Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 ---------------------------------------------------------------------

 

Hà Nội, ngày ....tháng .... năm 20....

Kính gửi:  Ông/BÀ ................................................. Giới tính: Nữ

CMTND số : ................ do Công an thành phố ........... cấp ngày ...../...../20.....

Sinh ngày ...... tháng ..... năm 19.....          Điện thoại: .....................................

Nơi đăng ký HKTT: ......................................................................................

Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................

V/v: Yêu cầu thanh toán khoản nợ quá hạn

_________________________________________________________________________

Thưa Ông/bà ............................,
 
Ngày ...../......../2013, Chúng tôi Công ty luật TNHH Minh Khuê thừa ủy quyền của Ông/Bà .................... CMND số: ................ do CA Hà Nội cấp ngày ...../...../201....., địa chỉ: Số:..........đường,..........phường,...........quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Theo đó, chúng tôi đề nghị Ông/Bà có văn bản trả lời chính thức về những nội dung được nêu ra tại thư này trong vòng bảy (07) ngày và trong trường hợp cần thiết, Ông/Bà có thể đề xuất thời gian và địa điểm để các bên gặp gỡ và trao đổi về những vấn đề đang vướng mắc liên quan đến thỏa thuận vay tiền ký ngày ....../..../20...... giữa Ông/Bà và Ông .................
 
Theo những bằng chứng mà chúng tôi có được:
 
1. Vào ngày ..../..../20..... bà ................. có ký giấy xác nhận vay số tiền: .......VNĐ (Bằng chữ: .......................) của ông ................... và hẹn đến ngày ...../...../20..... sẽ trả đầy đủ. Nhưng đến nay bà vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản tiền này, đồng thời Bà có dấu hiệu trốn tránh di chuyển khỏi nơi cư trú.
 
2.  Vào ngày ...../...../20...... Ông .................. đã làm đơn tố cáo đến phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội về lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140) và tội kinh doanh trái phép theo điều 159 (luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009) của Ông/Bà ..................
 
Để tránh những hệ lụy pháp lý theo chiều hướng không có lợi, đề nghị Bà ................:
 
- Trả lời rõ về quan điểm của Bà về vấn đề trên bằng văn bản và gửi ;
 
- Liên hệ trực tiếp với Công ty luật Minh Khuê (hoặc ông .....................) để thương thảo về các vấn đề pháp lý liên quan.
 
Chúng tôi yêu cầu Bà có những hành động kịp thời, hợp tác để thực hiện nghĩa vụ của mình. Hết thời gian thông báo kể trên chúng tôi sẽ tiến hành trình báo vụ việc với cơ quan công an và khởi kiện ra tòa án theo đúng trình tự pháp luật mà pháp luật quy định.
 
Để trao đổi thư từ, vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo địa chỉ sau:
 
CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ
 
Địa chỉ: Phòng ....., nhà ...., ngõ ....., đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh xuân, thành phố Hà Nội.

Luật sư phụ trách vụ việc: Ông Lê Minh Trường         Điện thoại: 0986 116 605

Điện thoại: 02439916057                                               Fax         :  04235510350

Email       :  lienhe@luatminhkhue.vn                          Website :  www.luatminhkhue.vn

                  TM. CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

Tài liệu gửi kèm:

- Giấy vay nợ của của ngày ...../...../20.....

- Đơn tố cáo ngày ...../....../20......

                                                                                         

                                                                                          LÊ MINH TRƯỜNG

                                                                                             Luật sư điều hành