BIÊN BẢN GHI NHẬN

SỰTHOẢ THUẬN THÀNH LẬP CƠ QUAN HỢP TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ SINGAPORE (1993).

Chính phủ nước cộng hoà xã hộichủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ của nước cộng hoà Singapore, dưới đây gọi là" Các bên".

Với mong muốn mở rộng mối quanhệ kinh tế giữa hai nước, các bên đều nhất trí những điều khoản sau:

Điều 1:

Các bên sẽ thành lập Cơ quan hợptác giữa Việt Nam – Singapore theo những điều khoản thoả thuận sau.

Điều 2:

Mục đích của Cơ quan này là:

a. Xác định các lĩnh vực vànhững cơ hội đầu tư trực tiếp vào lãnh thổ của bên đối tác do các quốc gia vàcác công ty của bên kia đưa ra.

b. Trao đổi thông tin và quan điểmvề các vấn đề liên quan đến việc hợp tác thương mại.

c. Tạo điều kiện thuận lợi choviệc thực hiện các dự án đầu tư.

d. Xác định các lĩnh vực hợp táckhác cũng như tăng cường sự hợp tác và mở rộng quan hệ giữa chính phủ và các cơquan thương mại của các bên và

e. Đưa ra kênh phản hồi và nhữnggợi ý về những vấn đề và các chính sách tác động tới việc thực hiện các dự ánđầu tư và các hoạt động kinh tế khác.

Điều 3:

Cơ quan này đều chịu sự lãnh đạobởi Chủ Tịch Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư của nước Cộng hoà xã hội chủnghĩa Việt Nam

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam và Chủ Tịch Uỷ ban phát triển kinh tế của nước Cộng hoà Singapore ("EDB") đại diện Chính phủ Cộng hoà Singapore.

Điều 4:

1. Cơ quan này sẽ được thành lậpdo một hội đồng lãnh đạo bao gồm:

a. Chủ Tịch cả hai bên.

b. Bốn người đại diện của nướcCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được chỉ định bởi Chủ tịch của SCCI; và

c. Bốn người đại diện của nướcCộng hoà Singapore, được chỉ định bởi Chủ Tịch của EDB.

2. Hội đồng lãnh đạo sẽ gặp nhauít nhất một lần mỗi năm để thảo luận những vấn đề liên quan đến những mục tiêuvà chức năng của Cơ quan và gợi ý những hành động liên quan do đối tác từng bênyêu cầu. Địa điểm diễn ra cuộc họp sẽ luân phiên giữa hai nước.

3. Chủ Tịch của hai bên sẽ chỉđịnh một hay một số thành viên của Hội đồng giải quyết các vấn đề đặc biệt khichúng phát sinh.

4. Hội đồng lãnh đạo cụ thểthành lập những tiểu ban nhỏ và những tổ chức và cơ quan hỗ trợ tương tự khácnếu được yêu cầu. Các thành viên của những tổ chức trên sẽ được chỉ định bởiChủ tịch của cơ quan, tổ chức, tiểu ban trên, không nhất thiết là một thànhviên của Hội đồng lãnh đạo trên

Điều 5:

Sự thoả thuận giữa các bên đượcghi nhận trong bản ghi nhận này sẽ có hiệu lực ngay sau khi các bên ký kết.

Bản ghi nhận này được soạn thảotại Hà nội, Việt nam ( 05/3/ 1993) thành hai bản gốc bằng tiếng Anh.