QUỐC HỘI

NƯỚCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHÓAVI, KỲ HỌP THỨ BẢY
(từ ngày 11 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 1980 tại Hội trường Ba Đình, HàNội)

BIÊN BẢN TÓM TẮT

NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 1980

Buổi tối: Quốc hội họp phiêntrù bị.

433 đại biểu Quốc hội có mặt,

49 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hộiTrường-Chinh, các Phó chủ tịch Xuân-Thủy, Phan Văn Đáng, Nguyễn Thị Thập, NguyễnXiển, Trần Đăng Khoa chủ tọa phiên họp.

Chương trình làm việc:

1. Mặc niệm các vị đại biểu Quốchội đã từ trần;

2. Nghe báo cáo về việc xét xử NguyễnThúc Tuân và bắt giữ Chu Văn Tấn;

3. Thông qua chương trình làm việccủa kỳ họp Quốc hội;

4. Bầu cử Đoàn chủ tịch và Đoànthư ký.

1. Mặcniệm các vị đại biểu Quốc hội đã từ trần.

Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốchội Xuân-Thủ báo cáo với Quốc hội có 2 đại biểu Quốc hội đã từ trần trong thờigian từ kỳ họp thứ sáu của Quốc hội đến kỳ họp này:

- Đồng chí Nguyễn Đăng Đại, đại biểuHải Hưng, từ trần ngày 29-03-1980;

- Đồng chí Tôn Đức Thắng, đại biểuHà Nội, từ trần ngày 30-03-1980.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội đứngdậy mặc niệm một phút.

Trong phiên khai mạc kỳ họp ngày12-12-1980, Quốc hội sẽ tổ chức lễ tưởng niệm đồng chí Tôn Đức Thắng.

2. Nghebáo cáo về việc xét xử Nguyễn Thúc Tuân và bắt giữ Chu VănTấn.

Đồng chí Xuân-Thủy báo cáo với Quốchội:

- Nguyễn Thúc Tuân, nguyên đại biểuQuốc hội tỉnh Bình Trị Thiên, can tội gián điệp, đã bị Tòa án nhân dân tỉnh BìnhTrị Thiên kết án 18 năm tù. Vì vậy Nguyễn Thúc Tuân đương nhiên mất tư cách đạibiểu Quốc hội;

- Chu Văn Tấn, nguyên Phó chủ tịchỦy ban thường vụ Quốc hội, nguyên đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Thái, đã có nhữnghoạt động câu kết với nhà cầm quyền phản động Trung Quốc làm nguy hại cho quốcgia nên Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho phép các cơ quan có thẩm quyền bắt giữy để xét hỏi theo pháp luật. Việc xét hỏi còn đang tiếp tục.

3. Thôngqua chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội.

Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban thườngvụ Quốc hội Nguyễn Việt Dũng đọc dự thảo chương trình làm việc của kỳ họp Quốchội do Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị, như sau:

Thứ năm 11-12-1980

Sáng 8 giờ: Họp các trưởng đoàn đạibiểu Quốc hội.

Tối 19 giờ: Quốc hội họp phiên trùbị.

Thứ sáu 12-12-1980

Sáng 8 giờ: Lễ viếng Chủ tịch HồChí Minh.

8 giờ 45: - Chủ tịch Ủy banthường vụ Quốc hội đọc diễn văn khai mạc;

- Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng;

- Chủ tịch Ủy ban dự thảo Hiến phápđọc báo cáo về dự thảo Hiến pháp mới.

Chiều 14 giờ: - Phó chủ tịch kiêmTổng thư ký Ủy ban thường vụ Quốc hội đọc tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốchội quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp mới;

- Quyền Chủ nhiệm Ủy ban dự án phápluật đọc tờ trình về dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội.

Thứ bảy 13-12-1980

Sáng 8 giờ: Các đại biểu nghiên cứutài liệu.

Chiều 14 giờ: Các đại biểu làm việcở tổ.

Chủ nhật 14-12-1980

Sáng 8 giờ: Các đại biểu làm việcở tổ.

Chiều 14 giờ: Các đại biểu làm việcở tổ.

Thứ hai 15-12-1980: Nghỉ

Thứ ba 16-12-1980

Sáng và chiều: Các đại biểu thamluận ở hội trường.

Thứ tư 17-12-1980

Sáng 8 giờ: Các đại biểu tiếp tụctham luận.

Chiều 15 giờ 30: Chủ tịch Ủy bandự thảo Hiến pháp trình bày ý kiến của Ủy ban về những ý kiến của các đại biểu Quốchội đối với dự thảo Hiến pháp mới.

Thứ năm 18-12-1980

Sáng: Nghỉ.

Chiều 14 giờ: Đại diện Ủy ban dựthảo Hiến pháp đọc dự thảo Hiến pháp đã được chỉnh lý sau khi có ý kiến của cácđại biểu Quốc hội;

- Quốc hội biểu quyết thông qua Hiếnpháp;

- Phó chủ tịch kiêm Tổng thư kýỦy ban thường vụ Quốc hội đọc dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một sốđiểm về việc thi hành Hiến pháp sau khi có ý kiến của đại biểu Quốc hội;

- Quốc hội biểu quyết;

- Quyền Chủ nhiệm Ủy ban dự án phápluật đọc dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội;

- Quốc hội biểu quyết.

Thứ sáu 19-12-1980

Sáng 9 giờ: Lễ ký văn kiện về Hiếnpháp mới.

Chiều: Nghỉ.

Thứ bảy 20-12-1980

Sáng 8 giờ: Hội đồng Chính phủ báocáo về:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch Nhànước năm 1980, nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1981;

2. Tình hình thực hiện ngân sáchNhà nước năm 1980, dự án ngân sách Nhà nước năm 1981;

3. Tổng quyết toán ngân sách Nhànước năm 1979.

Chiều 14 giờ: - Chánh án Tòa án nhândân tối cao báo cáo;

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhândân tối cao báo cáo;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáođề nghị Quốc hội phê chuẩn pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày23-06-1980 bổ sung và sửa đổi một số điểm về thuế công thương nghiệp và thuếsát sinh.

15 giờ 30: Quốc hội họp riêng ngheBộ trưởng Bộ Ngoại giao báo cáo.

Chủ nhật 21-12-1980: Nghỉ.

Thứ hai 22-12-1980

Sáng 8 giờ: Quốc hội họp riêng ngheChính phủ báo cáo bổ sung về kế hoạch Nhà nước.

Chiều: Các đại biểu làm việc ở tổ.

Thứ ba 23-12-1980

Sáng: Các đại biểu làm việc ở tổ.

Chiều: - Ủy ban kế hoạchvà ngân sách của Quốc hội thuyết trình;

- Các đại biểu tham luận ở hội trường.

Thứ tư 24-12-1980

Sáng và chiều: Các đại biểu tiếptục tham luận.

Thứ năm 25-12-1980

Sáng và chiều: Các Bộ trưởng trảlời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Thứ sáu 26-12-1980

Sáng: Nghỉ.

Chiều 14 giờ: Quốc hội họp phiênbế mạc:

1. Thông qua các nghị quyết:

a) Về nhiệm vụ kế hoạch Nhà nướcnăm 1981;

b) Phê chuẩn dự toán ngân sách Nhànước năm 1981;

c) Phê chuẩn tổng quyết toán ngânsách Nhà nước năm 1979;

d) Phê chuẩn Pháp lệnh của Ủy banthường vụ Quốc hội ngày 23-6-1980 bổ sung và sửa đổi một số điểm về thuế côngthương nghiệp và thuế sát sinh.

2. Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốchội bế mạc kỳ họp.

Giờ làm việc:

Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ 30,

Chiều: Từ 14 giờ đến 17 giờ 30,

Tối (nếu có): Từ 19 giờ 30 đến 21giờ.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhấttrí thông qua, bằng cách giơ tay, chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội.

4. Bầu cửĐoàn chủ tịch và Đoàn thư ký.

Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủyban thường vụ Quốc hội Xuân-Thủy đọc danh sách Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký củakỳ họp do Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị.

Đoàn chủ tịch gồm 31 đồng chísau đây:

1. Lê Duẩn

2. Nguyễn Hữu Thọ

3. Trường-Chinh

4. Phạm Văn Đồng

5. Phạm Hùng

6. Nguyễn Duy Trinh

7. Lê Thanh Nghị

8. Võ Chí Công

9. Huỳnh Tấn Phát

10. Văn Tiến Dũng

11. Lê Văn Lương

12. Xuân-Thủy

13. Phan Văn Đáng

14. Nguyễn Thị Thập

15. Nguyễn Xiển

16. Nghiêm Xuân Yêm

17. Trần Đăng Khoa

18. Hoàng Quốc Việt

19. Phan Minh Tánh

20. Hòa Thượng Thích Thiện Hào

21. Linh Mục Võ Thành Trinh

22. Bùi San

23. Nguyễn Xuân Hữu

24. Cầm Ngoan

25. Võ Thế Bảo

26. Anh Hùng Núp

27. Huỳnh Cương

28. Phạm Gia Triệu

29. Nguyễn Thị Hiếu

30. Trần Hanh

31. Hồ Giáo.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhấttrí thông qua bằng cách giơ tay, danh sách Đoàn chủ tịch kỳ họp.

Đoàn thư ký gồm 5 đồng chí sauđây:

1. Đào Văn Tập

2. Nghiêm Chưởng Châu

3. Phạm Công Khanh

4. Vũ Định

5. Nguyên Ngọc.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhấttrí thông qua, bằng cách giơ tay, danh sách Đoàn thư ký của kỳ họp.

NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 1980

Buổi sáng: Sau khi các đạibiểu Quốc hội long trọng làm lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội họp phiênkhai mạc.

438 đại biểu Quốc hội có mặt.

44 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ,trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hộiTrường-Chinh đọc diễn văn khai mạc.

Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọđọc Lời phát biểu tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội đứngdậy kính cẩn mặc niệm trong tiếng nhạc cảm động và bầu không khí trang nghiêm.

Đồng chí Trường-Chinh, ủy viên Bộchính trị Ban chấp hành trung ương Đảng Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủtịch Ủy ban dự thảo Hiến pháp, báo cáo về dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam.

Buổi chiều: Quốc hội họp phiêntoàn thể.

438 đại biểu Quốc hội có mặt.

44 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ,trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Đồng chí Xuân-Thủy, Phó chủ tịchkiêm Tổng thư ký Ủy ban thường vụ Quốc hội, đọc tờ trình về dự thảo nghị quyết quyđịnh một số điểm về việc thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam.

Quyền Chủ nhiệm Ủy ban dự án phápluật của Quốc hội Phan Anh, đọc tờ trình của Ủy ban này về dự thảo Luật bầu cửđại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

NGÀY13 THÁNG 12 NĂM 1980

Các đại biểu Quốc hội làm việc ởtổ.

NGÀY14 THÁNG 12 NĂM 1980

Các đại biểu Quốc hội làm việc ởtổ.

NGÀY15 THÁNG 12 NĂM 1980

Quốc hội nghỉ.

NGÀY16 THÁNG 12 NĂM 1980

Buổi sáng: Quốc hội họp phiêntoàn thể.

427 đại biểu Quốc hội có mặt.

55 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốchội Nguyễn Thị Thập, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Các đại biểu Quốc hội đọc tham luận:

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Hồ, đại biểuHoàng Liên Sơn, đọc tham luận “Nhân dân các dân tộc tỉnh Hoàng Liên Sơn nguyệnchấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp mới”.

- Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, đạibiểu Đồng Tháp, đọc tham luận “Những việc Đảng và Nhà nước cần phải làm để bảođảm cho Hiến pháp và pháp luật được nghiêm chỉnh thi hành”.

- Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, đạibiểu Hải Phòng, đọc tham luận “Giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn nhiệt liệthoan nghênh và nguyện chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp mới của nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam”.

- Đồng chí Giang Nam, đại biểu Thuận Hải, đọc tham luận “Hiến pháp mới, một bảo đảm vững chắc cho sự phát triểntài năng”.

- Đồng chí Võ Thái Bảo, đại biểuAn Giang, đọc tham luận “Phát huy sức mạnh của Hiến pháp mới, nhân dân tỉnh An Giangquyết tâm hoàn thành thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổquốc”.

- Đồng chí Hoàng Thị Sáu, đại biểuQuảng Ninh, đọc tham luận “Phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao độngtrong xây dựng và thực hiện Hiến pháp”.

- Đồng chí Hoàng Quốc Việt, đại biểuQuảng Ninh, đọc tham luận “Hiến pháp mới tạo điều kiện thuận lợi để phát huyvai trò tích cực của Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảovệ Tổ quốc”.

- Đồng chí Nguyễn Văn Trung, đạibiểu Đồng Nai, đọc tham luận “Chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp mới là bảo đảm đầyđủ quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động”.

- Đồng chí Nguyễn Trung Thành, đạibiểu Cửu Long, đọc tham luận “Hiến pháp mới thể chế hóa quyền làm chủ tập thểcủa giai cấp nông dân”.

- Đồng chí Vì Văn Mòn, đại biểu SơnLa, đọc tham luận “Nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp mới là con đường cứu sốngcác dân tộc thiểu số”.

- Đồng chí Phạm Công Khanh, đại biểuHải Hưng, đọc tham luận “Tuổi trẻ trong việc thi hành Hiến pháp mới”.

- Đồng chí Cổ Kim Thành, đại biểuBình Trị Thiên, đọc tham luận “Phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân laođộng để thi hành và bảo vệ Hiến pháp”.

- Đồng chí Núp, đại biểu Gia Lai- Kon Tum, đọc tham luận “Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum quyết tâmthực hiện thắng lợi Hiến pháp mới”.

- Hòa thượng Thích Thiện Hào, đạibiểu Tiền Giang, đọc tham luận “Người phật giáo Việt Nam hân hoan đón mừng Hiếnpháp mới, nguyện tuân hành nghiêm chỉnh đạo luật cơ bản của nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam”.

- Đồng chí Hà Kế Tấn, đại biểu HàSơn Bình, đọc tham luận “Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa”.

Buổi chiều: Quốc hội họp phiêntoàn thể.

427 đại biểu Quốc hội có mặt.

55 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt, trong Đoànchủ tịch, điều khiển phiên họp.

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục đọctham luận:

- Đồng chí Hoàng Minh Côn, đại biểuThanh Hóa, đọc tham luận “Về dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam”.

- Đồng chí Trần Duy Hưng, đại biểuHà Nội, đọc tham luận “Nhân dân thủ đô phát huy quyền làm chủ tập thể, phấnkhởi và nghiêm chỉnh xây dựng và thực hiện Hiến pháp”.

- Đồng chí Doanh Hằng, đại biểu BắcThái, đọc tham luận “Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Thái quyết tâm thực hiện Hiếnpháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

- Đồng chí Trần Hanh, đại biểu VĩnhPhú, đọc tham luận “Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng chuẩn bị cho thế hệtrẻ sẵn sàng làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc”.

- Đồng chí Nguyễn Thành Long, đạibiểu Quảng Nam - Đà Nẵng, đọc tham luận “Nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng quyết tâm thi hành Hiến pháp mới”.

- Đồng chí Ka-H’Yiêng, đại biểu ĐắcLắc, đọc tham luận “Cán bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắc Lắc vô cùng phấnkhởi, nguyện thi hành triệt để Hiến pháp mới”.

- Đồng chí Nghiêm Xuân Yêm, đại biểuHà Nội, đọc tham luận “Đoàn kết nhất trí cao, chấp hành Hiến pháp mới, giànhthắng lợi mới”.

- Đồng chí Nguyễn Văn Giầu, đại biểuthành phố Hồ Chí Minh, đọc tham luận “Hiến pháp và người công dân mới được giảiphóng”.

- Đồng chí Chế Lan Viên, đại biểuHà Nam Ninh, đọc tham luận “Văn học nghệ thuật và Hiến pháp”.

- Đồng chí Trình Văn Cứng, đại biểuLong An, đọc tham luận “Cán bộ và nhân dân tỉnh Long An, quyết tâm thực hiệnHiến pháp mới, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên”.

- Đồng chí Nguyễn Duy Côn, đại biểuHà Bắc, đọc tham luận “Tăng cường hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp bảođảm quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động”.

- Đồng chí Nguyễn Văn Cung, đại biểuNghệ Tĩnh, đọc tham luận “Hiến pháp đặt nền móng cho khoa học kỹ thuật nước nhàvà khoa học kỹ thuật thủy lợi được phát triển mạnh mẽ”.

- Đồng chí Phạm Văn Tiệp, đại biểuHải Phòng, đọc tham luận “Một số ý kiến về việc thi hành Hiến pháp mới”.

- Đồng chí Nguyễn Thành Dương, đạibiểu Tây Ninh, đọc tham luận “ Nhân dân Tây Ninh tham gia xây dựng vàtích cực thực hiện Hiến pháp mới”

- Đồng chí Đinh Xuân Trâm, đại biểuNghĩa Bình, đọc tham luận “Phát huy quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa củanhân dân lao động để thi hành Hiến pháp mới”.

NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 1980

Buổi sáng: Quốc hội họp phiêntoàn thể.

422 đại biểu Quốc hội có mặt,

60 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốchội Trần Đăng Khoa, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục đọctham luận:

- Đồng chí Nguyễn Xiển, đại biểuHà Nội, đọc tham luận “Đảng xã hội Việt Nam nhất trí tán thành bản dự thảo Hiếnpháp mới”.

- Đồng chí Huỳnh Cương, đại biểuHậu Giang, đọc tham luận “Hiến pháp mới phản ánh đúng nguyện vọng, tình cảm đồngbào Khơ-me Nam Bộ”.

- Đồng chí Mai Dương, đại biểu PhúKhánh, đọc tham luận “Phát huy hiệu lực pháp chế xã hội chủ nghĩa trong côngtác quản lý Nhà nước”.

- Đồng chí Hoàng Trường Minh, đạibiểu Lạng Sơn, đọc tham luận “Niềm tin của các dân tộc miền núi đối với Hiếnpháp mới”.

- Đồng chí Nguyễn Thị Được, đại biểuMinh Hải, đọc tham luận “Phụ nữ Việt Nam phấn khởi mừng đón Hiến pháp mới”.

- Đồng chí Phạm Thị Thanh Vân (tứcNgô Bá Thành), đại biểu thành phố Hồ Chí Minh, đọc tham luận “Hiến pháp nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và vấn đề nhân quyền”.

- Đồng chí Trương Văn Nghĩ, đại biểuSông Bé, đọc tham luận “Vấn đề Nhà nước quản lý xã hội theo pháp luật và tăngcường pháp chế xã hội chủ nghĩa”.

- Đồng chí Lương Ích Lập, đại biểuCao Bằng, đọc tham luận “Hiến pháp mới là sức mạnh để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

- Đồng chí Vù Mí Kẻ, đại biểu HàTuyên, đọc tham luận “Nhân dân các dân tộc Hà Tuyên quyết tâm thi hành nghiêm chỉnhHiến pháp mới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

- Linh mục Võ Thành Trinh, đại biểuĐồng Tháp, đọc tham luận “Người Công giáo nhiệt liệt hoan nghênh và nghiêm chỉnhthực hiện Hiến pháp mới”.

- Đồng chí Hà Giang Dẻ, đại biểuLâm Đồng, đọc tham luận “Đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng nhiệt liệt hoan nghênhHiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Kình, đạibiểu Thái Bình, đọc tham luận “Chỉ có đất đai sở hữu toàn dân mới có chủ nghĩa xãhội thật sự”.

- Đồng chí Võ Thị Liễu, đại biểuKiên Giang, đọc tham luận “Hiến pháp mới ra đời tạo nên một sức mạnh to lớn trongcông cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

- Đồng chí Nguyễn Thành Phát, đạibiểu Bến Tre, đọc tham luận “Làm thế nào để lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêmchỉnh Hiến pháp mới”.

- Đồng chí Giàng A Páo, đại biểuLai Châu, đọc tham luận “Phát biểu về chuyên chính vô sản và phát huy quyền làmchủ tập thể của nhân dân lao động”.

- Đồng chí Nguyễn Văn Tôn, đại biểuVĩnh Phú, đọc tham luận “Những việc cần làm để thực hiện Hiến pháp mới”.

Buổi chiều: Quốc hội họp riêngkhông có người dự thính.

422 đại biểu Quốc hội có mặt,

60 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốchội Xuân-Thủy, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hộiTrường-Chinh, thay mặt Đoàn chủ tịch kỳ họp, tổng kết cuộc thảo luận dự thảoHiến pháp của các đại biểu Quốc hội và đề nghị chỉnh lý dự thảo Hiến pháp trêncơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu, trước khi trình Quốc hội biểu quyếtthông qua.

NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 1980

Buổi sáng: Quốc hội nghỉ.

Buổi chiều: Quốc hội họp phiêntoàn thể.

437 đại biểu Quốc hội có mặt,

45 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Đồng chí Trường-Chinh, trong Đoànchủ tịch, điều khiển phiên họp.

Đồng chí Đào Văn Tập, thay mặt Ủyban dự thảo Hiến pháp đọc toàn văn bản dự thảo Hiến pháp đã được chỉnh lý.

Đúng 15 giờ 25 phút, toàn thể cácđại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, bản Hiến pháp của nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(«).

Quân nhạc đã long trọng cử Quốc casau khi Hiến pháp mới được thông qua.

Đồng chí Xuân-Thủy, đọc dự thảo nghịquyết quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhấttrí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết nói trên(ª).

Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô HàNội đến chào mừng Quốc hội và hoan nghênh bản Hiến pháp mới.

Quyền Chủ nhiệm Ủy ban dự án phápluật của Quốc hội Phan Anh, đọc dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội đã đượcchỉnh lý.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhấttrí thông qua, bằng cách giơ tay, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội(«).

Đoàn đại biểu thiếu niên và nhi đồngđến chào mừng Quốc hội và bày tỏ niềm vui của thế hệ trẻ nước ta đối với Hiếnpháp mới.

NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 1980

Buổi sáng (lúc 9 giờ): Lễký văn kiện tại Phủ chủ tịch:

- Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốchội Trường-Chinh, thay mặt Đoàn chủ tịch kỳ họp, ký nghị quyết của Quốc hội thôngqua Hiến pháp mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ ký lệnh công bố Hiến pháp mới của nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Buổi chiều: Quốc hội nghỉ.

NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 1980

Buổi sáng: Quốc hội họp phiêntoàn thể tại hội trường.

420 đại biểu Quốc hội có mặt,

62 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ,trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Phó thủ tướng kiêm Chủ nhiệm Ủy banKế hoạch Nhà nước Nguyễn Lam, thay mặt Hội đồng Chính phủ, đọc báo cáo về Tìnhhình kinh tế hiện nay và nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1981.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoàng Anh,thay mặt Hội đồng Chính phủ, đọc báo cáo về Tình hình thực hiện ngân sách Nhànước năm 1980; phương hướng, nhiệm vụ tài chính và dự án ngân sách Nhà nước năm1981 và Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1979.

Buổi chiều: Quốc hội họp phiêntoàn thể.

420 đại biểu Quốc hội có mặt,

62 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốchội Nguyễn Xiển, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Phó chánh án Tòa án nhân dân tốicao Phạm Hưng, được sự ủy nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đọc báo cáovề công tác của ngành Tòa án nhân dân.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dântối cao Trần Hữu Dực, đọc báo cáo về công tác của ngành kiểm sát nhân dân.

Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốchội Trần Đăng Khoa, đọc báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hộiphê chuẩn Pháp lệnh ngày 23 tháng 06 năm 1980 sửa đổi và bổ sung một số điểm vềthuế công thương nghiệp và thuế sát sinh.

Quốc hội họp riêng, không có ngườidự thính để nghe Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, thay mặt Hội đồngChính phủ, báo cáo về công tác ngoại giao của Chính phủ.

NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1980

Quốc hội nghỉ.

NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1980

Buổi sáng: Quốc hội họp riêng,không có người dự thính.

417 đại biểu Quốc hội có mặt,

65 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốchội Phan Văn Đáng, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Phó thủ tướng kiêm Chủ nhiệm Ủy banKế hoạch Nhà nước Nguyễn Lam, thay mặt Hội đồng Chính phủ, báo cáo bổ sung vềtình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1980 và nhiệm vụ kế hoạch Nhà nướcnăm 1981.

Buổi chiều: Các đại biểu Quốchội làm việc ở các tổ.

NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 1980

Buổi sáng: Các đại biểu Quốchội làm việc ở các tổ.

Buổi chiều: Quốc hội họp phiêntoàn thể.

423 đại biểu Quốc hội có mặt,

59 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốchội Phan Văn Đáng, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Đồng chí Nguyên Ngọc, trong Đoànthư ký, đọc điện văn của Phó thủ tướng Võ Nguyên Giáp gửi từ Lu-an-đa (Ăng-gô-la)về chào mừng Quốc hội và đọc danh sách các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cá nhânđã gửi điện, thư đến chào mừng Quốc hội và hoan nghênh Hiến pháp mới.

Phó chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch vàngân sách của Quốc hội Nguyễn Đăng đọc thuyết trình của Ủy ban về các báo cáo củaChính phủ; về tình hình kinh tế hiện nay và nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1981;tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 1980; dự án ngân sách Nhà nước năm1981 và quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1979.

Các đại biểu Quốc hội đọc tham luận:

- Đồng chí Nguyễn Ký Ức, đại biểuCửu Long, đọc tham luận “Cửu Long góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn vềlương thực”.

- Đồng chí Nguyễn Công Bình, đạibiểu Tiền Giang, đọc tham luận “Cần chỉ đạo tập trung và có biện pháp tốt để giảiquyết vấn đề lương thực”.

- Đồng chí Nguyễn Hữu Truyền, đạibiểu Quảng Ninh, đọc tham luận “Công nhân mỏ quyết tâm đẩy mạnh sản xuất than,đáp ứng yêu cầu của cả nước”.

- Đồng chí Trần Ngọc Trác, đại biểuThuận Hải, đọc tham luận “Vấn đề lương thực, bông và cá ở Thuận Hải”.

- Đồng chí Đặng Kinh, đại biểuHải Phòng, đọc tham luận “Về kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng vànhiệm vụ quân đội xây dựng kinh tế mới”.

- Đồng chí Võ Thái Bảo, đại biểuAn Giang, đọc tham luận “Đẩy mạnh phát triển sản xuất, huy động tốt lương thực vàthực phẩm”.

- Đồng chí Nguyễn Xuân Nguyên, đạibiểu Đắc Lắc, đọc tham luận “Phát huy và sử dụng tốt hơn nữa tiềm năng kinh tếở các tỉnh Tây Nguyên để góp phần xây dựng đất nước”.

- Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, đạibiểu Đồng Tháp, đọc tham luận “Đồng Tháp quyết vươn lên thực hiện thắng lợi kếhoạch Nhà nước năm 1981”.

NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 1980

Buổi sáng: Quốc hội họp phiêntoàn thể.

418 đại biểu Quốc hội có mặt,

64 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốchội Nguyễn Xiển, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục đọctham luận:

- Đồng chí Võ Thành Công, đại biểuĐồng Nai, đọc tham luận “Ngành cơ khí với kế hoạch Nhà nước năm 1981 và các nămvề sau”.

- Đồng chí Nguyễn Kim, đại biểuHà Nội, đọc tham luận “Ngành tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp quyết tâm phấnđấu thực hiện tốt kế hoạch Nhà nước năm 1981, sản xuất nhiều mặt hàng tiêu dùngphục vụ nhân dân”.

- Đồng chí Vũ Định, đại biểu BắcThái, đọc tham luận “Phát huy những nhân tố tích cực, công nhân, viên chức và cáctổ chức công đoàn quyết phấn đấu hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1981”.

- Đồng chí Trương Đình Đồng, đạibiểu Hà Bắc, đọc tham luận “Hà Bắc quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch Nhà nướcnăm 1981”.

- Đồng chí Nguyễn Hộ, đại biểuthành phố Hồ Chí Minh, đọc tham luận “Những biện pháp khắc phục khó khăn để đẩymạnh sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân thành phố”.

- Đồng chí Nguyễn Thành Phát, đạibiểu Bến Tre, đọc tham luận “Bến Tre quyết tâm hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm1981”.

- Đồng chí Phan Đình Diệu, đại biểuThái Bình, đọc tham luận “Góp thêm ý kiến về vấn đề cải tiến tổ chức và quản lýkinh tế”.

- Bà Nguyễn Đình Chi, đại biểuBình Trị Thiên, đọc tham luận “Tu bổ và bảo vệ các di tích lịch sử và văn hóatốt hơn nữa”.

- Đồng chí Nguyễn Thị Hằng, đại biểuThanh Hóa, đọc tham luận “Tuổi trẻ phát huy tinh thần làm chủ tập thể và vaitrò xung kích sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phấnđấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1981”.

- Đồng chí Nguyễn Hữu Thắng, đạibiểu Hải Hưng, đọc tham luận “Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trong sản xuất nôngnghiệp”.

- Đồng chí Bạch Công Điệu, đại biểuHà Sơn Bình, đọc tham luận “Công tác quản lý bảo vệ rừng”.

- Đồng chí Hồ Giáo, đại biểu Hà Nội,đọc tham luận “Nhanh chóng phát triển ngành chăn nuôi trâu lấy sữa và thịt”.

- Đồng chí Từ Khải Hồng, đại biểuQuảng Ninh, đọc tham luận “Tận dụng mọi lực lượng lao động địa phương và bộ độiđể sử dụng tốt đất đai trên địa bàn huyện”.

- Đồng chí Kpă-Thin, đại biểuGia Lai - Kon Tum, đọc tham luận “Phát huy tiềm năng hiện có, nhân dân các dântộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum quyết tâm thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1981”.

Buổi chiều: Quốc hội họp phiêntoàn thể.

418 đại biểu Quốc hội có mặt,

64 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốchội Trần Đăng Khoa, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục đọctham luận:

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha, đại biểuHà Nam Ninh, đọc tham luận “Đẩy mạnh sản xuất lương thực gắn liền với củng cốhợp tác xã”.

- Đồng chí Trần Tý, đại biểu BắcThái, đọc tham luận “Một số vấn đề về sản xuất gang thép năm 1981”.

- Đồng chí Phạm Thị Cát, đại biểuHải Phòng, đọc tham luận “Về việc cải tiến công tác quản lý sản xuất nông nghiệp”.

- Đồng chí Lưu Hữu Phước, đại biểuHậu Giang, đọc tham luận “Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa nghệ thuật, gópphần thực hiện thật tốt kế hoạch Nhà nước năm 1981”.

- Đồng chí Nguyễn Trung Mai, đạibiểu Hà Nội, đọc tham luận “Thủ đô phấn đấu đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sốngnhân dân, hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1981”.

- Đồng chí Phan Thị Hồng Châu, đạibiểu Bến Tre, đọc tham luận “Công tác an ninh phục vụ kế hoạch Nhà nước”.

- Đồng chí Hoàng Minh Giám, đại biểuHà Sơn Bình, đọc tham luận “Đảng xã hội Việt Nam quyết tâm phấn đấu cùng toànthể trí thức, thi đua hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1981”.

- Đồng chí Võ Thị Liễu, đại biểuKiên Giang, đọc tham luận “Cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của cán bộ, công nhân,viên chức và nhân dân”.

- Đồng chí Cầm Ngoan, đại biểuSơn La, đọc tham luận “Nhân dân các dân tộc Sơn La quyết tâm phấn đấu hoànthành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1981”.

- Đồng chí Trần Thị Thanh, đại biểuNghệ Tĩnh, đọc tham luận “Phát huy tinh thần tự lực tự cường, khắc phục khókhăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1981”.

- Đồng chí Nguyễn Khắc Thuật, đạibiểu Hà Sơn Bình, đọc tham luận “Sinh đẻ có kế hoạch”.

- Đồng chí Phạm Thị Ngâm, đại biểuHải Phòng, đọc tham luận “Những công việc cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng dạyvà học”.

- Đồng chí Trần Suyền, đại biểuPhú Khánh, đọc tham luận “Phú Khánh quyết tâm trồng bông vải”.

- Đồng chí Võ Thị Kim Anh, đại biểuHậu Giang, đọc tham luận “Hậu Giang quyết vươn lên hoàn thành nhiệm vụ của mộttỉnh trọng điểm sản xuất lương thực”.

- Đồng chí Nguyễn Hữu Quang, đạibiểu Cao Bằng, đọc tham luận “Ra sức bảo vệ và xây dựng vốn rừng cho đất nước”.

Chủ tịch điều khiển phiên họp báocáo với Quốc hội: đến đây phần các đại biểu Quốc hội đọc tham luận kết thúc.Ngoài 83 đại biểu đã đọc tham luận ở hội trường, có 23 đại biểu có tên sau đâyđã gửi đến Đoàn chủ tịch kỳ họp, bản tham luận viết. Những bản tham luận này sẽđược đăng trong cuốn Các văn kiện của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa VI.

A. Tham luận về Hiến pháp mới:

- Trương Ngọc Anh, đại biểu TâyNinh,

- Phạm Văn Bạch, đại biểu HậuGiang,

- Bà Nguyễn Đình Chi, đại biểuBình Trị Thiên,

- Nguyễn Thị Doan, đại biểu BắcThái,

- Nguyễn Kim Giao, đại biểu NghệTĩnh,

- Đặng Chế Hoa, đại biểu Thuận Hải,

- Nguyễn Kim, đại biểu Hà Nội,

- Huỳnh Công Minh, đại biểu thànhphố Hồ Chí Minh,

- Dương Thị Phủ, đại biểu Minh Hải,

- Hoàng Phương, đại biểu HảiHưng,

- Đỗ Xuân Sảng, đại biểu Hà Nội,

- Trần Tạo, đại biểu Hải Hưng,

- Nguyễn Thị Hoài Thu, đại biểuTiền Giang,

- Nguyễn Xuân Tràng, đại biểu HàNam Ninh,

- Trịnh Văn Tự, đại biểu Hà Nội,

- Phạm Quốc Trường, đại biểu HảiPhòng.

B. Tham luận về những vấn đềchung:

- Vũ Tất Ban, đại biểu Hà Nội,

- Nguyễn Thị Bình, đại biểu HảiPhòng,

- Trần Đăng Khoa, đại biểu Hà Bắc,

- Trần Văn Nhành, đại biểu LongAn,

- Nguyễn Duy Nhẫn, đại biểu HảiHưng,

- Trần Tấn Thời, đại biểu KiênGiang,

- Đàm Quang Trung, đại biểu NghệTĩnh.

NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 1980

Buổi sáng: Quốc hội họp phiêntoàn thể.

414 đại biểu Quốc hội có mặt,

68 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốchội Xuân-Thủy, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe các thành viên sauđây của Hội đồng Chính phủ báo cáo bổ sung và trả lời các câu hỏi và chất vấncủa các đại biểu Quốc hội về những vấn đề của ngành mình:

1. Đồng chí Nguyễn Lam, Phó thủ tướngChính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước;

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu, Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp;

3. Đồng chí Hoàng Anh, Bộ trưởngBộ Tài chính;

4. Đồng chí Lê Khắc, Bộ trưởng BộNgoại thương.

Buổi chiều: Quốc hội họp phiêntoàn thể.

414 đại biểu Quốc hội có mặt,

68 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Đồng chí Xuân-Thủy, trong Đoàn chủtịch, điều khiển phiên họp.

Quốc hội tiếp tục nghe các đồng chísau đây báo cáo bổ sung và trả lời các câu hỏi và chất vấn của các đại biểu Quốchội về những vấn đề của ngành mình:

1. Đồng chí Vũ Văn Cẩn, Bộ trưởngBộ Y tế;

2. Đồng chí Trần Hữu Dực, Viện trưởngViện kiểm sát nhân dân tối cao;

3. Đồng chí Phạm Hưng, Phó chánhán Tòa án nhân dân tối cao;

4. Đồng chí Phạm Hùng, Phó thủ tướngChính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 1980

Buổi sáng: Quốc hội nghỉ.

Buổi chiều: Quốc hội họp phiênbế mạc từ 15 giờ.

436 đại biểu Quốc hội có mặt,

46 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hộiTrường-Chinh, trong Đoàn chủ tịch, điều khiển phiên họp.

1. Thôngqua các nghị quyết:

a) Thông qua kế hoạch Nhà nướcnăm 1981.

Đồng chí Đào Văn Tập, trong Đoànthư ký, đọc dự thảo nghị quyết thông qua kế hoạch Nhà nước năm 1981.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhấttrí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này(«).

b) Phê chuẩn dự án ngân sách Nhànước năm 1981.

Đồng chí Đào Văn Tập đọc dự thảonghị quyết phê chuẩn dự án ngân sách Nhà nước năm 1981.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhấttrí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.

c) Phê chuẩn tổng quyết toán ngânsách Nhà nước năm 1979.

Đồng chí Đào Văn Tập đọc dự thảonghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1979.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhấttrí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.

d) Phê chuẩn Pháp lệnh của Ủyban thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 06 năm 1980 sửa đổi và bổ sung một số điểmvề thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh.

Đồng chí Đào Văn Tập đọc dự thảonghị quyết phê chuẩn Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 06 năm1980 sửa đổi và bổ sung một số điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sátsinh.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhấttrí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này(ª).

2. Chủtịch Ủy ban thường vụ Quốc hội bế mạc kỳ họp.

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hộinước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trường-Chinh đọc diễn văn bế mạc kỳ họpthứ bảy của Quốc hội khóa VI.

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam khóa VI, kỳ họp thứ bảy bế mạc lúc 15 giờ 25 ngày 26 tháng 12năm 1980.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ
Đào Văn Tập

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Ân Thủy

(«) Đã in trong Công báo 1980, số 21, trang 354.

(ª) Đã in trong Công báo 1980, số 21, trang 387-388.

(«) Đã in trong Công báo 1980, số 21, trang 403.

(ª) Đã in trong Công báo 1980, số 21, trang 404.