QUỐC HỘI

NƯỚCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHÓAVII, KỲ HỌP THỨ BA
(Từ ngày 22 tháng 06 đến ngày 28 tháng 06 năm 1982)

BIÊN BẢN TÓM TẮT

NGÀY22 THÁNG 06 NĂM 1982

Buổi chiều:

14 giờ, Quốc hội họp phiên trù bịtại hội trường Ba Đình, Hà Nội.

448 đại biểu Quốc hội có mặt,

43 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Nghiêm Xuân Yêm điềukhiển phiên họp và cùng các Phó chủ tịch Quốc hội khác chủ tọa phiên họp.

Đến dự họp có các đồng chí Trường-Chinh,Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng và cácđồng chí lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước.

Chương trình làm việc:

1. Mặc niệm các vị đại biểu Quốchội đã từ trần;

2. Thông qua chương trình làm việccủa kỳ họp Quốc hội;

1. Mặc niệm các vị đại biểu Quốchội đã từ trần:

Phó chủ tịch Quốc hội Nghiêm XuânYêm báo cáo với Quốc hội có 3 đại biểu Quốc hội đã từ trần trong thời gian từkỳ họp thứ hai của Quốc hội đến kỳ họp này:

1. Đồng chí Võ Văn Đinh, đại biểuNghĩa Bình, từ trần ngày 16-01-1982;

2. Đồng chí Tôn Thất Tùng, đại biểuHải Phòng, từ trần ngày 07-05-1982;

3. Đồng chí Vũ Văn Cần, đại biểuAn Giang, từ trần ngày 13-06-1982.

Toàn thể các đại biểu Quốc hộiđứng dậy mặc niệm một phút.

2. Thông qua chương trình làmviệc của kỳ họp Quốc hội:

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hộiđồng Nhà nước Nguyễn Việt Dũng đọc dự thảo chương trình làm việc của kỳ họp Quốchội như sau:

Thứ tư 23-06-1982

Sáng

8 giờ : Các đại biểu vào Lăng viếngChủ tịch Hồ Chí Minh.

8 giờ 30 : - Quân nhạc cử Quốcca.

- Chủ tịch Quốc hội khai mạc kỳ họp.

- Bộ trưởng, Tổng thư ký Hội đồngbộ trưởng, thay mặt Hội đồng bộ trưởng báo cáo về tình hình xây dựng Bộ luậthình sự và dự thảo Phần chung của Bộ luật hình sự.

Chiều

14 giờ 30: - Hội đồng Nhà nước trìnhQuốc hội phê chuẩn các nghị quyết của Hội đồng Nhà nước về việc cử và miễnnhiệm một số thành viên của Hội đồng bộ trưởng.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính, thay mặtHội đồng bộ trưởng, báo cáo về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1982.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối caobáo cáo công tác của Tòa án nhân dân tối cao.

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhândân tối cao báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Ban vận động và Hội đồng giám khảosáng tác Quốc ca báo cáo về tình hình làm Quốc ca mới.

Tối

19 giờ 30: Quốc hội nghe trình bàyqua băng ghi âm 17 bài dự thi Quốc ca đã được Hội đồng giám khảo sơ tuyển.

Thứ năm 24-06-1982

Sáng

8 giờ: Hội đồng dân tộc và các Ủyban thường trực của Quốc hội làm việc. Các đại biểu không tham gia Hội đồng dântộc và các Ủy ban của Quốc hội thì nghiên cứu tài liệu.

Chiều

14 giờ 30: - Ủy ban kinh tế, kế hoạchvà ngân sách của Quốc hội thuyết trình ý kiến của Ủy ban về dự toán ngân sáchNhà nước năm 1982.

- Các đại biểu làm việc ở tổ (thảoluận về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1982).

Thứ sáu 25-06-1982

Sáng và chiều: Các đại biểulàm việc ở tổ (thảo luận về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1982).

Tối

19 giờ 30: Các đại biểu làm việcở tổ (thảo luận về báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dântối cao).

Thứ bảy 26-06-1982

Sáng

8 giờ: - Chủ tịch Quốc hội đọc danhsách các đại biểu đã được Chủ tịch Quốc hội và các trưởng đoàn đại biểu Quốchội giới thiệu bổ sung vào Hội đồng Nhà nước và làm Chủ nhiệm một số Ủy ban củaQuốc hội.

- Quốc hội cử ban kiểm phiếu.

- Các đại biểu tham luận.

Chiều

14 giờ 30: Các đại biểu tiếp tụctham luận.

Chủ nhật 27-06-1982

Sáng

8 giờ: Các đại biểu tiếp tục thamluận.

Chiều: Quốc hội nghỉ.

Thứ hai 28-06-1982

Sáng

8 giờ: - Các đại biểu bỏ phiếu bầubổ sung thành viên Hội đồng Nhà nước.

- Hội đồng Bộ trưởng, Tòa án nhândân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trả lời chất vấn của đại biểu Quốchội.

Chiều

14 giờ 30: - Ban kiểm phiếu báo cáokết quả bầu bổ sung thành phần Hội đồng Nhà nước.

- Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủyban của Quốc hội (bằng cách giơ tay).

- Thông qua các nghị quyết.

- Chủ tịch Quốc hội bế mạc kỳ họp.

- Quân nhạc cử Quốc ca.

Giờ làm việc: Sángtừ 8 giờ đến 11 giờ 30

Chiều: từ 14 giờ 30 đến 17 giờ 30

Tối (nếu có): từ 19 giờ 30 đến 21 giờ.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhấttrí thông qua (bằng cách giơ tay) chương trình làm việc của kỳ họp.

NGÀY23 THÁNG 06 NĂM 1982

Buổi sáng:

Sau khi các đại biểu Quốc hội longtrọng làm lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội họp phiên khai mạc.

448 đại biểu Quốc hội có mặt.

43 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Quốc hội Nghiêm XuânYêm, thay mặt Chủ tịch Quốc hội, đọc lời khai mạc và điều khiển phiên họp.

Bộ trưởng, Tổng thư ký Hội đồng bộtrưởng Nguyễn Hữu Thụ, thay mặt Hội đồng bộ trưởng, báo cáo về tình hình xây dựngBộ luật hình sự và trình bày dự thảo Phần chung của Bộ luật hình sự nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Buổi chiều:

Quốc hội họp phiên toàn thể.

452 đại biểu Quốc hội có mặt.

39 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Xiểnđiều khiển phiên họp.

Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nướcLê Thanh Nghị, thay mặt Hội đồng Nhà nước, trình Quốc hội phê chuẩn các nghịquyết của Hội đồng Nhà nước về việc cử và miễn nhiệm một số thành viên của Hộiđồng bộ trưởng trong thời gian từ sau kỳ họp thứ hai của Quốc hội đến nay.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Chu Tam Thức,thay mặt Hội đồng bộ trưởng, báo cáo về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1982.

Chánh án Tòa án nhân dân tối caoPhạm Hưng báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tối cao.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dântối cao Trần Lê báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phó trưởng ban vận động sáng tácQuốc ca mới kiêm chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi sáng tác Quốc ca Cù Huy Cậnbáo cáo tình hình làm Quốc ca.

Buổi tối:

Quốc hội họp phiên toàn thể.

452 đại biểu Quốc hội có mặt.

39 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Quốc hội Phan Anhđiều khiển phiên họp.

Đồng chí Cù Huy Cận giới thiệu vớiQuốc hội, qua băng ghi âm, 17 bài dự thi Quốc ca đã được Hội đồng giám khảo sơtuyển trong cuộc vận động sáng tác Quốc ca mới.

NGÀY24 THÁNG 06 NĂM 1982

Buổi sáng:

Hội đồng dân tộc và các Ủy ban thườngtrực của Quốc hội làm việc.

Buổi chiều:

Quốc hội họp phiên toàn thể.

452 đại biểu Quốc hội có mặt.

39 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Quốc hội Cầm Ngoanđiều khiển phiên họp.

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế, kế hoạchvà ngân sách của Quốc hội Đào Văn Tập thuyết trình ý kiến của Ủy ban về dự toánngân sách Nhà nước năm 1982.

Sau khi nghe thuyết trình, các đạibiểu Quốc hội làm việc ở các tổ.

NGÀY25 THÁNG 06 NĂM 1982

Sáng, chiều và tối

Các đại biểu Quốc hội làm việc ởcác tổ.

NGÀY26 THÁNG 06 NĂM 1982

Buổi sáng:

Quốc hội họp phiên toàn thể.

446 đại biểu Quốc hội có mặt.

45 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Quốc hội Phan Anh điềukhiển phiên họp.

Các đại biểu Quốc hội đọc tham luận:

Đồng chí Hồ Ngọc Nhường, đại biểuPhú Khánh, đọc tham luận “Những biện pháp nhằm giảm bội chi ngân sách năm1982”.

Đồng chí Huỳnh Thanh Mua, đại biểuBến Tre, đọc tham luận “Những quan điểm và biện pháp cấp bách để khắc phục tìnhhình mất cân đối về kinh tế, tài chính”.

Đồng chí Trần Ngọc Trác, đại biểuThuận Hải, đọc tham luận “Đẩy mạnh thu để giải quyết những khó khăn của ngânsách Nhà nước năm 1982”.

Đồng chí Vũ Thị Mai, đại biểu HàNam Ninh, đọc tham luận “Kế hoạch và ngân sách của huyện Hải Hậu”.

Đồng chí Nguyễn Đăng, đại biểuTây Ninh, đọc tham luận “Khai thác đồng bằng sông Cửu Long”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Quất, đại biểuHà Bắc, đọc tham luận “Hà Bắc ra sức phấn đấu tăng thu cho ngân sách Nhà nướcnăm 1982”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, đại biểuTây Ninh, đọc tham luận “Ra sức phát triển nông nghiệp, sản xuất lương thực,thực phẩm theo nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng”.

Đồng chí Trần Kiêm Lý, đại biểuHà Nội, đọc tham luận “Bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh pháp luật trong quản lýkinh tế”.

Đồng chí Trần Đăng Khoa, đại biểuHà Bắc, đọc tham luận “Tập trung mọi khả năng đẩy mạnh sản xuất, phục vụ đờisống và chiến đấu”.

Đồng chí Phạm Hoành, đại biểuQuảng Ninh, đọc tham luận “Tăng cường thu, chống thất thu, tiết kiệm chi, phấnđấu bảo đảm thăng bằng ngân sách”.

Đồng chí Đoàn Triệu Nhạn, đại biểuĐắc Lắc, đọc tham luận “Phát huy hiệu quả các nguồn vốn để phát triển sản xuấtcà-phê và làm tốt công tác định canh định cư ở tỉnh Đắc Lắc”.

Đồng chí Ksor-Krơn, đại biểu GiaLai - Kon Tum, đọc tham luận “Gia Lai - Kon Tum phải làm gì trong việc xây dựngvà thực hiện có hiệu quả ngân sách Nhà nước năm 1982 và những năm tới”.

Buổi chiều:

Quốc hội họp phiên toàn thể.

453 đại biểu Quốc hội có mặt,

38 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Quốc hội Y-Pah (Y-Một)điều khiển phiên họp.

Các đại biểu Quốc hội tiếp tụcđọc tham luận:

Đồng chí Đặng Trịnh, đại biểuThái Bình, đọc tham luận “Đẩy mạnh sản xuất, cải tiến phân phối lưu thông để ổnđịnh ngân sách địa phương”.

Đồng chí Lại Văn Ly, đại biểuBình Trị Thiên, đọc tham luận “Tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh sản xuất,kiên quyết tăng thu, tiết kiệm chi, phấn đấu thực hiện ngân sách Nhà nước năm1982”.

Đồng chí Vù Mỹ Kẻ, đại biểu Hà Tuyên,đọc tham luận “Phấn đấu thực hiện ngân sách, tăng thu, giảm chi, ổn định đờisống”.

Đồng chí Phùng Văn Tửu, đại biểuVĩnh Phú, đọc tham luận “Phải giữ vững pháp chế xã hội chủ nghĩa”.

Đồng chí Cầm Ngoan, đại biểu SơnLa, đọc tham luận “Quyết tâm phấn đấu tạo cho được sự chuyển biến cơ bản trong việcthực hiện ngân sách Nhà nước năm 1982”.

Đồng chí Lê Hữu Hinh, đại biểuThanh Hóa, đọc tham luận “Kiến nghị về thực hiện ngân sách năm 1982”.

Đồng chí Đỗ Văn Cương, đại biểuHải Phòng, đọc tham luận “Hải Phòng phấn đấu nâng năng suất bốc xếp của cảng,giải phóng tàu nhanh”.

Chủ tịch điều khiển phiên họp báocáo với Quốc hội: Đến đây phần các đại biểu Quốc hội đọc tham luận kết thúc.Ngoài 19 đại biểu đã đọc tham luận ở hội trường, có 2 đại biểu và 1 đoàn đạibiểu, có tên sau đây, đã gửi đến Đoàn thư ký kỳ họp bản tham luận viết, nhữngbản tham luận này sẽ được đăng trong cuốn Các văn kiện của kỳ họp thứ ba, Quốchội khóa VII:

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh TiềnGiang;

- Hoàng Minh Thắng, đại biểu QuảngNam - Đà Nẵng;

- Nguyễn Xuân Trường, đại biểuĐồng Tháp.

Phó chủ tịch Quốc hội Nghiêm XuânYêm báo cáo với Quốc hội dự kiến bầu cử bổ sung một số thành viên Hội đồng Nhànước và chủ nhiệm một số Ủy ban thường trực của Quốc hội. Đồng thời đề nghị danhsách ban kiểm phiếu, gồm các đồng chí sau đây:

1. Nguyễn Văn Tiến, đại biểu BếnTre, trưởng ban.

2. Nghiêm Chưởng Châu, đại biểu HàNội.

3. Nguyễn Ngọc Hà, đại biểu thànhphố Hồ Chí Minh.

4. Phạm Ngọc Lâm, đại biểu Minh Hải.

5. Lương Ích Lập, đại biểu Cao Bằng.

6. Trần Kiêm Lý, đại biểu Hà Nội.

7. Phạm Thị Ngâm, đại biểu HảiPhòng.

8. Giàng A Páo, đại biểu LaiChâu.

9. Hồ Chí Sơn, đại biểu AnGiang.

10. Nguyễn Trung Tín, đại biểu LâmĐồng.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhấttrí thông qua, bằng cách giơ tay, danh sách ban kiểm phiếu.

NGÀY27 THÁNG 06 NĂM 1982

Sáng và chiều: Quốc hội nghỉ.

NGÀY28 THÁNG 06 NĂM 1982

Buổi sáng:

Quốc hội họp phiên toàn thể.

444 đại biểu Quốc hội có mặt.

47 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Xiểnđiều khiển phiên họp.

Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng TrầnPhương, thay mặt Hội đồng bộ trưởng, trình bày thêm về dự toán ngân sách Nhànước năm 1982.

Chánh án Tòa án nhân dân tối caoPhạm Hưng trả lời và tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội về công tác của Tòaán nhân dân tối cao.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dântối cao Trần Lê trả lời và tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội về côngtác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội tiến hành bầu cử bổ sungmột số thành viên Hội đồng Nhà nước, theo danh sách giới thiệu chung của Chủtịch Quốc hội và các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, bằng cách bỏ phiếu kín.

Buổi chiều

Quốc hội họp phiên bế mạc.

450 đại biểu Quốc hội có mặt.

41 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Quốc hội Nghiêm XuânYêm điều khiển phiên họp.

Trưởng ban kiểm phiếu Nguyễn VănTiến, thay mặt ban kiểm phiếu, báo cáo kết quả cuộc bầu cử bổ sung một số thànhviên Hội đồng Nhà nước:

- Tổng số đại biểu Quốc hội khóaVII (hiện còn) : 491

- Số đại biểu Quốc hội có mặt (buổisáng nay) : 444

- Tổng số phiếu bầu : 444

- Số phiếu hợp lệ : 444

- Trúng cử Phó chủ tịch Hội đồngNhà nước:

Đồng chí Huỳnh Tấn Phát : 443 phiếu

- Trúng cử Tổng thư ký Hội đồng Nhànước:

Đồng chí Lê Thanh Nghị : 424 phiếu

- Trúng cử Ủy viên Hội đồng Nhà nước:

Đồng chí Vũ Quang : 412 phiếu.

Đồng chí Nghiêm Xuân Yêm báo cáovới Quốc hội: Với kết quả vừa được công bố thì trong số thành viên Hội đồng Nhànước có sự thay đổi như sau:

1. Đồng chí Xuân Thủy thôi giữ chứcPhó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước. Đồng chí Lê Thanh Nghị, Phóchủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm chức Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước;

2. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát giữ chứcPhó chủ tịch Hội đồng Nhà nước;

3. Đồng chí Vũ Quang giữ chức ủyviên Hội đồng Nhà nước; Đồng chí Nguyễn Thành Lê thôi giữ chức này.

Quốc hội tiếp tục bầu cử, bằng cáchgiơ tay, chủ nhiệm một số Ủy ban thường trực của Quốc hội.

Phó chủ tịch Quốc hội Nghiêm XuânYêm điều khiển cuộc biểu quyết, Quốc hội lần lượt bầu cử, kết quả như sau:

1. Đồng chí Vũ Quang, ủy viên Hộiđồng Nhà nước thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban thanh niên, thiếu niên và nhi đồngđể giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thành Lêthôi giữ chức vụ này.

2. Đồng chí Lê Thanh Đạo, ủy viênHội đồng Nhà nước giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Định thôigiữ chức Chủ nhiệm Ủy ban y tế và xã hội. Đồng chí Dương Quốc Chính giữ chứcChủ nhiệm Ủy ban y tế và xã hội.

Quốc hội thông qua các nghị quyết:

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế kế hoạchvà ngân sách của Quốc hội Đào Văn Tập đọc dự thảo Nghị quyết về dự toán ngânsách Nhà nước năm 1982.

Các đại biểu Quốc hội đã thông qua,bằng cách giơ tay, nghị quyết này. Có một đại biểu bỏ quyền biểu quyết.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hộiđồng Nhà nước Nguyễn Việt Dũng đọc dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết định củaHội đồng Nhà nước về việc cử và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng bộtrưởng.

Các đại biểu Quốc hội nhất trí thôngqua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.

Phó chủ tịch Quốc hội Nghiêm XuânYêm đọc diễn văn bế mạc.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội đứngdậy vỗ tay hồi lâu nhiệt liên hoan nghênh thắng lợi của kỳ họp.

Quân nhạc cử Quốc ca.

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ ba bế mạc lúc 16 giờ ngày 28 tháng 06 năm1982.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ


Nguyễn Việt Dũng

TM. CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Nghiêm Xuân Yêm