ở thôn, tổ dân phố chậm nhất 7 ngày trước ngày bầu cử.
Điều 7. Tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố
Tùy theo điều kiện của từng địa phương mà việc bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có thể tổ chức kết hợp tại hội nghị thôn, tổ dân phố hoặc tổ chức thành cuộc bầu cử riêng.
Trường hợp tổ chức thành cuộc bầu cử riêng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn quy trình, thủ tục của cuộc bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố ở địa phương mình phù hợp với quy định của pháp luật.
Điều 8. Bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tại hội nghị thôn, tổ dân phố
1. Tổ trưởng tổ bầu cử chủ trì hội nghị bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.
Hội nghị bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tham dự.
2. Việc bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thực hiện theo trình tự sau đây:
a) Tổ trưởng tổ bầu cử đọc quyết định công bố ngày tổ chức bầu cử; quyết định thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử;
b) Tổ trưởng tổ bầu cử quyết định việc để Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố đương nhiệm báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua trước hội nghị cử tri; hội nghị cử tri thảo luận về công tác nhiệm kỳ vừa qua của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.
c) Tổ trưởng tổ bầu cử nêu tiêu chuẩn của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố;
d) Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố giới thiệu danh sách những người ra ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố do Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố đề cử và Chi ủy Chi bộ thôn, tổ dân phố thống nhất theo quy trình quy định tại khoản 2 Điều 6 của Hướng dẫn này. Tại hội nghị này, cử tri có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử;
đ) Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về những người ứng cử. Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, Tổ bầu cử ấn định danh sách những người ứng cử để hội nghị biểu quyết. Việc biểu quyết số lượng và danh sách những người ứng cử được thực hiện bằng hình thức giơ tay và có giá trị khi có trên 50% số cử tri tham dự hội nghị tán thành;
e) Tiến hành bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố:
- Việc bầu cử có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định;
- Nếu bầu bằng hình thức giơ tay, Tổ bầu cử trực tiếp đếm số biểu quyết. Nếu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, Tổ bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu.
- Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu; mời đại diện cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu.
Kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: Tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của thôn, tổ dân phố; số cử tri tham gia hội nghị; số phiếu phát ra; số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ bầu cho mỗi người ứng cử so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình toàn thôn, tổ dân phố.
Người trúng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố.
Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 bản, có chữ ký của các thành viên Tổ bầu cử.
g) Tổ trưởng tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, kèm theo Biên bản kiểm phiếu gửi ngay đến Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.
3. Trường hợp kết quả bầu cử không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố thì tiến hành bầu cử lại. Ngày bầu cử lại do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.
Nếu tổ chức bầu lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để điều hành hoạt động của thôn, tổ dân phố cho đến khi bầu được Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới.
Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời, Ủy ban nhân dân cấp xã phải tổ chức bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới. Quy trình bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7 và khoản 1, khoản 2 Điều 8 của Hướng dẫn này.

3. Quy định về vấn đề họp dân để bầu trưởng thôn ?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Từ lâu đã có dự định xây cầu bắc qua con suối nhỏ đi qua địa phận thôn Gianh nên chính quyền xã đã quyết định hỗ trợ cho dân trong thôn 40% kinh phí, số còn lại dự định huy động dân đóng góp.
Theo kế hoạch đã thống nhất với Đảng uỷ và chính quyền xã, ông Khải:
- Trưởng thôn về triệu tập họp dân để phổ biến và bàn bạc mức đóng góp phân bổ theo đầu người của mỗi hộ. Tuy đã thông báo trên loa đài và niêm yết công khai, nhưng đến đúng ngày ấn định họp, số hộ dân trong thôn đến rất ít, chỉ được khoảng đại diện 30 hộ, trong khi số hộ dân trong diện được mời họp là 120. Do đó, Trưởng thôn và Bí thư chi bộ thôn đã thống nhất quyết định hoãn cuộc họp để chuyển sang tuần sau. Đến buổi họp sau đó, số người đại diện cho các hộ đến đông hơn: đại diện của 65 trên tổng số 120 hộ. Trưởng thôn và Bí thư chi bộ quyết định tiến hành cuộc họp rồi cho biểu quyết thông qua việc xây cầu và mức đóng góp (mỗi hộ 120.000 đồng).
Kết quả chỉ có 30/65 đại diện hộ biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ tán thành là 46%. Với những tình huống tương tự như trên, Trưởng thôn cần làm thế nào để việc tổ chức cuộc họp dân có hiệu quả, thu hút sự tham gia của nhân dân?
Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Tình huống trên liên quan đến vấn đề họp dân - một hoạt động vừa có tính pháp lý (được quy định trong Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn) vừa chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố tâm lý, tập quán sinh hoạt của dân cư (liên quan đến việc tổ chức triệu tập họp dân thế nào cho hiệu quả).

Các khía cạnh pháp lý của việc tổ chức họp dân

- Việc quyết định xây cầu và mức huy động đóng góp của dân trong thôn là loại việc nhất thiết phải tổ chức họp dân, trên cơ sở có sự đồng tình của dân mới được tổ chức triển khai (theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn). Do đó, có thể thấy trong tình huống này, việc Trưởng thôn tổ chức họp dân như trên là đúng quy định pháp luật.

Theo nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/04/2008, cuộc họp thôn chỉ được tiến hành nếu có trên 50% số đại biểu được mời đến tham dự. Như vậy, việc hoãn họp thôn lần thứ nhất của lãnh đạo thôn là đúng vì chỉ có 30/120 đại diện hộ gia đình trong thôn (30% số đại biểu được mời tham dự) là đúng. Và cuộc họp lần thứ hai với sự tham dự của 65/120 đại biểu (chiếm hơn 50% số đại biểu được mời tham dự) được coi là cuộc họp hợp pháp.

Cách xử lý khi số người dự họp biểu quyết tán thành việc xây cầu chỉ đạt 46%

Trong cuộc họp lần thứ hai, do số đại diện các hộ gia đình biểu quyết tán thành việc xây cầu và mức đóng góp của dân không đạt 50% nên không thể coi chủ trương này đã được nhân dân nhất trí. Giải pháp có thể vận dụng để xử lý trong trường hợp này là: Theo hướng dẫn tại nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/04/2008thì trong trường hợp họp dân mà kết quả biểu quyết hay bỏ phiếu không đạt 50% cử tri của thôn, Trưởng thôn và đại diện chính quyền xã có thể tổ chức họp lại, nếu họp lại vẫn không đạt 50% phiếu bầu của cử tri thì thực hiện biện pháp bổ sung là phát phiếu lấy ý kiến đến các hộ dân còn lại (trong diện được mời họp nhưng không tham dự buổi họp hôm ấy). Kết quả phát phiếu lấy ý kiến được tổng hợp cùng với kết quả biểu quyết của buổi họp dân. Nếu kết quả cuối cùng đạt hơn 50% số người tán thành trên tổng số người được mời họp và phát phiếu lấy ý kiến thì có thể lập biên bản về việc nhân dân tán thành chủ trương này để gửi lên chính quyền xã phê duyệt. Với phương án này, Trưởng thôn có thể sử dụng hình thức phát phiếu bổ sung vào hình thức họp dân. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, việc lấy ý kiến qua phiếu phải tổ chức ngay sau khi họp và phiếu phát ra phải có chữ ký của Trưởng thôn.

Cách tổ chức để buổi họp dân đạt hiệu quả

Về thời điểm tổ chức họp dân: Trưởng thôn cần cân nhắc lựa chọn thời điểm phù hợp với điều kiện của thôn: ví dụ: tránh các dịp mùa vụ bận rộn; tránh vào mùa mưa bão v.v... Nếu thôn ở địa bàn miền núi, có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống cần chú ý: tổ chức họp thôn tại nhà Già làng, Trưởng bản v.v... Để động viên nhân dân tham gia, trước hết cần chú ý khuyến khích sự tham gia của các nhân vật có uy tín trong cộng đồng như Trưởng tộc, Già làng. Cũng có thể tận dụng các dịp sinh hoạt chung của đồng bào (ví dụ: nghe kể chuyện, lễ hội v.v...) để tổ chức họp dân và đưa vấn đề ra thông báo, thảo luận.

Để tăng cường tính thuyết phục của chủ trương, trước khi đưa ra toàn dân thảo luận thì cần tuyên truyền trong phạm vi các đoàn thể (ví dụ: trong Chi hội Phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên). Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trước khi đưa ra công khai họp dân cần vận động thuyết phục những nhân vật chủ chốt trong cộng đồng như Già làng, Trưởng tộc và một số người có uy tín trong dân như những người thạo nghề thuốc, làm nghề tôn giáo trong dân v.v... bởi họ rất được tín nhiệm trong cộng đồng, tiếng nói của họ có sức mạnh thuyết phục đối với người dân.

>> Các văn bản liên quan: Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật, gọi: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email

Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!

4. Trưởng thôn mua bán đất canh tác cho người khác có được không ?

Thưa luật sư! Bố em cách đây khoảng 6 tháng có làm chức vụ trưởng thôn tại xóm Hồng Ninh. Bố em có đứng ra làm công việc chung là xây dựng nhà văn hóa cho dân làng. Để có được kinh phí xây dựng thì bố em đã phải tất bật đi xin các nhà tài trợ. Gần nhà văn hóa có 1 mảnh đất canh tác (dân làng vẫn cấy lúa), để có thêm kinh phí hoàn thiện ban xây dựng gồm trưởng ban là bố em, phó ban, thủ quỹ đã quyết định chuyển nhượng mảnh đất trên cho ông T để chăn nuôi và đã nhận 80 triệu Việt Nam Đồng.
Khi nhận tiền có chữ ký đầy đủ của trưởng thôn là trưởng ban (bố em), phó ban và thủ quỹ trên giấy. Số tiền trên đã được chi trả hết trong quá trình xây dựng. Nhưng sau đó cấp chính quyền xã có quyết định không được lấy đất canh tác để làm mục đích khác. Và Ông T cứ bảo bố em lừa, chiếm dụng tài sản chung làm tài sản cá nhân. Tiếp đó ông T cho mấy anh em đúng hôm 30 Tết vừa rồi ra đập phá nhà cửa, chửi bới, lăng mạ và còn cầm dao định đâm bố em ( may hôm đó bố em đi chúc tết). Để giải quyết vụ việc trên bố em quyết định 10 ngày nữa dồn 80 triệu để trả ông T trước rồi đi xin kinh phí bù lại sau. Hiện taị em chưa biết thủ tục, giấy tờ cần làm gì để có đầy đủ giấy tờ, để chính quyền xã chứng nhận là nhà em đã bỏ 80 triệu phục vụ công việc chung ?
Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn trực tiếp về pháp luật dân sự gọi:1900.6162

Luật sư tư vấn:

- Về việcquyết định chuyển nhượng mảnh đất trên cho ông T để chăn nuôi và đã nhận 80 triệu Việt Nam đồng là không đúng pháp luật, vi phạm Khoản 6 Điều 13, Luật đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13:

"Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

Theo quy định Điều 122 Luật dân sự về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự:

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;

b) Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

c) Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.

2. Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định.

Căn cứ vào các quy định trên thì giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bố bạn, phó ban, thủ quỹ với ông T là giao dịch dân sự vô hiệu vì có nội dung trái pháp luật.

Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập. Các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật...(Điều 137 Luật dân sự năm 2005). Tuy nhiên, trong trường hợp này đặt ra nghĩa vụ liên đới, vì không chỉ có bố bạn mà còn có phó ban và thủ quỹ cùng tham gia vào việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, theo Điều 298 Bộ Luật dân sự năm 2005 thì:

- Nghĩa vụ dân sự liên đới là nghĩa vụ do nhiều người cùng phải thực hiện và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ

- Trong trường hợp một người đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu những người có nghĩa vụ liên đới khác phải thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của họ đối với mình.

Vì vậy nếu bố bạn trả 80 triệu cho ông T thì có quyền yêu cầu phó ban và thủ quỹ thực hiện nghĩa vụ liên đới của họ với bố bạn.

Về thủ tục, khi trả tiền bạn nên đề nghị ông T cùng viết một biên bản về việc trả tiền và công chứng tại UBND xã.

Ngoài ra, việc ông T cho mấy anh em đúng hôm 30 Tết vừa rồi ra đập phá nhà cửa, chửi bới, lăng mạ và còn cầm dao định đâm bố bạn; nếu những hành vi đó gây thiệt hại vê nhân phẩm, danh dự của bố bạn thì có thể phải bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo Điều 604 và 611 Bộ luật dân sự năm 2005.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

5. Tư vấn quy định về bầu trưởng thôn ?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi vấn như sau: Theo tôi được biết thì: Người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố (theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTUMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).
Vậy cho tôi hỏi: Nếu tổng cử tri trong thôn là 600 người. Số dân đi bầu là 500. Nguyễn văn A đạt 280, Nguyễn văn B đạt 260, trong khi đó số cử tri không đi bầu là 100. Vậy 2 ứng cử trên ai được bầu làm trưởng thôn? Theo công văn (Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTUMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) không nói rõ số cử tri không đi bầu có được tính vào số phiếu phát ra và thu lại trong hội nghị bầu trưởng thôn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tư vấn quy định về bầu trưởng thôn?

Luật sư tư vấn Luật Dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Trong ví dụ mà bạn đưa ra, trước hết, tỉ lệ số cử tri đi bầu so với tổng số cử tri trong thôn là 500/600, tương đương khoảng 83%. Như vậy, căn cứ Khoản 1, Điều 8 Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVNHướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn thì Hội nghị bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được phép tiến hành.

Về trình tự bầu cử, Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTTUBTWMTTQVN-BNV về việc hướng dẫn quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ Trưởng Tổ Dân phố quy định tại Điểm 2, mục C như sau:

"2. Trình tự bầu cử:....

2.2. Nếu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín: hội nghị cử tri bầu ban kiểm phiếu từ 3 đến 5 người do Tổ trưởng tổ bầu cử giới thiệu trong số những người không ứng cử Trưởng thôn.

a. Tổ bầu cử chuẩn bị hòm phiếu, phiếu bầu có đóng dấu của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã. Trên phiếu bầu ghi rõ họ tên những người ứng cử. Khi bầu cử, cử tri chỉ được lựa chọn một ứng cử viên trong danh sách ứng cử (không gạch họ tên người được lựa chọn) và gạch họ, tên những người mà cử tri không tín nhiệm. Nếu ở địa phương nào không có điều kiện in phiếu bầu thì cử tri tín nhiệm người nào trong danh sách người ứng cử Trưởng thôn do Ban công tác Mặt trận ấn định thì ghi rõ họ và tên người đó vào phiếu bầu để trắng đã có đóng dấu của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

b. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu.

Trước khi Ban kiểm phiếu mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản niêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến và mời hai cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu. Tổ bầu cử có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu.

Những phiếu sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu bầu không phải là phiếu theo mẫu của Tổ bầu cử phát ra.

- Phiếu không có dấu của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

- Phiếu để số người được bầu là hai người trở lên.

- Phiếu gạch xoá hết tên những người ứng cử.

- Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử hoặc phiếu có viết thêm.

c. Kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu bàn giao biên bản kiểm phiếu (theo Mẫu số 5) và phiếu bầu cho Tổ trưởng Tổ bầu cử. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ:

- Tổng số cử tri của thôn theo thành phần toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ.

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

- Số phiếu phát ra.

- Số phiếu thu vào.

- Số phiếu hợp lệ.

- Số phiếu không hợp lệ.

- Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử.

Người trúng cử Trưởng thôn là người được quá nửa số phiếu bầu hợp lệ và được nhiều phiếu hơn.

Kết quả bầu cử chỉ có giá trị khi có ít nhất quá nửa số cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu.

Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 bản, có chữ ký của các thành viên ban kiểm phiếu và 02 người chứng kiến việc kiểm phiếu để gửi đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Tổ trưởng tổ bầu cử giữ 01 bản.

d. Thông qua biên bản kiểm phiếu.

Trường hợp số cử tri tham gia bỏ phiếu chưa được quá nửa số cử tri ghi trong danh sách hoặc vi phạm các quy định về bầu cử thì phải tổ chức bầu lại. Ngày bầu cử lại do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu. Nếu bầu lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng thôn thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn lầm thời trong số những người ứng cử chính thức để hoạt động cho đến khi bầu được Trưởng thôn mới."


Xét trong ví dụ bạn đưa ra thì số phiếu thu vào là: 280 + 260 = 540 phiếu trong khi số cử tri tham gia bỏ phiếu là:500 người. Như vậy, số phiếu thu vào lớn hơn số cư tri tham gia bỏ phiếu. Sự chênh lệch này có thể do những vị phạm trong quá trình bỏ phiếu như đưa vào phiếu không hợp lệ, hoặc do phiếu phát ra nhiều hơn số cử tri tham gia bỏ phiếu. Trong trường hợp có sự vi phạm các quy định về bầu cử thì phải tổ chức bầu lại.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê