Căn cứ vào khoản 4 Điều 53 Bộ luật Lao động năm 2019 thì bên thuê lại lao động không được chuyển người lao động thuê lại cho người sử dụng lao động khác.

Như vậy, so với Bộ luật Lao động năm 2012 thì đây là quy định mới của Bộ luật Lao động năm 2019.

Việc quy định như trên nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động thuê lại, tránh việc lợi dụng thuê lại lao động để thực hiện hành vi trái pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.