Luat Minh Khue
Mẫu: BIÊN BẢN CAM KẾT GIỮA 2 HỘ GIA ĐÌNH (bảo đảm an toàn cho hộ liền kề khi xây dựng)

Mẫu: BIÊN BẢN CAM KẾT GIỮA 2 HỘ GIA ĐÌNH (bảo đảm an toàn cho hộ liền kề khi xây dựng)

Căn cứ Điều 174. Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng (Bộ luật Dân sự 2015) "Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được xây vượt quá độ cao,

Mẫu quyết định cho phép sáp nhập hội mới nhất

Mẫu quyết định cho phép sáp nhập hội mới nhất

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định cho phép sáp nhập hội ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ ...

Mẫu hợp đồng vay tiền theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

Mẫu hợp đồng vay tiền theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

Vay tiền là một giao dịch dân sự, trong đó theo đó bên cho vay giao tiền cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay số tiền vay ...

Mẫu giấy ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân

Mẫu giấy ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân

Giấy ủy quyền cá nhân là văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc ...

Mẫu giấy ủy quyền nhận lại tài sản của người đang chấp hành hình phạt tù mới nhất 2018

Mẫu giấy ủy quyền nhận lại tài sản của người đang chấp hành hình phạt tù mới nhất 2018

Luật Minh Khuê cung cấp mẫu giấy ủy quyền nhận lại tài sản của người đang chấp hành án phạt tù, người được ủy quyền in giấy ủy quyền, mang đến trại giam ...

Mẫu hợp đồng môi giới tài sản là hàng hóa và biên bản thanh lý hợp đồng môi giới mới nhất

Mẫu hợp đồng môi giới tài sản là hàng hóa và biên bản thanh lý hợp đồng môi giới mới nhất

Trong nền kinh tế thị trường phát triển thì nghề môi giới (Môi giới bất động sản, môi giới chứng khoán, môi giới hàng hóa....) được xem như một nhu cầu tất ...

Dịch vụ nổi bật