QUỐC HỘI
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**********

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1979

QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHÓAVI, KỲ HỌP THỨ SÁU

(từngày 23 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 1979 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội)

BIÊN BẢN TÓM TẮT

NGÀY23 THÁNG 12 NĂM 1979

Buổi tối: Quốc hội họp phiên trù bị.

408 đại biểu Quốc hội có mặt,

76 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hộiTrường Chinh, các Phó Chủ tịch Xuân Thủy, Phan Văn Đáng, Nguyễn Thị Thập,Nguyễn Xiển, Trần Đăng Khoa chủ tọa phiên họp.

Chương trình làm việc:

1. Mặc niệm các vị đại biểu Quốchội đã từ trần;

2. Nghe báo cáo về việc bãi miễn tưcách đại biểu Quốc hội của Hoàng Văn Hoan và về kết quả bầu cử bổ sung một đạibiểu Quốc hội ở tỉnh Thanh Hóa;

3. Nghe báo cáo của Ủy ban thẩm tratư cách đại biểu của đại biểu Quốc hội;

4. Thông qua nghị quyết xác nhận tưcách đại biểu của đại biểu được bầu bổ sung ở Thanh Hóa;

5. Thông qua chương trình làm việccủa kỳ họp Quốc hội;

6. Bầu cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn thưký;

7. Nghe báo cáo một số vấn đề về tổchức kỳ họp Quốc hội.

1. Mặc niệm các vị đại biểu Quốchội đã từ trần

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hộiTrường Chinh báo cáo với Quốc hội có hai đại biểu Quốc hội đã từ trần trongthời gian từ kỳ họp thứ năm của Quốc hội đến kỳ họp này:

- Đồng chí Nguyễn Lương Bằng, đạibiểu Hà Nội, từ trần ngày 20/7/1979;

- Đồng chí Huỳnh Văn Trí, đại biểuAn Giang, từ trần ngày 01/9/1979.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội đứngdậy mặc niệm một phút.

2. Nghe báo cáo về việc bãi miễntư cách đại biểu Quốc hội của Hoàng Văn Hoan và về kết quả bầu cử bổ sung mộtđại biểu Quốc hội ở tỉnh Thanh Hóa

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủyban thường vụ Quốc hội Xuân Thủy đọc báo cáo về việc bãi miễn tư cách đại biểuQuốc hội của Hoàng Văn Hoan và về kết quả bầu cử bổ sung một đại biểu Quốc hộiở khu vực bầu cử IV của tỉnh Thanh Hóa.

3. Nghe báo cáo của Ủy ban thẩmtra tư cách đại biểu của đại biểu Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban thẩm tra tư cáchđại biểu của đại biểu Quốc hội Bùi Quang Tạo đọc báo cáo về việc thẩm tra tưcách đại biểu của vị đại biểu được bầu trong cuộc bầu cử bổ sung đại biểu Quốchội ở khu vực bầu cử IV tỉnh Thanh Hóa.

4. Thông qua nghị quyết xác nhậntư cách đại biểu của đồng chí Hoàng Minh Côn trúng cử trong cuộc bầu cử bổ sungở Thanh Hóa

Đồng chí Bùi Quang Tạo đọc dự thảonghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của đồng chí Hoàng Minh Côn.

Sau khi thảo luận, toàn thể các đạibiểu Quốc hội đã nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết xác nhận tưcách đại biểu của đồng chí Hoàng Minh Côn.

5. Thông qua chương trình làmviệc của kỳ họp Quốc hội

Đồng chí Xuân Thủy đọc dự thảochương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị,như sau:

Chủ nhật 23/12/1979

Tối 19 giờ:

Thứ hai 24/12/1979

Sáng 8 giờ:

8 giờ 45:

Chiều:

Thứ ba 25/12/1979

Sáng:

Chiều:

Thứ tư 26/12/1979

Sáng:

Chiều:

Thứ năm 27/12/1979

Sáng:

Chiều:

Thứ sáu 28/12/1979

Sáng:

Chiều:

Thứ bảy 29/12/1979

Sáng:

Giờ làm việc:

Sáng:

Chiều:

Tối (nếu có):

Quốc hội họp phiên trù bị

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội khai mạc kỳ họp;

- Chính phủ báo cáo;

- Chính phủ tiếp tục báo cáo;

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao báo cáo;

- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo.

- Quốc hội họp riêng nghe báo cáo bổ sung;

- Nghe báo cáo về vấn đề kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khóa VI

Các đại biểu làm việc ở các tổ.

Các đại biểu làm việc ở các tổ.

Các đại biểu làm việc ở các tổ.

Các đại biểu làm việc ở các tổ.

- Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội thuyết trình;

- Các đại biểu đọc tham luận.

Các đại biểu đọc tham luận.

Các đại biểu đọc tham luận.

Quốc hội họp phiên bế mạc:

- Thông qua các nghị quyết;

- Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội bế mạc kỳ họp.

Từ 8 giờ đến 11 giờ 30

Từ 14 giờ đến 17 giờ 30

Từ 19 giờ 30 đến 21 giờ.

Toàn thể các đại biểu Quốc hộinhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, chương trình làm việc của kỳ họp Quốchội.

6. Bầu cử Đoàn Chủ tịch vàĐoàn thư ký

Đồng chí Xuân Thủy đọc danh sáchĐoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký của kỳ họp do Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị:

Đoàn Chủ tịch gồm 26 đồng chí sauđây:

1. Lê Duẩn

2. Nguyễn Hữu Thọ

3. Trường Chinh

4. Phạm Văn Đồng

5. Phạm Hùng

6. Võ Nguyên Giáp

7. Lê Thanh Nghị

8. Võ Chí Công

9. Huỳnh Tấn Phát

10. Văn Tiến Dũng

11. Lê Văn Lương

12. Xuân Thủy

13. Nguyễn Thị Thập

14. Nguyễn Xiển

15. Trần Đăng Khoa

16. Hoàng Quốc Việt

17. Phan Minh Tánh

18. Hòa thượng Thích Thiện Hào

19. Linh mục Võ Thành Trinh

20. Cầm Ngoan

21. Anh hùng Núp

22. Huỳnh Cương

23. Tôn Thất Tùng

24. Nguyễn Thị Hiếu

25. Trần Hanh

26. Hồ Giáo

Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhấttrí thông qua, bằng cách giơ tay, danh sách Đoàn Chủ tịch kỳ họp.

Đoàn thư ký gồm 5 đồng chí sau đây:

1. Đào Văn Tập

2. Nghiêm Chưởng Châu

3. Vũ Định

4. Nguyên Ngọc

5. Phạm Công Khanh.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhấttrí thông qua, bằng cách giơ tay, danh sách Đoàn thư ký của kỳ họp.

7. Nghe báo cáo một số vấn đề vềtổ chức kỳ họp Quốc hội

Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban thườngvụ Quốc hội Nguyễn Việt Dũng báo cáo một số vấn đề về tổ chức kỳ họp Quốc hội.

NGÀY24 THÁNG 12 NĂM 1979

Buổi sáng: Sau khi các đại biểuQuốc hội long trọng làm lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội họp phiên khaimạc.

410 đại biểu Quốc hội có mặt,

74 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hộiTrường Chinh, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đọc diễn văn khai mạc và điều khiển phiênhọp.

Phó Thủ tướng kiêm chủ nhiệm Ủy banKế hoạch nhà nước Lê Thanh nghị, thay mặt Hội đồng Chính phủ, báo cáo về “Tìnhhình kinh tế hiện nay và nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1980”.

Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toànthể.

410 đại biểu Quốc hội có mặt,

74 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ, trong Đoàn Chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoàng Anh,thay mặt Hội đồng Chính phủ, báo cáo về “Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm1978” và “Tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 1979; phương hướng nhiệmvụ tài chính và dự án ngân sách Nhà nước năm 1980”.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tốicao Phạm Hưng, được ủy nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, báo cáo vềcông tác của ngành tòa án nhân dân.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dântối cao Trần Hữu Dực báo cáo về công tác của ngành kiểm sát nhân dân.

NGÀY25 THÁNG 12 NĂM 1979

Buổi sáng: Quốc hội họp riêng khôngcó người dự thính.

411 đại biểu Quốc hội có mặt,

73 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt, trongĐoàn Chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Chủ tịch Trường Chinh đọc tờ trìnhcủa Ủy ban thường vụ Quốc hội về vấn đề kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội khóa VI.

Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị báo cáobổ sung về tình hình và nhiệm vụ kinh tế.

Quốc vụ khanh Nguyễn Cơ Thạch báocáo về công tác ngoại giao.

Buổi chiều: Các đại biểu Quốc hộilàm việc ở các tổ.

NGÀY26 THÁNG 12 NĂM 1979

Các đại biểu Quốc hội làm việc ởcác tổ.

NGÀY27 THÁNG 12 NĂM 1979

Buổi sáng: Các đại biểu Quốc hộilàm việc ở các tổ.

Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toànthể.

403 đại biểu Quốc hội có mặt,

81 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốchội Nguyễn Xiển, trong Đoàn Chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Phó chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch vàngân sách của Quốc hội Nguyễn Đăng đọc bản thuyết trình của Ủy ban về dự án kếhoạch Nhà nước năm 1980, dự toán ngân sách Nhà nước năm 1980 và tổng quyết toánngân sách nhà nước năm 1978.

Các đại biểu Quốc hội đọc tham luận:

- Đồng chí Trần Tạo, đại biểu HảiHưng, đọc tham luận “Sử dụng tốt nhất mọi khả năng lao động, đất đai, cơ sở vậtchất kỹ thuật hiện có, đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, sản xuất ra nhiều lươngthực, thực phẩm, nguyên liệu cho công nghiệp, nông sản cho xuất khẩu…”.

- Đồng chí Từ Khải Hồng, đại biểuQuảng Ninh, đọc tham luận “Phát huy thế mạnh của địa phương, nhân dân các dântộc tỉnh Quảng Ninh quyết tâm đẩy mạnh sản xuất, sẵn sàng chiến đấu”.

- Đồng chí Phan Hữu Phục, đại biểuCửu Long, đọc tham luận “Tập trung sức đẩy mạnh phát triển sản xuất nôngnghiệp, trọng tâm là lương thực, thực phẩm”.

- Đồng chí Nguyễn Thành Long, đạibiểu Quảng Nam – Đà Nẵng, đọc tham luận “Quảng Nam – Đà Nẵng quyết tâm thựchiện tốt kế hoạch Nhà nước năm 1980”.

- Đồng chí Vũ Định, đại biểu BắcThái, đọc tham luận “Công nhân, viên chức và các tổ chức công đoàn quyết vượtmọi khó khăn phấn đấu hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1980”.

- Đồng chí Lương Ích Lập, đại biểuCao Bằng, đọc tham luận “Nhân dân các dân tộc Cao Bằng ra sức khắc phục hậu quảchiến tranh, đẩy mạnh sản xuất, tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới”.

- Đồng chí Lê Bạch Lan, đại biểuThanh Hóa, đọc tham luận “Thanh Hóa quyết tâm đẩy mạnh sản xuất màu và chănnuôi để thâm canh, tăng năng suất lúa màu, phấn đấu giải quyết vấn đề lươngthực trên địa bàn tỉnh”.

- Đồng chí Trần Đăng Khoa, đại biểuHà Bắc, đọc tham luận “Vấn đề hiệu quả lao động”.

- Đồng chí Nguyễn Hà Phan, đại biểuHậu Giang, đọc tham luận “Vận dụng bước đi trong cải tạo nông nghiệp để đẩymạnh sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập của nông dân và bảo đảm thu mua ngàycàng tốt”.

- Đồng chí Nguyễn Hộ, đại biểuthành phố Hồ Chí Minh, đọc tham luận “Phát huy thế mạnh, ra sức phát triển côngnghiệp địa phương và công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng”.

- Đồng chí Phạm Quốc Tường, đạibiểu Hải Phòng, đọc tham luận “Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ điều trathăm dò khoáng sản trong kế hoạch Nhà nước năm 1980”.

- Đồng chí Nguyễn Văn Nhượng, đạibiểu Đồng Tháp, đọc tham luận “Quyết tâm khai thác hết tiềm năng của vùng sâuĐồng Tháp”.

NGÀY28 THÁNG 12 NĂM 1979

Buổi sáng: Quốc hội họp phiên toànthể.

408 đại biểu Quốc hội có mặt,

76 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốchội Nguyễn Thị Thập, trong Đoàn Chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục đọctham luận:

- Đồng chí Đỗ Thị Lý, đại biểu HàSơn Bình, đọc tham luận “Hòa Xá đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm, hàngtiêu dùng, hàng xuất khẩu, thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ sáu của Banchấp hành trung ương Đảng”.

- Đồng chí Nguyễn Trung Thành, đạibiểu Cửu Long, đọc tham luận “Hội liên hiệp nông dân tập thể ra sức vận độngnông dân đẩy mạnh sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước”.

- Đồng chí Vù Mí Kẻ, đại biểu HàTuyên, đọc tham luận “Đẩy mạnh sản xuất lương thực, ổn định đời sống nhân dân,sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc”.

- Đồng chí Y-Ngông Niê-kdăm, đạibiểu Đắc Lắc, đọc tham luận “Đắc Lắc đẩy mạnh sản xuất cà phê xuất khẩu”.

- Đồng chí Đặng Kinh, đại biểu HảiPhòng, đọc tham luận “Lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục nâng cao sức mạnhchiến đấu, ra sức phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, chấp hành nghịquyết kỳ họp thứ sáu của Quốc hội khóa VI”.

- Đồng chí Nguyễn Duy Côn, đại biểuHà Bắc, đọc tham luận “Hà Bắc ra sức tăng cường củng cố hợp tác xã sản xuấtnông nghiệp để thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1980 về lương thực vàthực phẩm”.

- Đồng chí Lâm Thị Mai, đại biểu AnGiang, đọc tham luận “Đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng,ổn định đời sống nhân dân, làm tốt nghĩa vụ với Nhà nước và xuất khẩu”.

- Đồng chí Phạm Công Khanh, đạibiểu Hải Hưng, đọc tham luận “Phát huy vai trò xung kích cách mạng của thanhniên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

- Đồng chí Nguyễn Trung Mai, đạibiểu Hà Nội, đọc tham luận “Hà Nội quyết phấn đấu thực hiện kế hoạch Nhà nướcnăm 1980”.

- Đồng chí Lưu Hữu Phước, đại biểuHậu Giang, đọc tham luận “Giáo dục truyền thống dân tộc để xây dựng đạo đức xãhội chủ nghĩa”.

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Kình, đạibiểu Thái Bình, đọc tham luận “Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâmphấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1980”.

- Đồng chí Nguyễn Thanh Thuần, đạibiểu Thuận Hải, đọc tham luận “Trong vài năm tới, Thuận Hải phấn đấu tự giảiquyết lương thực cho địa phương mình, kiên trì sản xuất bông vải và đẩy mạnhkhai thác hải sản”.

Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toànthể.

408 đại biểu Quốc hội có mặt,

76 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốchội Trần Đăng Khoa, trong Đoàn Chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục đọctham luận:

- Đồng chí Hoàng Quốc Việt, đạibiểu Quảng Ninh, đọc tham luận “Tôn trọng quyền làm chủ tập thể của nhân dânlao động trong việc xây dựng, thực hiện và kiểm tra kế hoạch Nhà nước”.

- Đồng chí Nguyễn Xiển, đại biểu HàNội, đọc tham luận “Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy tinh thầnlàm chủ tập thể của nhân dân lao động, khắc phục những mặt tiêu cực để hoànthành tốt kế hoạch Nhà nước năm 1980”.

- Đồng chí Trần Tý, đại biểu BắcThái, đọc tham luận “Mở rộng mặt hàng gang thép đáp ứng nhu cầu cần thiết củamột số ngành sản xuất”.

- Đồng chí Nguyên Công Bình, đạibiểu Tiền Giang, đọc tham luận “Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất bung ra theo kếhoạch Nhà nước năm 1980”.

- Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, đạibiểu thành phố Hồ Chí Minh, đọc tham luận “Phát triển sự nghiệp văn hóa thôngtin trong tình hình mới”.

- Đồng chí Hoàng Trường Minh, đạibiểu Lạng Sơn, đọc tham luận “Quyết tâm đẩy mạnh sản xuất, bảo vệ vững chắcbiên giới phía Bắc của Tổ quốc”.

- Đồng chí Nguyễn Thị Định, đạibiểu Bến Tre, đọc tham luận “Phụ nữ Việt Nam nỗ lực góp phần xây dựng và thựchiện kế hoạch Nhà nước năm 1980”.

- Đồng chí Doanh Hằng, đại biểu BắcThái, đọc tham luận “Phát huy tiềm năng sẵn có về đất đai, lao động để đẩy mạnhviệc phát triển màu và cây công nghiệp, đảm bảo giao thông vận tải’.

- Đồng chí Phạm Thị Liên, đại biểuHà Nam Ninh, đọc tham luận “Quan tâm giải quyết đời sống công nhân, đẩy mạnhsản xuất trong ngành dệt”.

- Đồng chí Cao Sơn Hải, đại biểuThanh Hóa, đọc tham luận “Cần nhanh chóng cải tiến việc thi vào cấp III và đạihọc để thực hiện mục tiêu cải cách giáo dục và hạn chế những hiện tượng tiêucực trong xã hội hiện nay do thi cử gây ra”.

- Đồng chí Nguyễn Văn Thủ, đại biểuthành phố Hồ Chí Minh, đọc tham luận “Xúc tiến mạnh mẽ việc sản xuất thuốc tựtúc bằng dược liệu trong nước”.

- Đồng chí Hoàng Minh Thông, đạibiểu Vĩnh Phú, đọc tham luận “Phát triển hàng tiêu dùng của Vĩnh Phú”.

- Đồng chí Vàng Chừ Súa, đại biểuSơn La, đọc tham luận “Phát huy tiềm năng kinh tế, Sơn La quyết tâm phấn đấuhoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1980”.

- Đồng chí Trịnh Văn Nở, đại biểuBến Tre, đọc tham luận “Bến Tre phát huy tiềm năng sẵn có, sản xuất nhiều sảnphẩm phục vụ đời sống nhân dân và xuất khẩu”.

- Đồng chí Nguyễn Văn Yển, đại biểuHải Phòng, đọc tham luận “Công nghiệp địa phương sản xuất hàng tiêu dùng”.

- Đồng chí Bùi Xuân Sơn, đại biểuHà Nam Ninh, đọc tham luận “Kế hoạch năm 1980 gắn liền với thực hiện nghị quyết6 và đổi mới làm kế hoạch từ cơ sở”.

- Đồng chí Nguyễn Kim, đại biểu HàNội, đọc tham luận “Phát huy khả năng tiềm tàng về nguyên liệu trong nước, đẩymạnh sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu”.

Chủ tịch điều khiển phiên họp báocáo với Quốc hội: Tất cả 41 đại biểu Quốc hội có tham luận đều đã đọc tại hộitrường. Ngoài ra, 2 đại biểu có tên sau đây đề nghị không đọc mà chỉ đăng thamluận của mình vào tập Các văn kiện của Quốc hội:

- Lê Minh Đức, đại biểu Cửu Long,

- Đỗ Xuân Sảng, đại biểu Hà Nội.

NGÀY29 THÁNG 12 NĂM 1979

Buổi sáng: Quốc hội họp phiên toànthể

410 đại biểu Quốc hội có mặt,

74 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốchội Xuân Thủy, trong Đoàn Chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe các thành viên sauđây của Hội đồng Chính phủ báo cáo bổ sung và trả lời các câu hỏi và chất vấncủa các đại biểu Quốc hội về những vấn đề của ngành mình:

1. Đồng chí Hoàng Anh, Bộ trưởng BộTài chính;

2. Đồng chí Trần Quyết, Thứ trưởngBộ Nội vụ;

3. Đồng chí Nguyễn Thọ Chân, Bộtrưởng Bộ Lao động;

4. Đồng chí Lê Thanh Nghị, Phó Thủtướng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

Buổi chiều: Quốc hội họp phiên bếmạc từ 15 giờ.

410 đại biểu Quốc hội có mặt,

74 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hộiTrường Chinh, trong Đoàn Chủ tịch, điều khiển phiên họp.

1. Thông qua các nghị quyết

a. Về nhiệm vụ kế hoạch Nhà nướcnăm 1980:

Đồng chí Nghiêm Chưởng Châu, trongĐoàn thư ký, đọc dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1980.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhấttrí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.

b. Phê chuẩn dự toán ngân sách Nhànước năm 1980:

Đồng chí Nghiêm Chưởng Châu đọc dựthảo nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 1980.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhấttrí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.

c. Phê chuẩn tổng quyết toán ngânsách Nhà nước năm 1978:

Đồng chí Nghiêm Chưởng Châu đọc dựthảo nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1978.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhấttrí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.

d. Về việc kéo dài nhiệm kỳ củaQuốc hội khóa VI:

Đồng chí Nghiêm Chưởng Châu đọc dựthảo nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khóa VI.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhấttrí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.

2. Chủ tịch Ủy ban thường vụQuốc hội bế mạc kỳ họp

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hộinước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trường Chinh đọc diễn văn bế mạc kỳ họpthứ sáu của Quốc hội khóa VI.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội đứngdậy vỗ tay rất lâu nhiệt liệt hoan nghênh thắng lợi của kỳ họp thứ sáu, Quốchội khóa VI.

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam khóa VI, kỳ họp thứ sáu bế mạc lúc 15 giờ 20 ngày 29 tháng 12năm 1979.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ
Đào Văn Tập

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Xuân Thủy

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC XÁC NHẬN TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ HOÀNG MINH CÔN

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KhóaVI, kỳ họp thứ sáu

Căn cứ vào điều 56 của Hiến phápnăm 1959;
Sau khi nghe Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại biểu Quốc hội báo cáo vềkết quả việc thẩm tra,

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận tư cách đại biểu Quốc hộicủa đồng chí Hoàng Minh Côn trúng cử trong cuộc bầu cử bổ sung tiến hành ngày02 tháng 12 năm 1979 ở khu vực bầu cử IV, tỉnh Thanh Hóa.

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1979

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Trường Chinh

NGHỊ QUYẾT

THÔNGQUA NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1980

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KhóaVI, kỳ họp thứ sáu

Sau khi nghe báo cáo của Hộiđồng Chính phủ về tình hình kinh tế hiện nay và nhiệm vụ của kế hoạch Nhà nướcnăm 1980;
Sau khi nghe thuyết trình của Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội và ýkiến của các đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1. Tán thành báo cáo của Hội đồngChính phủ về tình hình kinh tế nước ta hiện nay và nhiệm vụ của kế hoạch nhànước năm 1980.

2. Thông qua kế hoạch Nhà nước năm1980 với những chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

- Giá trị tổng sản lượng nôngnghiệp tăng 11,3% so với năm 1979, trong đó:

Sản lượng lương thực: 15 triệu tấn,

Đàn lợn: 10 triệu con.

- Giá trị tổng sản lượng côngnghiệp tăng 4,7% so với năm 1979, trong đó giá trị tổng sản lượng công nghiệpsản xuất hàng tiêu dùng tăng 9% so với năm 1979;

- Khối lượng hàng hóa vận tải trongnước: 56 triệu tấn và 5 tỷ 200 triệu tấn/km;

- Khối lượng đầu tư xây dựng cơ bảnbằng nguồn vốn tập trung của Nhà nước: 3700 triệu đồng;

- Kim ngạch xuất khẩu tăng 23% sovới năm 1979;

- Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bánlẻ của thị trường có tổ chức tăng 14,5% so với năm 1979;

- Số học sinh được tuyển vào các hệđào tạo:

Đại học và cao đẳng: 30 nghìn người,

Trung học chuyên nghiệp: 61 nghìnngười,

Công nhân kỹ thuật: 92 nghìn 600người.

- Tổng số học sinh phổ thông: 12triệu người;

- Số giường bệnh và giường điềudưỡng: 201 nghìn giường.

3. Giao trách nhiệm cho Hội đồngChính phủ thi hành những biện pháp thiết thực và tích cực nhất, đặc biệt là banhành kịp thời các chính sách cụ thể, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ trách nhiệm,chế độ kỷ luật, chế độ bảo vệ của công và chế độ phục vụ nhân dân, nhằm tạo rasự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức quản lý và chỉ đạo thực hiện, bảođảm hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1980, tạo điều kiện thuận lợicho sự phát triển trong những năm sau.

4. Quốc hội kêu gọi đồng bào vàchiến sĩ cả nước nêu cao tinh thần tự lực tự cường và chủ nghĩa anh hùng cáchmạng, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, đồng khởi thiđua lao động sản xuất và tiết kiệm, tăng năng suất lao động, phấn đấu hoànthành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1980, lập nhiều thành tíchđể chào mừng những ngày kỷ niệm lớn của dân tộc.

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1979

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Trường Chinh

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC KÉO DÀI NHIỆM KỲ CỦA QUỐC HỘI KHÓA VI

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KhóaVI, kỳ họp thứ sáu

Căn cứ vào điều 45 và điều 53của Hiến pháp năm 1959;
Xét rằng Quốc hội khóa VI cần có thời gian để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Hiếnpháp mới;
Xét đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1. Kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hộikhóa VI.

2. Giao cho Ủy ban thường vụ Quốchội quyết định việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VII vào thời gianthích hợp, sau khi có Hiến pháp mới

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1979

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Trường Chinh