Luat Minh Khue

Mẫu: Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất: (theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015) - Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015, ngày 24 tháng 11 năm 2015 của nước Cộng ...

Hướng dẫn sử dụng một số mẫu tờ khai dùng trong công tác quản lý hộ tịch (Phần 4)

Hướng dẫn sử dụng một số mẫu tờ khai dùng trong công tác quản lý hộ tịch (Phần 4) PHỤ LỤC 1.TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI TỬ 2. TỜ KHAI GHI CHÚ THAY ...

Hướng dẫn sử dụng một số mẫu tờ khai dùng trong công tác quản lý hộ tịch (Phần 3)

Hướng dẫn sử dụng một số mẫu tờ khai dùng trong công tác quản lý hộ tịch (Phần 3) PHỤ LỤC CÁC MẪU TỜ KHAI 1. TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH 2. ...

Hướng dẫn sử dụng một số mẫu tờ khai dùng trong công tác quản lý hộ tịch (Phần 2)

Hướng dẫn sử dụng một số mẫu tờ khai dùng trong công tác quản lý hộ tịch (Phần 2) PHỤ LỤC MỘT SỐ MẪU TỜ KHAI 1.TỜ KHAI ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ 2.TỜ KHAI ĐĂNG KÝ ...

Hướng dẫn sử dụng một số mẫu tờ khai dùng trong công tác quản lý hộ tịch (Phần 1)

Luật Minh Khuê tư vấn cho quý khách hàng cách sử dụng một số mẫu tờ khai dùng trong công tác quản lý hộ tịch (Phần 1) 1. TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH 2. TỜ ...

Mẫu đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an

Luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an để quý khách hàng tham khảo và vận dụng trong từng trường hợp cụ thể:

Dịch vụ nổi bật