Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900 6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

----------------------------------------------------------------------------------------

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------***------------HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE TỰ LÁI

Số:………./HĐKTCăn cứ vào nhu cầu thực tế của hai bên
Hôm nay, ngày... tháng... năm... Tại........... Chúng tôi gồm có.
Bên cho thuê xe (Gọi tắt là bên A):
Ghi rõ nhân thân của chủ xe, loại xe…
Bên thuê xe (Gọi tắt là bên B):
Đại diện : ông .................................................. ...... Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ : .................................................. ................., Hà Nội
Điện thoại :................................................. ..............


Điều 1: Nội dung công việc
Bên A cho bên B thuê một chiếc xe
Xe ô tô đảm bảo còn mới %. Toàn bộ máy, bảng táp lô, gầm xe và các chi tiết khác của xe đều được dán tem đảm bảo.


Điều 2: Đơn giá và hình thức thanh toán.
1. Đơn giá thuê: / một tháng
2. Khống chế: km/tháng
3. Phụ trội: .000đ/1km
4. Thời gian thuê: Từ ngày tháng năm 200
Đến ngày ……tháng……năm 200….
5. Hình thức thanh toán: Trả sau bằng tiền mặt. Được thanh toán 6 tháng một lần.


Điều 3: Trách nhiệm của các bên
1.3. Trách nhiệm của bên A.
Giao xe đúng chất lượng và thời gian
3.2. Trách nhiệm của bên B
Kiểm tra kỹ xe trước khi nhận.
- Không được bóc, hay làm rách tem bảo hành và đảm bảo sửa chữa, thay thế bất cứ chi tiết nào.
- Bên B phải tự sửa chữa nếu có xảy ra hỏng hóc nhỏ.
- Mọi sự cố bẹp, nứt, vỡ nóc méo các chi tiết của xe do bên B gây ra thì bên B phải mua đồ của hãng thay thế(không chấp nhận gò, hàn).
- Các vết xây xước, bẹp nhẹ không phải thay đồ mới thì bên B phải bồi thường cho bên A số tiền gấp 2 đến 5 lần (tùy vào vị trí) theo báo giá của Trung tâm Bảo hành.
- Nếu xe chạy được 5000km trở lên, bên B phải tự thay dầu một lần.
- Các ngày xe nghỉ không chạy được do lỗi của bên B thì bên B phải trả tiền hoàn toàn trong các ngày đó. Như đang thuê xe để sử dụng.
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở vv.... của bên A để giải quyết việc do lỗi bên B gây ra. Bên phải chịu hoàn toàn.
- Cứ sau 30 ngày bên B phải mang xe vê … để bên A kiểm tra và bảo dưỡng xe định kỳ 1 lần.
- Khi tra xe, phải rửa xe sạch sẽ như lúc nhận


Điều 4: Điều khoản cụ thể
1.4 Nghiêm cấm bên B:
- Cấm sử dụng xe trở hàng quốc cấm, hàng lậu hay sử dụng vào mục đích xấu.
- Cấm đem xe đi cầm cố, thế chấp.
- Cấm giao xe cho người khác.
- Cấm đi vào đường ngập nước
2.4 Bên A có quyền:
- Báo cho công an khi bên B cố tình không liên lạc với bên A
- Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên B vi phạm những điều khoản trên


Điều 5: Điều khoản chung
Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc những điều khoản trên
Trong khi thực hiện hợp đồng, hai bên chủ động thông báo những vướng mắc và giải quyết khó khăn nảy sinh. Nếu không tự giải quyết được thì đưa đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết. bên nào có lỗi, bên đó phải chịu mọi phí tổn
- Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

                      Đại diện bên A                                                       Đại diện bên B 

 

-------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn soạn thảo hợp đồng;

2. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

3. Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất;

4. Dịch vụ công chứng sang tên sổ đỏ;

5. Dịch vụ công chứng uy tín, chuyên nghiệp;

6. Dịch vụ soạn thảo và công chứng hợp đồng;