QUỐC HỘI

NƯỚCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHÓAVI, KỲ HỌP THỨ NĂM
(từ ngày 27 tháng 05 đến ngày 30 tháng 05 năm 1979 tại Hội trường Ba Đình,Hà Nội)

BIÊN BẢN TÓM TẮT

NGÀY27 THÁNG 05 NĂM 1979

Buổi tối: Quốc hội họpphiên trù bị.

415 đại biểu Quốc hội có mặt,

71 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốchội Trường-Chinh, các Phó chủ tịch Xuân-Thủy, Hoàng Văn Hoan, Phan Văn Đáng,Nguyễn Thị Thập, Chu Văn Tấn, Nguyễn Xiển, Trần Đăng Khoa, chủ tọa phiên họp.

Chương trình làm việc:

1. Thông qua chương trình làmviệc của kỳ họp Quốc hội;

2. Bầu cử Đoàn chủ tịch và Đoànthư ký;

3. Nghe báo cáo một số vấn đề vềtổ chức kỳ họp Quốc hội.

1. Thông qua chương trình làmviệc của kỳ họp Quốc hội:

Quyền chủ nhiệm Văn phòng Ủy banthường vụ Quốc hội Nguyễn Việt Dũng đọc dự thảo chương trình làm việc của kỳhọp Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị, như sau:

Chủ nhật 27-05-1979

19 giờ: Quốc hội họp phiên trùbị.

Thứ hai 28-05-1979

Sáng:

8 giờ : Lễ viếng Chủ tịch Hồ ChíMinh.

8 giờ 45 : - Chủ tịch Ủy banthường vụ Quốc hội khai mạc kỳ họp.

- Chính phủ báo cáo về tình hìnhvà nhiệm vụ mới.

- Chính phủ trình bày đề nghịthành lập đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo.

Chiều:

14 giờ 30: Các đại biểu làm việcở đoàn.

Thứ ba 29-05-1979

Sáng

8 giờ : Các đại biểu làm việc ởđoàn.

Chiều:

14 giờ 30: Các đại biểu đọc thamluận.

Thứ tư 30- 05 – 1979

Sáng

8 giờ : Các đại biểu đọc thamluận.

Chiều:

14 giờ 30 : Các đại biểu đọctham luận

16 giờ : Bế mạc:

- Thông qua các nghị quyết;

- Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốchội bế mạc kỳ họp.

Giờ làm việc:

Sáng : Từ 8 giờ đến 11 giờ 30

Chiều : Từ 14 giờ 30 đến 17 giờ30

Tối (nếu có): Từ 19 giờ 30 đến21 giờ.

Riêng phiên họp trù bị từ 19giờ.

Toàn thể các đại biểu Quốc hộinhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, chương trình làm việc của kỳ họp Quốchội.

2. Bầu cử Đoàn chủ tịch vàĐoàn thư ký:

Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủyban thường vụ Quốc hội Xuân-Thủy đọc danh sách Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký củakỳ họp do Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị:

Đoàn chủ tịch gồm 29 đồng chísau đây:

1. Tôn Đức Thắng

2. Nguyễn Lương Bằng

3. Nguyễn Hữu Thọ

4. Trường-Chinh

5. Phạm Văn Đồng

6. Võ Nguyên Giáp

7. Nguyễn Duy Trinh

8. Lê Thanh Nghị

9. Võ Chí Công

10. Huỳnh Tấn Phát

11. Văn Tiến Dũng

12. Võ Văn Kiệt

13. Hoàng Văn Hoan

14. Xuân-Thủy

15. Nguyễn Thị Thập

16. Nguyễn Xiển

17. Trần Đăng Khoa

18. Phan Văn Đáng

19. Hoàng Quốc Việt

20. Chu Văn Tấn

21. Phan Minh Tánh

22. Hòa thượng Thích Thiện Hào

23. Linh mục Võ Thành Trinh

24. Cầm Ngoan

25. Anh hùng Núp

26. Huỳnh Cương

27. Phạm Gia Triệu

28. Cù Thị Hậu

29. Trần Hanh.

Các đại biểu Quốc hội nhất tríthông qua, bằng cách giơ tay, danh sách Đoàn chủ tịch kỳ họp.

Đoàn thư ký gồm 5 đồng chí sauđây:

1. Nghiêm Chưởng Châu

2. Đào Văn Tập

3. Vũ Định

4. Trương Tấn Phát

5. Nguyên Ngọc.

Toàn thể các đại biểu Quốc hộinhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, danh sách Đoàn thư ký của kỳ họp.

3. Nghe báo cáo một số vấn đềvề tổ chức kỳ họp Quốc hội:

Quốc hội đã nghe đồng chí NguyễnViệt Dũng báo cáo một số vấn đề về tổ chức kỳ họp Quốc hội

NGÀY28 THÁNG 05 NĂM 1979

Buổi sáng: Sau khi cácđại biểu Quốc hội long trọng làm lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội họpphiên khai mạc.

415 đại biểu Quốc hội có mặt.

71 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốchội Trường-Chinh, thay mặt Đoàn chủ tịch, đọc diễn văn khai mạc và điều khiểnphiên họp.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng BộQuốc phòng Võ Nguyên Giáp, thay mặt Hội đồng Chính phủ, đọc Báo cáo về thắnglợi vĩ đại của hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ của toàn dân vàtoàn quân ta trước tình hình mới.

Bộ trưởng Phủ thủ tướng Vũ Tuân,thay mặt Hội đồng Chính phủ, đọc Tờ trình của Hội đồng Chính phủ về việc thànhlập đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo trực thuộc trung ương.

Buổi chiều: Các đại biểuQuốc hội làm việc ở các đoàn.

NGÀY29 THÁNG 05 NĂM 1979

Buổi sáng: Các đại biểuQuốc hội làm việc ở các đoàn.

Buổi chiều: Quốc hội họpphiên toàn thể.

402 đại biểu Quốc hội có mặt.

84 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiênhọp.

Các đại biểu Quốc hội đọc thamluận:

- Đồng chí Lương Ích Lập, đạibiểu Cao Bằng, đọc tham luận “Phát huy sức mạnh của chiến tranh nhân dân, sứcmạnh đoàn kết dân tộc, quân dân Cao Bằng quyết tâm đánh thắng mọi âm mưu bànhtrướng và bá quyền nước lớn của bọn Trung-quốc xâm lược”.

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Hồ, đạibiểu Hoàng Liên Sơn, đọc tham luận “Phát huy thắng lợi, sẵn sàng chiến đấu caovà đẩy mạnh sản xuất”.

- Đồng chí Hồ Chí Sơn, đại biểu AnGiang, đọc tham luận “Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, làm tốt nghĩa vụ lươngthực đối với Nhà nước”.

- Đồng chí Nguyễn Văn Nới, đạibiểu Tây Ninh, đọc tham luận “Nhân dân Tây Ninh quyết tâm thực hiện thắng lợimọi nhiệm vụ trong tình hình mới”.

- Đồng chí Vù Mí Kẻ, đại biểu HàTuyên, đọc tham luận “Quán triệt tình hình và nhiệm vụ mới, phát huy tinh thầntự lực tự cường, tăng cường đoàn kết các dân tộc, sẵn sàng chiến đấu và đẩymạnh sản xuất lương thực, thực phẩm, quyết tâm đánh thắng quân Trung-quốc nếuchúng liều lĩnh gây chiến tranh xâm lược trở lại”.

- Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, đạibiểu Quảng Ninh, đọc tham luận “”Quân và dân Quảng Ninh kiên quyết bảo vệ vữngchắc vùng đông-bắc của Tổ quốc”.

- Đồng chí Lê Văn Tưởng, đạibiểu Long An, đọc tham luận “Quân và dân biên giới tây-nam quyết tâm thực hiệntốt hai nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, củng cố hậu phương và hoànthành nhiệm vụ quốc tế”.

- Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, đạibiểu Hải Phòng, đọc tham luận “Giai cấp công nhân Việt Nam quyết xứng đáng là đội quân chủ lực đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

- Đồng chí Nghiêm Xuân Yêm, đạibiểu Hà Nội, đọc tham luận “Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủnghĩa Việt Nam là tất thắng”.

- Đồng chí Đàm Quang Trung, đạibiểu Nghệ Tĩnh, đọc tham luận “Lực lượng vũ trang quân khu I nguyện sát cánhcùng với nhân dân các dân tộc trong quân khu quyết bảo vệ biên giới Tổ quốc”.

- Đồng chí Nguyễn Thị Hằng, đạibiểu Thanh Hóa, đọc tham luận “Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốcViệt Nam xã hội chủ nghĩa”.

- Đồng chí Nguyễn Thị Định, đạibiểu Bến Tre, đọc tham luận “Phụ nữ với nhiệm vụ thay thế nam giới trong laođộng sản xuất, phục vụ chiến đấu và đảm đang việc gia đình”.

NGÀY30 THÁNG 05 NĂM 1979

Buổi sáng: Quốc hội họpphiên toàn thể.

409 đại biểu Quốc hội có mặt.

77 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Ủy ban thường vụQuốc hội Trần Đăng Khoa, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Các đại biểu Quốc hội tiếp tụcđọc tham luận:

- Đồng chí Phan Anh, đại biểu NghệTĩnh, đọc tham luận “Nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam chống bọn Trung quốc xâmlược”.

- Đồng chí Hoàng Quốc Việt, đạibiểu Quảng Ninh, đọc tham luận “Tăng cường đoàn kết, ra sức phát huy quyền làmchủ tập thể của nhân dân, kiên quyết bảo vệ vững chắc và xây dựng thành công Tổquốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

- Đồng chí Giàng A Páo, đại biểuLai Châu, đọc tham luận “Nhân dân các dân tộc Lai Châu tin tưởng và quyết tâmhoàn thành mọi nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ trong tình hình mới”.

- Đồng chí Nguyễn Trung Thành,đại biểu Cửu Long, đọc tham luận “Nông dân lao động cả nước ra sức thi đua sảnxuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng thành côngchủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”.

- Đồng chí Trần Tạo, đại biểu HảiHưng, đọc tham luận “Quân và dân Hải Hưng quyết tâm đẩy mạnh sản xuất nôngnghiệp, bảo đảm đời sống nhân dân, làm tốt mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước”.

- Đồng chí Nguyễn Hộ, đại biểu thànhphố Hồ Chí Minh, đọc tham luận “Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm làmtròn nhiệm vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn”.

- Đồng chí Phan Điền, đại biểu HàNam Ninh, đọc tham luận “Đẩy mạnh sản xuất và chiến đấu trong tình hình mới”.

- Hòa thượng Thích Thiện Hào,đại biểu Tiền Giang, đọc tham luận “Toàn thể Phật giáo đồ cả nước nguyện đoànkết với toàn Đảng, toàn dân, quyết tâm đánh bại mọi âm mưu, hành động của bọnbành trướng, bá quyền Trung-quốc ”.

- Đồng chí Trần Duy Hưng, đạibiểu Hà Nội, đọc tham luận “Phát huy truyền thống vẻ vang Thăng Long - Đông Đô- Hà Nội, quân và dân thủ đô quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mới”.

- Đồng chí Hoàng Trường Minh,đại biểu Lạng Sơn, đọc tham luận “Quân và dân Lạng Sơn đẩy mạnh sản xuất và sẵnsàng chiến đấu”.

- Đồng chí Nguyễn Tiến Chương,đại biểu Nghệ Tĩnh, đọc tham luận “Nhân dân Nghệ Tĩnh quyết tâm cùng cả nướcxây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xãhội chủ nghĩa”.

- Đồng chí Nguyễn Tấn Lập, đạibiểu Hậu Giang, đọc tham luận “Đẩy mạnh công tác đào tạo, sử dụng và phát huytốt hơn nữa đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trong tình hình mới”.

- Đồng chí Nguyễn Tấn Thanh, đạibiểu Kiên Giang, đọc tham luận “Đứng trước tình hình và nhiệm vụ mới, KiênGiang quyết ra sức phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ”.

- Đồng chí Cầm Ngoan, đại biểu SơnLa, đọc tham luận “Quân và dân các dân tộc tỉnh Sơn La quyết tăng cường đoànkết, sẵn sàng chiến đấu cao, ra sức đẩy mạnh sản xuất và tăng cường bảo đảm đờisống”.

- Linh mục Võ Thành Trinh, đạibiểu Đồng Tháp, đọc tham luận “Nhiệm vụ người công giáo trước tình hình mới củađất nước”.

- Đồng chí Nguyễn Thành Phát,đại biểu Bến Tre, đọc tham luận “Bến Tre quyết hoàn thành nhiệm vụ xây dựngkinh tế và quốc phòng trước tình hình mới”.

Buổi chiều: Quốc hội họpphiên toàn thể.

409 đại biểu Quốc hội có mặt,

77 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt, trongĐoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục đọctham luận:

- Đồng chí Nguyễn Xiển, đại biểuHà Nội, đọc tham luận “Về tình hình và nhiệm vụ mới”.

- Đồng chí Trần Ngọc Trác, đạibiểu Thuận Hải, đọc tham luận “Thuận Hải quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụtrong tình hình mới”.

- Đồng chí Mai Dương, đại biểu PhúKhánh, đọc tham luận “Phát huy thắng lợi bước đầu, Phú Khánh quyết tâm phấn đấuhoàn thành cơ bản việc hợp tác hóa nông nghiệp trong năm 1979”.

- Đồng chí Phạm Văn Tiệp, đạibiểu Hải Phòng, đọc tham luận “Nâng cao cảnh giác, quân và dân Hải Phòng quyếttâm xây dựng và bảo vệ vững chắc cửa ngõ phía đông-bắc của Tổ quốc”.

- Đồng chí Nguyên Ngọc, đại biểuQuảng Nam - Đà Nẵng, đọc tham luận “Những người làm công tác văn học, nghệthuật Việt Nam nguyện ra sức làm tròn nhiệm vụ của mình trong thời kỳ mới củacách mạng”.

Chủ tịch điều khiển phiên họpbáo cáo với Quốc hội.

Đến đây phần các đại biểu Quốchội đọc tham luận kết thúc. Ngoài 33 đại biểu đã đọc tham luận ở hội trường, 4đại biểu có tên sau đây đã gửi đến Đoàn chủ tịch kỳ họp bản tham luận viết củamình:

- Nguyễn Công Bình, đại biểuTiền Giang.

- Nguyễn Duy Côn, đại biểu HàBắc,

- Tạ Đình Hiểu, đại biểu Hà Nội,

- Đỗ Xuân Sảng, đại biểu Hà Nội.

Các tham luận này sẽ được chuyểnđến Hội đồng Chính phủ nghiên cứu và sẽ được in vào tập Các văn kiện của kỳ họpQuốc hội.

Từ 16 giờ, Quốc hội họp phiên bếmạc.

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốchội Trường-Chinh, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.

1) Thông qua các nghị quyết.

a) Về thắng lợi của hai cuộcchiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Đào Văn Tập, trong Đoànthư ký, đọc dự thảo nghị quyết về thắng lợi vĩ đại của hai cuộc chiến tranh bảovệ Tổ quốc và nhiệm vụ của nhân dân ta trước tình hình mới.

Toàn thể các đại biểu Quốc hộinhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.

b) Về việc thành lập đặc khuVũng Tàu - Côn Đảo.

Đồng chí Đào Văn Tập đọc dự thảonghị quyết về việc thành lập đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo trực thuộc trung ương.

Toàn thể các đại biểu Quốc hộinhất trí thông qua bằng cách giơ tay, nghị quyết này.

2) Chủ tịch Ủy ban thường vụQuốc hội bế mạc kỳ họp.

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốchội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trường-Chinh đọc diễn văn bế mạc kỳhọp thứ năm của Quốc hội khóa VI.

Toàn thể các đại biểu Quốc hộiđứng dậy vỗ tay rất lâu, nhiệt liệt hoan nghênh thắng lợi của kỳ họp thứ năm,Quốc hội khóa VI.

Quốc hội nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam khóa VI, kỳ họp thứ năm bế mạc lúc 16 giờ 15 ngày 30 tháng 05năm 1979.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ
Trương Tấn Phát

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Xuân-Thủy