Biên bản thuận tình li hôn là văn bản ghỉ lại việc toà án hoà giải đoàn tụ không thành, sự tự nguyện thoả thuận xin li hôn, phân chia tài sản và nuôi con của các đương sự.

Biên bản thuận tình li hôn được toà án lập trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu li hôn, toà án hoà giải đoàn tụ không thành, các đương sự thoả thuận được với nhau về việc chia hoặc không chia tài sản chung và nuôi con và sự thoả thuận đó không trái pháp luật. Biên bản thuận tình li hôn là cơ sở để toà án ra quyết định công nhận thuận tình li hôn. Biên bản thuận tình li hôn được toà án lập như nội dung biên bản hoà giải vụ án dân sự (Xf. Biên bản hoà giải vụ án dân sự), trong đó ghi rõ sự thỏa thuận của các đương sự về việc tự nguyện li hôn, phân chia tài sản và nuôi con... Biên bản thuận tình li hôn là một trong những căn cứ để Toà án quyết định ra quyết định công nhận thuận tình li hôn của đương sự.