Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai và tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

 

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.1940.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1940

-----------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐƠN KHIẾU NẠI


(Về quyết định kê biên tài sản số ...../QĐ-CCTHA ngày ..../..../20.... của chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sông Công – Thái Nguyên)


Kính gửi: Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã ................. – tỉnh...............

Tên tôi là: ...................................................................... Ngày sinh: ........./......../19..........

Số CMND: ............................., cấp ngày ........./......../20......., tại Công an tỉnh ................

Thường trú tại: Tổ ..............., Phường ..................., Thị xã .............., tỉnh ........................

Tôi viết đơn xin trình bày với quý cơ quan một việc như sau:

Gia đình tôi có mảnh đất thửa ....., tờ bản đồ ......, diện tích: ........m2 (đất ở). Địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố ......, phường ............, thị xã ................., đã được UBND tỉnh ................... cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ............... ngày ...../....../20....... mang tên chồng tôi ông .................. (số CMND ..............)  và các tài sản trên đất bao gồm: ........... nhà ............ tầng và công trình phụ trên đất.

Ngày ......... tháng ........... năm 20...............tôi và chồng tôi có làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của mảnh đất trên cho ông ................. (số CMND ........., thường trú tại Phường .............. – Thị xã ............ – ..........). Hợp đồng tặng cho tài sản trên đã được chứng thực tại UBND phường ............... – Thị xã .......... – ............., hợp đồng số ........., Quyển số: ......... TP/CC-SCT/HĐGD.

Một thời gian sau, gia đình tôi có xảy ra tranh chấp về tài sản, và theo sự thỏa thuận của đương sự đã được Tòa án công nhận (Quyết định số .........../2012/QĐST-DS ngày ......./..../20......) và theo quyết định của Tòa (tất cả các quyết định này đều sau tháng ..../20...........) thì gia đình tôi phải thanh toán một số tiền nợ cho bên nguyên đơn, cũng như chi trả một số tiền án phí Tòa án nhất định.

Tuy nhiên, mấu chốt vấn đề là ở chỗ, mảnh đất trên, gia đình tôi đã làm hợp đồng tặng cho tài sản có chứng thực của phường từ tháng .......... năm 20............, vậy mà ngày ......../......../20.........., Chi cục Thi hành án dân sự thị xã ........... đã ra quyết định số ............/QĐ-CCTHA kê biên tài sản là mảnh đất nêu trên để thi hành án. Một sự vô lý rõ ràng khi tại thời điểm cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định kê biên tài sản thì tài sản là mảnh đất đó không phải tài sản thuộc sở hữu của gia đình tôi, điều nay vi phạm nghiêm trong nguyên tắc trong Luật Thi hành án dân sự là tài sản phải thuộc sở hữu của người phải thi hành án (khoản 6 Điều 3 Luật Thi hành án dân sự).

Do vậy, quyết định kê biên tài sản là mảnh đất gia đình tôi đã làm hợp đồng tặng cho tài sản trước đó là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình tôi.

Vậy, tôi làm đơn khiếu nại lên quý cơ quan, kính đề nghị quý cơ quan thẩm tra, xác minh đối với quyết định hành chính nói trên để bảo đảm quyền lợi cho gia đình tôi.

Tôi xin cam đoan trước cơ quan tổ chức, về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.

Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan!

 Tài liệu, chứng cứ kèm theo:                                                                Hà Nội  Ngày ........... tháng  ....... năm 20....

    - Bản sao hợp đồng tặng cho quyền sử dụng                                                                  Người làm đơn                                 

   đất và tài sản gắn liền với đất    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

                                                                                                                                  

                                                                                                                                         Người đồng sở hữu:
                                                                                                                                        (Ký tên và ghi rõ họ tên)