Tham khảo câu hỏi liên quan:

- Hoãn nghĩa vụ quân sự ?

- Đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

- Học viên cao học có được miễn nghĩa vụ quân sự?

- Đang làm việc có bị gọi đi nghĩa vụ quân sự không?

- Quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự và gọi nhập ngũ ?

- Học tại nước ngoài có được miễn nghĩa vụ quân sự không?

- Đang đi làm ở nước ngoài có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không?

- Sinh năm 1991, đang làm việc trong cơ quan nhà nước có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

(về việc miễn nghĩa vụ quân sự trong thời gian học)

 

Kính gửi: Ông/Bà ………………….Hiệu trưởng Trường Đại học ……………

Tôi tên là : .......................................................................................................... Nam/Nữ:....................

Ngày, tháng, năm sinh:...........................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú :..............................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Hiện đang theo học lớp:……………….………            Khóa học:……..…………………

Hệ đào tạo:…..…………………………………           Hệ chính quy tập trung.

Nay tôi làm đơn này đề nghị ông/bà xác nhận cho tôi đang học tại trường để tôi được miễn nghĩa vụ quân sự trong thời gian học.

Kính mong ông giải quyết. Tôi xin chân thành cám ơn.                                                          

Ngày       tháng      năm 20…

   KT.HIỆU TRƯỞNG                                                                Người làm đơn

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                          

           

 

------------------------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: