Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900 6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

----------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

______***________

 

BẢN TƯỜNG TRÌNH

 

            Kính gửi: Ông…….………….Giám đốc công ty:………………………….……

 Tôi tên là : …………………………………………………………

Chứng minh thư nhân dân số : ………….. do Công an thành phố …………… cấp ngày ….. tháng ….. năm 20…….

Hộ khẩu thường trú tại : Số ……, ngõ ….., đường ……, phường ….., quận ….., thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại : Số ……, ngõ ….., đường ……, phường ….., quận ….., thành phố Hà Nội.

Chức vụ hiện tại : ……………………………………

Nội dung tường trình:

Ngày …..tháng…..năm 2013, Tôi có được Ông…………Phòng…….. Thông báo về việc :

Bà ………………….số CMND : …………… do Công An thành phố …. cấp ngày …../…../20….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại : ……, ngõ ….., đường ……, phường ….., quận ….., thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại : ……, ngõ ….., đường ……, phường ….., quận ….., thành phố Hà Nội.

Bà ………………….khiếu nại về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng hợp tín dụng được ký giữa bên vay là Ông ……………… và vợ là bà ……………, Bên bảo lãnh thanh toán là bà …………… với ngân hàng ………….. Hợp đồng tín dụng trên là khoản vay cá nhân nên theo yêu cầu của Ngân hàng phải có chữ ký của cả hai vợ chồng để đảm bảo sự hợp pháp của hợp đồng tín dụng này. Trên thực tế, ngoài hợp đồng tín dụng này Tôi không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào khác. Tất cả các giao dịch đều do chồng tôi là ……….. và Bà ……… giao dịch dựa trên nguyên tắc tự nguyện thỏa thuận. Theo thông tin tôi được biết : Ông ……….và Bà ……… cùng ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng ………. tại địa điểm  ……, ngõ ….., đường ……, phường ….., quận ….., thành phố Hà Nội và cùng nhau hợp tác đầu tư mua một số lô đất khác. Để có vốn đầu tư kinh doanh các dự án này bà ……………. và chồng đồng ý ký hợp đồng thế chấp tài sản của gia đình bà ………….. là căn nhà  ……, ngõ ….., đường ……, phường ….., quận ….., thành phố Hà Nội để Ông ………………… đứng tên vay ngân hàng …………. – Mức lãi suất của ngân hàng do hai bên thỏa thuận và cùng nhau thanh toán. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đầu tư các dự án nói trên từ năm 20….. đến năm 20….., thị trường bất động sản liên tục đi xuống khiến dự án đầu tư xây dựng nhà bị dang dở, hai bên không có vốn đề tiếp tục hoạt động đầu tư xây dựng cũng như không có khả năng thanh toán nợ gốc và lãi của ngân hàng. Đây là một trong những nguyên nhân khách quan chính khiến mâu thuẫn nảy sinh giữa Ông ………. và bà …………, hai bên đã nhiều lần gặp gỡ đề tìm cách giải quyết nhưng chưa tìm ra biện pháp giải quyết triệt để dẫn đến lãi suất chậm trả của ngân hàng tăng cao. Trên đây là toàn bộ những thông tin mà tôi được biết về việc hợp tác đầu tư kinh doanh giữa ………………. và bà ………... Tôi hoàn toàn không biết và không tham gia vào bất kỳ một giao dịch nào giữa hai bên trừ việc ký vào hợp đồng tín dụng theo yêu cầu của phía ngân hàng.

Về vấn đề bà …………… trực tiếp khiếu nại đến Cơ quan (nơi làm việc của cá nhân Tôi) quan điểm của Tôi về vấn đề này như sau :

- Mọi thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa Bà …………. và Ông …………phải được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng hòa giải để tìm ra phương án giải quyết hợp pháp. Trong trường hợp không thể thương lượng hai bên cần giải quyết vấn đề theo đúng trình tự pháp luật quy định tại tòa án.

- Bà ………… khiếu nai đến cơ quan nơi Tôi làm việc thiết nghĩ là không có căn cứ pháp lý, không dựa trên quy định luật khiếu nại, tố cáo trực tiếp làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp cũng như uy tín của cá nhân tôi trong công việc.

Bằng bản tường Tôi xin cung cấp một số thông tin liên quan đến sự việc này để Ban lãnh đạo công ty xem xét giải quyết sự việc trên theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi cam kết lời khai trên hoàn toàn là sự thật, nếu có gì sai trái Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                   Hà Nội, ngày.......tháng.......năm 20………                                                                          

Người làm bản tường trình

        (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

----------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;