QUỐC HỘI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1978

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ TƯ
(từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 1978 tại Hội trường Ba Đình HàNội)

BIÊN BẢN TÓM TẮT

NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1978

Buổitối: Quốc hội họp phiên trù bị

443đại biểu Quốc hội có mặt,

43đại biểu Quốc hội vắng mặt

Chủtịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh, các Phó Chủ tịch Xuân Thủy, HoàngVăn Hoan, Phan Văn Đáng, Nguyễn Thị Thập, Chu Văn Tấn, Nguyễn Xiển, Trần ĐăngKhoa chủ tọa phiên họp.

Chươngtrình làm việc:

1. Mặcniệm các vị đại biểu Quốc hội đã từ trần;

2.Nghe giới thiệu một số vấn đề về nội dung của kỳ họp Quốc hội;

3.Thông qua chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội;

4. Bầucử Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký;

5.Nghe báo cáo một số vấn đề về tổ chức kỳ họp Quốc hội.

1.Mặc niệm các vị đại biểu Quốc hội đã từ trần

PhóChủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban thường vụ Quốc hội Xuân Thủy báo cáo với Quốchội có 2 đại biểu Quốc hội đã từ trần trong thời gian từ kỳ họp thứ ba của Quốchội đến kỳ họp này:

- CụJoseph Marie Hồ Huệ Bá, đại biểu An Giang, từ trần ngày 11/4/1978;

- Đồngchí Nguyễn Minh Quang tức Nguyễn Văn Giác, đại biểu Hậu Giang, từ trần ngày28/5/1978.

Toànthể các đại biểu Quốc hội đứng dậy mặc niệm một phút.

2.Nghe giới thiệu một số vấn đề về nội dung của kỳ họp Quốc hội

Đồngchí Xuân Thủy giới thiệu nội dung kỳ họp.

Saukhi đã thoả thuận với Chính phủ và các ngành hữu quan khác, Ủy ban thường vụQuốc hội đề nghị nội dung kỳ họp này như sau:

a)Các báo cáo:

-Báo cáo của Hội đồng Chính phủ về nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1979; về dự ánngân sách Nhà nước năm 1979; về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1977.

- Tờtrình của Hội đồng Chính phủ về việc phân vạch lại địa giới một số tỉnh vàthành phố.

-Báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

-Báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

-Báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội từ kỳ họp trước đến nay (chuyển đếncác đại biểu Quốc hội, không đọc)

-Báo cáo của Ủy ban đối ngoại của Quốc hội về việc thành lập Đoàn đại biểu Quốchội ta gia nhập Liên minh Quốc hội.

b) Bầucử Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội.

c)Các nghị quyết:

- Thôngqua nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1979;

- Phêchuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 1979;

- Phêchuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1977;

- Phêchuẩn việc phân vạch lại địa giới một số tỉnh và thành phố;

- Phêchuẩn nghị quyết và pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Quốchội nhất trí thông qua.

3.Thông qua chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội

Đồngchí Xuân Thủy đọc dự thảo chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội do Ủy banthường vụ Quốc hội đề nghị như sau:

Thứnăm 21/12/1978

19 giờ:Quốc hội họp phiên trù bị

Thứsáu 22/12/1978

Sáng:

- Lễviếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

-Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội khai mạc kỳ họp

-Chính phủ báo cáo.

Chiều:

-Chính phủ báo cáo.

- Chánhán Toà án nhân dân tối cao báo cáo.

Thứbảy 23/12/1978

Sáng:

- Việntrưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo.

- Ủyban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội phê chuẩn nghị quyết và pháp lệnh của Ủyban thường vụ Quốc hội;

-Chính phủ báo cáo về vấn đề phân vạch lại địa giới một số tỉnh và thành phố.

Chiều:Quốc hội họp kín để nghe một số báo cáo.

Chủnhật 24/12/1978

Cácđại biểu nghiên cứu cá nhân các báo cáo của Chính phủ, chuẩn bị tham luận vàcác vấn đề cần chất vấn Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sátnhân dân tối cao.

Thứhai 25/12/1978

Sángvà chiều:

Cácđại biểu Quốc hội làm việc ở các tổ.

Thứba 26/12/1978

Sángvà chiều:

Cácđại biểu Quốc hội làm việc ở các tổ.

Thứtư 27/12/1978

Sángvà chiều:

- Ủyban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội thuyết trình.

-Các đại biểu đọc tham luận.

Thứnăm 28/12/1978

Sáng:Các đại biểu đọc tham luận

Chiều:Các Bộ trưởng trả lời các câu hỏi và chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Thứsáu 29/12/1978

Sáng:Các Bộ trưởng trả lời các câu hỏi và chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Chiều:Quốc hội họp phiên bế mạc:

- Thôngqua các nghị quyết,

- BầuChủ nghiệm Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội.

- Chủtịch Ủy ban thường vụ Quốc hội bế mạc kỳ họp.

Giờlàm việc:

Sáng:Từ 8 giờ đến 11 giờ 30

Chiều:Từ 14 giờ đến 17 giờ 30

Tối(nếu có): Từ 19 giờ 30 đến 21 giờ 00

Toànthể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, chương trình làmviệc của kỳ họp Quốc hội.

4.Bầu cử Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký:

QuyềnChủ nhiệm Văn phòng Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Việt Dũng đọc danh sách Đoànchủ tịch và Đoàn thư ký của kỳ họp do Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị.

Đoànchủ tịch gồm 31 đồng chí sau đây:

1. TônĐức thắng

2.Lê Duẩn

3.Nguyễn Lương Bằng

4.Nguyễn Hữu Thọ

5.Trường Chinh

6.Phạm Văn Đồng

7.Phạm Hùng

8.Võ Nguyên Giáp

9.Lê Thanh Nghị

10. VõChí Công

11. HuỳnhTấn Phát

12.Văn Tiến Dũng

13.Lê Văn Chương

14.Hoàng Văn Hoan

15.Xuân Thủy

16.Nguyễn Thị Thập

17.Nguyễn Xiển

18.Trần Đăng Khoa

19.Phan Văn Đáng

20.Hoàng Quốc Việt

21. Chu Văn Tấn

22.Phan Minh Tánh

23.Hoà Thượng Thích Thiện Hào

24.Linh Mục Võ Thành Trinh

25.Cầm Ngoan

26.Núp

27.Huỳnh Cương

28.Tôn Thất Tùng

29.Cù Thị Hậu

30.Trần Hanh

31.Hồ Giáo

Toànthể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, danh sách Đoànchủ tịch kỳ họp.

Đoànthư ký gồm 5 đồng chí sau đây:

1.Trương Tấn Phát

2.Nghiêm Chưởng Châu

3.Vũ Định

4.Nguyên Ngọc

5.Đào Văn Tập

Toànthể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, danh sách Đoànthư ký của kỳ họp.

5.Nghe báo cáo một số vấn đề về tổ chức kỳ họp Quốc hội

Quốchội đã nghe đồng chí Nguyễn Việt Dũng báo cáo một số vấn đề về tổ chức kỳ họpQuốc hội

NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1978

Buổisáng: Sau khi các đại biểu Quốc hội long trọng làm lễ viếng Chủ tịch Hồ ChíMinh, Quốc hội họp phiên khai mạc

443đại biểu Quốc hội có mặt,

43đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Chủtịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đọc diễn vănkhai mạc và điều khiển phiên họp

Phóthủ tướng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Nhà nước Lê Thanh Nghị, thay mặt Hộiđồng Chính phủ, đọc báo cáo về “Nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1979”.

Buổichiều: Quốc hội họp phiên toàn thể

433đại biểu Quốc hội có mặt

53đại biểu Quốc hội vắng mặt

Phóchủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ, trong Đoàn chủtịch, điều khiển phiên họp

Bộtrưởng Bộ Tài chính Hoàng Anh, thay mặt Hội đồng Chính phủ, đọc báo cáo về:

1. Tìnhhình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 1978; phương hướng, nhiệm vụ tài chính vàdự án ngân sách Nhà nước năm 1979;

2. Tổngquyết toán ngân sách Nhà nước năm 1977.

Chánhán Toà án nhân dân tối cao Phạm Văn Bạch báo cáo về công tác của ngành toà án.

NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 1978

Buổisáng: Quốc hội họp phiên toàn thể

435đại biểu Quốc hội có mặt,

51đại biểu Quốc hội vắng mặt

Phóchủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trần Đăng Khoa, trong Đoàn chủ tịch, điềukhiển phiên họp

Việntrưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trần Hữu Đực báo cáo về công tác củangành kiểm sát.

Thưký Ủy ban thường vụ Quốc hội Trương Tấn Phát đọc báo cáo của Ủy ban thường vụQuốc hội đề nghị Quốc hội phê chuẩn:

1.Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 26/5/1978 về nhiệm vụ, quyền hạncủa Hội đồng nhân dân huyện và số lượng thành viên của Ủy ban nhân dân tỉnh vàhuyện;

2.Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 30/11/1978 về việc xin ân giảm ántử hình và xét duyệt án tử hình.

Bộtrưởng Phủ thủ tướng Vũ Tuân đọc tờ trình của Hội đồng Chính phủ đề nghị phân vạchlại địa giới của một số tỉnh và thành phố.

Từ 9giờ 30 Quốc hội họp riêng không có người dự thính, Phó thủ tướng kiêm Chủ nhiệmỦy ban kế hoạch Nhà nước Lê Thanh Nghị, thay mặt Hội đồng Chính phủ, báo cáo bổsung về kế hoạch Nhà nước năm 1979.

Chủnhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Hoàng Minh Giám đọc báo cáo về việc thành lậpĐoàn đại biểu Quốc hội ta gia nhập Liên minh Quốc hội.

Buổichiều: Quốc hội họp riêng không có người dự thính

436đại biểu Quốc hội có mặt

50đại biểu Quốc hội vắng mặt

Phóchủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thập, trong Đoàn chủ tịch, điềukhiển phiên họp

Thủtướng Phạm Văn Đồng trình bày về công tác đối ngoại của Nhà nước ta.

Thượngtướng Hoàng Văn Thái, thay mặt Hội đồng Chính phủ, báo cáo về tình hình vànhiệm vụ quân sự.

NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 1978

Cácđại biểu Quốc hội làm việc ở các tổ và các Ủy ban của Quốc hội

NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 1978

Cácđại biểu Quốc hội làm việc ở các tổ và các Ủy ban của Quốc hội

NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 1978

Cácđại biểu Quốc hội làm việc ở các tổ và các Ủy ban của Quốc hội

NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 1978

Buổisáng: Quốc hội họp phiên toàn thể

438đại biểu Quốc hội có mặt

48đại biểu Quốc hội vắng mặt

Phóchủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Chu Văn Tấn, trong Đoàn chủ tịch, điều khiểnphiên họp.

QuyềnChủ nhiệm Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội Đoàn Trọng Truyến đọc bảnthuyết trình của Ủy ban về tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1978; phươnghướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và các biện pháp chủ yếu của kế hoạch Nhà nước năm1979; dự toán ngân sách Nhà nước năm 1979; quyết toán ngân sách Nhà nước năm1977.

Chủnhiệm Ủy ban văn hóa và giáo dục của Quốc hội Lưu Hữu Phước đọc báo cáo của Ủyban về công tác văn hóa và giáo dục ở vùng dân tộc ít người.

Cácđại biểu Quốc hội đọc tham luận:

-Đồng chí Lê Tấn Toả, đại biểu Nghĩa Bình, đọc tham luận “Đẩy mạnh sản xuất vàchế biến màu”.

-Đồng chí Hồ Chí Sơn, đại biểu An Giang, đọc tham luận “Kiên quyết trừng trị bọnxâm lấn biên giới, bảo đảm hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1919”.

- Đồngchí Nguyễn Minh Đức, đại biểu Minh Hải, đọc tham luận “Quyết tâm hoàn thành thắnglợi kế hoạch Nhà nước năm 1979 về lương thực, thực phẩm”

- Đồngchí Từ Khải Hồng, đại biểu Quảng Ninh, đọc tham luận “Kiên quyết giữ vững từngtấc đất ở vùng biên giới đông bắc của Tổ quốc, bảo đảm sản xuất, ổn định đời sốngtrong tình hình mới”

-Đồng chí Trần Duy Hưng, đại biểu Hà Nội, đọc tham luận “Nhiệt liệt hoan nghênhHiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Liên xô”.

-Đồng chí Phan Anh, đại biểu Nghệ Tĩnh, đọc tham luận “Quan niệm đúng đắn về vấnđề quyền của con người”.

-Đồng chí Trần Đăng Khoa, đại biểu Hà Bắc, đọc tham luận “Một số ý kiến về kế hoạchNhà nước năm 1979”

- Đồngchí Nguyễn Xuân Trường, đại biểu Đồng Tháp, đọc tham luận “Quy hoạch lại dân cưĐồng Tháp Mười, phòng chống lũ lụt, sản xuất, chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu”.

-Đồng chí Huỳnh Cương, đại biểu Hậu Giang, đọc tham luận “Tổ quốc và dân tộc”.

-Đồng chí Nguyễn Thành Long, đại biểu Quảng Nam - Đà Nẵng, đọc tham luận “Đẩy mạnhsản xuất nông nghiệp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1976 - 1980 trướcthời hạn một năm”.

Buổichiều: Quốc hội họp phiên toàn thể

438đại biểu Quốc hội có mặt

48đại biểu Quốc hội vắng mặt

Đồngchí Hoàng Quốc Việt, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp

Cácđại biểu Quốc hội tiếp tục đọc tham luận:

-Đồng chí Nghị Đoàn, đại biểu thành phố Hồ Chí Minh, đọc tham luận “Tội ác củanhà cầm quyền Bắc Kinh đối với người Hoa”.

-Đồng chí Nguyễn Ký Ức, đại biểu Cửu Long, đọc tham luận “Cải tạo quan hệ sản xuấtgắn liền với đẩy mạnh phát triển sản xuất trong nông nghiệp”.

- Đồngchí Đặng Kinh, đại biểu Hải Phòng, đọc tham luận “Nhiệm vụ các lực lượng vũtrang và một số kiến nghị về củng cố quốc phòng”.

-Đồng chí Nguyễn Kim, đại biểu Hà Nội, đọc tham luận “Đẩy mạnh sản xuất thủ côngnghiệp”.

-Đồng chí Hoàng Minh Giám, đại biểu Hà Sơn Bình, đọc tham luận “Vạch trần âm mưucủa phương Tây trong vấn đề quyền của con người”.

-Đồng chí Võ Văn Phẩm, đại biểu Bến Tre, đọc tham luận “Đẩy mạnh sản xuất lươngthực, phát triển trồng cây công nghiệp”.

- Đồngchí Vũ Định, đại biểu Bắc Thái, đọc tham luận “Công nhân, viên chức thực hiệnkế hoạch Nhà nước năm 1979”.

-Đồng chí Phạm Thị Thanh Vân, đại biểu thành phố Hồ Chí Minh, đọc tham luận “Nhậnxét nội dung quyền của con người của phương Tây”.

-Đồng chí Vù Mí Kẻ, đại biểu Hà Tuyên, đọc tham luận “Đẩy mạnh sản xuất lương thực,xây dựng huyện ở vùng cao”.

- Đồngchí Nguyễn Khả Kính, đại biểu Hải Phòng, đọc tham luận “Cảng Hải Phòng phấn đấuhoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1979”.

-Đồng chí Giang Nam, đại biểu Thuận Hải, đọc tham luận “Chủ nghĩa xã hội và tựdo chân chính của người nghệ sĩ”.

NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 1978

Buổisáng: Quốc hội họp phiên toàn thể

437đại biểu Quốc hội có mặt

49đại biểu Quốc hội vắng mặt

Phóchủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trần Đăng Khoa, trong Đoàn chủ tịch, điềukhiển phiên họp.

Cácđại biểu Quốc hội tiếp tục đọc tham luận:

-Đồng chí Chu Văn Tấn, đại biểu Bắc Thái, đọc tham luận “Vấn đề định canh, địnhcư và đào tạo cán bộ dân tộc”.

-Đồng chí Hoàng Trường Minh, đại biểu Cao Lạng, đọc tham luận “Đẩy mạnh sản xuấtvà tăng cường bảo vệ biên giới”.

-Đồng chí Dương Thị Bình, đại biểu An Giang, đọc tham luận “Đẩy mạnh sản xuất nôngnghiệp”.

-Đồng chí Đinh Văn Tuy, đại biểu Nghệ Tĩnh, đọc tham luận “Tăng cường quốc phòng,bảo vệ biên giới”.

-Đồng chí Trần Tý, đại biểu Bắc Thái, đọc tham luận “Quyết tâm giữ vững nhịp độsản xuất gang thép”.

-Đồng chí Lê Bạch Lan, đại biểu Thanh Hóa, đọc tham luận “Tập trung cao độ lựclượng để tăng nhanh sản lượng lương thực của tỉnh”.

-Đồng chí Chế Lan Viên, đại biểu Hà Nam Ninh, đọc tham luận “Con người làm chủ,làm chủ con người”.

-Đồng chí Phạm Công Khanh, đại biểu Hải Hưng, đọc tham luận “Vai trò làm chủ tậpthể của thế hệ trẻ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện kế hoạch Nhànước”.

-Đồng chí Nguyễn Hộ, đại biểu thành phố Hồ Chí Minh, đọc tham luận “Cải tạo côngthương nghiệp tư bản tư doanh”.

-Đồng chí Trần Kiêm Lý, đại biểu Hà Nội, đọc tham luận “Vấn đề quyền của conngười”.

-Đồng chí Phan Đình Diệu, đại biểu Thái Bình, đọc tham luận “Đưa khoa học kỹthuật phục vụ tích cực và có hiệu quả hơn công tác cải tiến quản lý”.

-Đồng chí Nguyễn Thành Dương, đại biểu Tây Ninh, đọc tham luận “Kiên quyết bảovệ biên giới tây nam”.

-Đồng chí Vũ Xuân Độ, đại biểu Thái Bình, đọc tham luận “Củng cố và hoàn thiệnhợp tác xã nông nghiệp”.

-Đồng chí Võ Thị Liễu, đại biểu Kiên Giang, đọc tham luận “Phát huy hai thế mạnhvề ngư nghiệp và nông nghiệp của tỉnh Kiên Giang”

Chủtịch điều khiển phiên họp báo cáo với Quốc hội:

Đến đâyphần các đại biểu Quốc hội đọc tham luận kết thúc. Ngoài 35 đại biểu đã đọctham luận ở hội trường, 22 đại biểu có tên sau đây đã gửi đến Đoàn chủ tịch kỳhọp bản tham luận viết của mình.

-Nguyễn Công Bình, đại biểu Tiền Giang,

- TrìnhVăn Cứng, đại biểu Long An,

-Mai Dương, đại biểu Phú Khánh,

-Nguyễn Văn Đàn, đại biểu Nghệ Tĩnh,

-Nguyễn Đăng, đại biểu Tây Ninh,

- AnĐông Hải, đại biểu Hà Nam Ninh,

-Nguyễn Ngọc Hồ, đại biểu Hoàng Liên Sơn,

- ĐỗXuân Hợp, đại biểu Thái Bình,

- TrầnBửu Kiếm, đại biểu Hậu Giang,

- Ksor-Krơn,đại biểu Gia Lai - Kon Tum,

- ĐăngThọ Lưu, đại biểu Nghệ Tĩnh,

- PhươngMinh Nam, đại biểu Hà Bắc,

-Nguyễn Bá Phát, đại biểu Phú Khánh,

- ĐỗXuân Sảng, đại biểu Hà Nội,

- TrầnTạo, đại biểu Hải Hưng,

-Mai Văn Tiệm, đại biểu Hà Nam Ninh,

- PhạmVăn Tiệp, đại biểu Hải Phòng,

-Nguyễn Trung Tín, đại biểu Nghĩa Bình,

-Nguyễn Trung Thành, đại biểu Cửu Long,

-Nguyễn Hữu Thụ, đại biểu Hà Sơn Bình,

- LêThử, đại biểu Lâm Đồng,

-Nguyễn Văn Tôn, đại biểu Vĩnh Phú.

Buổichiều: Quốc hội họp riêng không có người dự thính.

437đại biểu Quốc hội có mặt,

49đại biểu Quốc hội vắng mặt,

Phóchủ tịch Nguyễn Hữu Thọ, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Quốchội đã nghe các thành viên sau đây của Hội đồng Chính phủ báo cáo bổ sung và trảlời các câu hỏi và chất vấn của các đại biểu Quốc hội về những vấn đề của ngànhmình:

1.Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi;

2.Đồng chí Dương Quốc Chính, Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội;

3.Đồng chí Trần Nam Trung, Chủ nhiệm Ủy ban thanh tra của Chính phủ;

4.Đồng chí Ngô Minh Loan, Bộ trưởng Bộ Lương Thực và thực phẩm;

5.Đồng chí Nguyễn Chấn, Bộ trưởng Bộ Điện và than;

6.Đồng chí Trần Dương, Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước;

7.Đồng chí Vũ Văn Cẩn, Bộ trưởng Bộ Y tế.

NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1978

Buổisáng: Quốc hội họp riêng không có người dự thính

441đại biểu Quốc hội có mặt,

45đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Đồngchí Hoàng Quốc Việt, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Quốchội đã nghe các đồng chí sau đây báo cáo bổ sung và trả lời các câu hỏi và chấtvấn của các đại biểu Quốc hội về những vấn đề của ngành mình:

1.Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

2.Đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp;

3.Đồng chí Trần Hữu Dư, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ;

4.Đồng chí Tô Duy, Chủ nhiệm Ủy ban vật giá Nhà nước;

5.Đồng chí Trần Sâm, Bộ trưởng Bộ Vật tư;

6. Đồngchí Đặng Việt Châu, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương;

7.Đồng chí Trần Văn Hiển, Bộ trưởng Bộ Nội thương;

8.Đồng chí Nguyễn Hữu Mai, Bộ trưởng, Phó chủ nghiệm Ủy ban kế hoạch Nhà nước;

9.Đồng chí Phạm Văn Bạch, Chánh án Toà án nhân dân tối cao;

10.Đồng chí Trần Hữu Đực, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Buổichiều: Quốc hội họp phiên bế mạc từ 15 giờ

441đại biểu Quốc hội có mặt

45đại biểu Quốc hội vắng mặt

Phóchủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Xuân Thủy, trong Đoàn chủ tịch, điều khiểnphiên họp.

1.Thông qua các nghị quyết.

a. Vềnhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1979

Đồngchí Đào Văn Tập, trong Đoàn Thư ký, đọc dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ kế hoạchNhà nước năm 1979.

Toànthể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.

b.Phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 1979

Đồngchí Đào Văn Tập đọc dự thảo nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm1979.

Toànthể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.

c.Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1977

Đồngchí Đào Văn Tập đọc dự thảo nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhànước năm 1977.

Toànthể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.

d.Phê chuẩn việc phân vạch lại địa giới một số tỉnh và thành phố

Đồngchí Xuân Thuỷ báo cáo với Quốc hội:

Theodõi cuộc thảo luận thì thấy hầu hết các đại biểu Quốc hội tán thành các đề nghịcủa Chính phủ về phân vạch lại địa giới một số tỉnh và thành phố. Nhưng riêng vềvấn đề sáp nhập huyện Vĩnh Châu thuộc tỉnh Hậu Giang vào tỉnh Minh Hải thì Đoànđại biểu Quốc hội Hậu Giang đề nghị Quốc hội và Hội đồng Chính phủ xem xét thêm.Đoàn chủ tịch và Hội đồng Chính phủ tiếp nhận đề nghị của Đoàn đại biểu Quốchội Hậu Giang và hoãn vấn đề này để Hội đồng Chính phủ và địa phương hữu quanxem xét lại.

Đồngchí Đào Văn Tập đọc dự thảo nghị quyết phê chuẩn việc phân vạch lại địa giớithành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Hà Sơn Bình, Vĩnh Phú, Cao Lạng,Bắc Thái, Quảng Ninh và Đồng Nai.

Toànthể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.

đ.Phê chuẩn nghị quyết ngày 26/5/1978 và pháp lệnh ngày 30/11/1978 của Ủy ban thườngvụ Quốc hội.

Đồngchí Đào Văn Tập đọc dự thảo nghị quyết phê chuẩn nghị quyết ngày 26/5/1978 vàpháp lệnh ngày 30/11/1978 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Toànthể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.

2. Bầucử Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội.

Đồngchí Xuân Thủy báo cáo với Quốc hội:

Đoànchủ tịch kỳ họp đề cử đồng chí Nguyễn Côn, Ủy viên trung ương Đảng cộng sảnViệt Nam, Trưởng ban kinh tế kế hoạch của trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội tỉnhNghệ Tĩnh, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội thayđồng chí Nguyễn Văn Trân đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội chuyển làm nhiệm vụkhác.

Toànthể các đại biểu Quốc hội nhất trí bầu cử, bằng cách giơ tay, đồng chí Nguyễn Côngiữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội.

3.Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội bế mạc kỳ họp

Chủtịch Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trường Chinh đọc diễn văn bế mạc kỳ họp thứ tư của Quốc hội khoá VI.

Toànthể các đại biểu Quốc hội đứng dậy vỗ tay rất lâu nhiệt liệt hoan nghênh thắnglợi của kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá VI.

Quốchội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá VI, kỳ họp thứ tư bế mạc lúc15 giờ 30 ngày 29 tháng 12 năm 1978.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ
TRƯỞNG ĐOÀN
Trương Tấn Phát

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Xuân Thủy