Luat Minh Khue
Mẫu Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (căn cứ vào nhu cầu thực tế của bên thuê và bên cho thuê và quy định của pháp luật hiện hành quy định về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất)

Thủ tục và mẫu hợp đồng mua bán ô tô mới nhất

Thưa Luật sư. Em hiện tại đang định mua bán 1 chiếc xe ô tô. Luật sư cho thể cho em biết phải tiế hành thủ tục mua bán như thế nào để đúng theo quy định của ...

Mẫu quyết định cho phép sáp nhập hội mới nhất

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định cho phép sáp nhập hội ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ ...

Mẫu hợp đồng vay tiền theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

Vay tiền là một giao dịch dân sự, trong đó theo đó bên cho vay giao tiền cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay số tiền vay ...

Dịch vụ nổi bật