>> Tải mẫu Đơn yêu cầu thi hành án

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------- 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

----o0o----

 

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

(Đối với Bản án số ...................... ngày ................... của Toà án nhân dân ........................)

 

Kính gửi:  THI HÀNH ÁN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tôi tên là: ……………………………………... Sinh năm: ………………….....……

Địa chỉ:  ………………………………………………………………………...…….

Tôi làm đơn này yêu cầu Thi hành án …………thi hành Bản án số: ………..………

ngày ………………. của Toà án Nhân dân …………………………………......…...

Nội dung yêu cầu: ……………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………….........……

Tôi kính mong Thi hành án …………..........…….. yêu cầu: (người phải thi hành án)

thực hiện các yêu cầu trên theo bản án đã tuyên.

 Tôi xin chân thành cảm ơn.

Đính kèm: (bản sao)

-  Bản án số …

CMND, Hộ khẩu

Tỉnh/ thành phố , ngày tháng năm

Người yêu cầu 

 

 

 

------------------------------------------------------
THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn soạn thảo hợp đồng;

2. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

3. Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất;

4. Dịch vụ công chứng sang tên sổ đỏ;

5. Dịch vụ công chứng uy tín, chuyên nghiệp;

6. Dịch vụ soạn thảo và công chứng hợp đồng;