Luat Minh Khue
VĂN BẢN 01/GĐ-TANDTC NĂM 2016 GIẢI ĐÁP VẤN ĐỀ VỀ HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ, DÂN SỰ, TỐ TỤNG DÂN SỰ DO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH

VĂN BẢN 01/GĐ-TANDTC NĂM 2016 GIẢI ĐÁP VẤN ĐỀ VỀ HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ, DÂN SỰ, TỐ TỤNG DÂN SỰ DO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH

Ngày 25/7/2016, Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành văn bản số 01/GĐ-TANDTC giải đáp một số vấn đề về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự sau Hội nghị trực tuyến tập huấn cho các Thẩm phán, công chức Tòa án về Bộ luật hình sự,

Mẫu đơn thông báo và yêu cầu bồi thường khi xảy ra tai nạn giao thông

Khi xảy ra tai nạn giao thông, để được doanh nghiệp bảo hiểm chi trả tiền bồi thường, người bị thiệt hại phải nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường; trong đó bắt ...

Mẫu đơn hợp đồng mượn nhà ở (cập nhật mới nhất) theo Luật nhà ở 2014

Tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh việc thuê, mượn nhà ở diễn ra hết sức phổ biến. Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu hợp đồng thuê mượn căn hộ, ...

Mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế mới nhất

Thưa Luật sư Minh Khuê, Luật sư có thể soạn cho tôi mẫu hợp đồng khai nhận di sản mới nhất 2018, có công chứng, chứng thực của văn phòng công chứng được ...

Mẫu hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất

Nghị định 76/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/9/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Theo đó, nghị định đã cung cấp ...

Mẫu hợp đồng ủy quyền bán nhà (cập nhật mới nhất)

Mẫu hợp đồng ủy quyền bán nhà (theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và luật nhà ở 2014 ) - Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015, ngày 24 tháng 11 năm 2015 của nước ...

Mẫu hợp đồng cho thuê sân, bãi theo Luật mới nhất

Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu hợp đồng cho thuê sân bãi và thủ tục giao kết hợp đồng cho thuê sân, bãi để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng vào thực tiễn ...

Mẫu hợp đồng cho mượn tài sản (cập nhật mới nhất)

Hợp đồng cho mượn tài sản: (soạn thảo theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015) - Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015, ngày 24 tháng 11 năm 2015 của nước Cộng hoà xã ...

Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản (theo Bộ luật Dân sự 2015)

Hợp đồng cầm cố tài sản: (soạn thảo theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015) - Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015, ngày 24 tháng 11 năm 2015 của nước Cộng hoà xã hội ...

Mẫu hợp đồng thuê văn phòng (cập nhật mới nhất)

Hợp đồng thuê văn phòng: (soạn thảo theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015) - Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015, ngày 24 tháng 11 năm 2015 của nước Cộng hoà xã hội ...

Dịch vụ nổi bật