Mẫu một số hợp đồng thông dụng:

1. Hợp đồng giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng.

2. Mẫu Hợp đồng sửa chữa, phá dỡ  nhà ở

3. Mẫu Hợp Đồng Lao Động

4. Mẫu Hợp đồng cho thuê nhà ở

5. Mẫu Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất

6. Mẫu Hợp đồng thuê đất

7. Mẫu Hợp đồng thế chấp quyền.

8. Biểu mẫu Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu;

9. Biểu mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ...;

10. Biểu mẫu đơn đề nghị đăng ký làm đại lý

11. Biểu mẫu Hợp đồng dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm

12. Biểu mẫu Hợp đồng vận chuyển hàng hóa..

13. Biểu mẫu Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất

14. Biểu mẫu Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài..

15. Biểu mẫu Hợp đồng cho mượn tài sản..

16. Biểu mẫu Hợp đồng cho thuê ..

17. Biểu mẫu Hợp đồng chuyển đổi..

18. Biểu mẫu Hợp đồng chuyển giao công nghệ

19. Biểu mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

20. Mẫu Hợp đồng cho vay tiền

21. Mẫu Hợp đồng đại diện

22. Mẫu Hợp đồng đại lý

23. Mẫu Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài

24. Mẫu Hợp đồng dịch vụ quảng cáo..

25. Mẫu Hợp đồng dịch vụ trưng bày..

26. Mẫu Hợp đồng gia công đặt hàng

27. Mẫu Hợp đồng giao nhận thầu xây..

28. Mẫu Hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh tế..

29. Mẫu Hợp đồng kinh tế về giao ..

30. Mẫu Hợp đồng gởi hàng vào kho ..

31. Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng căn ..

32. Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

33. Mẫu Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng..

34. Mẫu Hợp đồng in (văn hóa phẩm).

35. Mẫu Hợp đồng ký gởi hàng hóa.

36. BM Hợp đồng lấp ráp thiết bị

37.  BM Hợp đồng lao động

38.  BM Hợp đồng liên doanh

39.  BM Hợp đồng mua bán căn hộ nhà..

40.  BM Hợp đồng mua bán điện …

41.  BM Hợp đồng mua bán hàng hóa

42.  BM Hợp đồng mua bán nhà ở ..

43.  BM Hợp đồng mua bán tài sản ..

44.  BM Hợp đồng nghiên cứu thiết kế..

45.  BM Hợp đồng tặng cho căn hộ ….

46.  BM Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

47.  BM Hợp đồng tặng cho tài sản ..

48.  BM Hợp đồng thành lập đại lý..

49.  BM Hợp đồng thế chấp căn hộ ..

50.  BM Hợp đồng thuê lại đất

51.  BM Hợp đồng thuê nhà thuộc quyền sở hữu nhà nước

52.  BM Hợp đồng thuê quyền sử dụng..

53.  BM Hợp đồng trao đổi nhà ở

54.  BM Hợp đồng ủy quyền

55.  BM Hợp đồng ủy quyền bán nhà ..

56.  BM Hợp đồng ủy quyền quản lý..

57.  BM Hợp đồng ủy thác nhập khẩu..

58.  BM Hợp đồng ủy thác xuất khẩu..

59.  BM Hợp đồng vận chuyển hành khách hành lý

60.  BM Hợp đồng xuất khẩu gạo

61.  BM Hợp đồng lao động

62.  BM Hợp đồng thuê nhà.

63.  BM Hợp đồng môi giới thương mại..

64.  BM Hợp đồng nhập khẩu mua ….

65.  BM nội quy lao động

66.  Mẫu hợp đồng kinh doanh

67.  Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

68.  Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ

69.  Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình

70.  Mẫu hợp đồng lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình

71.  Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

72.  Mẫu hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa

73.  Mẫu hợp đồng môi giới

74.  Mẫu hợp đồng đại lý

75.  Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hoá

76.  Mẫu hợp đồng xuất khẩu gạo

77.  Mẫu hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh

78.  Mẫu hợp đồng gia công đặt hàng trong nước

79.  Mẫu hợp đồng mua bán hàng hoá

80.  Mẫu lý lịch tự thuật

81.  Mẫu công văn chấp thuận tuyển lao động nước ngoài

82.  Mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động (Cho người lao động)

83.  Mẫu hợp đồng cung ứng lao động

84.  Mẫu hợp đồng lao động cho nước ngoài

85.  Mẫu hợp đồng lao động

86.  Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng

87.  Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

88.  Mẫu hợp đồng thuê lại đất

89.  Mẫu hợp đồng thuê đất

90.  Mẫu hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất

91.  Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

92.  Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở

93.  Mẫu hợp đồng cho mượn tài sản

94.  Mẫu hợp đồng cho nhà

95.  Mẫu giấy ủy quyền

96.  Mẫu hợp đồng cho thuê nhà

97.  Mẫu hợp đồng mua bán nhà

98.  Mẫu hợp đồng thuê nhà

99.  Mẫu hợp đồng mua bán chuyển nhượng nhà ở

Mẫu văn bản – hợp đồng – Văn bản hành chính

1.  Nghị Định 175 – Xử phạt quy định hành chính trong lĩnh vực kinh doanh

2.  Mẫu Quy chế (Quy Định)

3.  Mẫu công điện

4.  Mẫu nội qui công ty

5.  Mẫu quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng Cty TNHH

6.  Mẫu bản qui định về phân công trong nội bộ công ty

7.  Mẫu quyết định cho thôi việc (Dành cho các tổ chức kinh tế)

8.  Mẫu quyết định xử lý kỷ luật (Dành cho các tổ chức kinh tế)

9.  Mẫu quyết định bổ nhiệm (Dành cho các tổ chức kinh tế)

10.  Mẫu quyết định xoá bỏ hiệu lực của quyết định kỷ luật

11.  Mẫu quyết định kỷ luật lao động

12.  Mẫu quyết định cho thôi việc nhân viên

13.  Mẫu quyết định xử lý kỷ luật cán bộ , nhân viên

14.  Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ

15.  Mẫu quyết định điều động cán bộ

16.  Mẫu quyết định tiếp nhận và điều động nhân viên

17.  Mẫu công văn

18.  Mẫu báo cáo

19.  Mẫu Báo cáo tổng kết

20.  Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong y tế

21.  Mẫu biên bản đình chỉ kinh doanh (tt)

22.  Mẫu biên bản hòa giải

23.  Mẫu biên bản họp Hội đồng Nhân dân

24.  Mẫu biên bản vi phạm xây dựng

25.  Mẫu biên bản bàn giao tài sản

26.  Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chánh (tt)

27.  Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chánh

28.  Mẫu Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chánh

29.  Mẫu Quyết định khám người theo thủ tục hành chánh

30.  Mẫu Quyết định tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chánh

31.  Mẫu giấy giới thiệu

32.  Mẫu giấy biên nhận đơn khiếu nại tố cáo

33.  Mẫu thông báo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

34.  Mẫu phiếu chuyển đơn tố cáo

35.  Mẫu Quy chế Quy định của UBND

36.  Mẫu Quyết định của Ủy Ban Nhân dân

37.  Điều lệ ngày 28-9-1963 của Phủ Thủ tướng về công tác công văn giấy tờ

38.  Thông báo về việc xét tuyển dụng viên chức ngành GDDT 2005

39.  Đơn xin thuyên chuyển công tác

40.  Giải quyết thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức năm học 2005

41.  Thi tuyển công chức hành chính Nhà nước 2004

42.  Thuyên chuyển công tác năm học 2004-2005

43.  Thuyên chuyển cán bộ công chức trong thành phố

44.  Thuyên chuyển cán bộ công chức ngoài thành phố

45.  Thông báo xét tuyển dụng công chức, giáo viên 2003

46.  Cơ sở ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa

47.  Thành lập trường Mầm non ngoài công lập

48.  Thành lập trường Mầm non công lập

49.  Quyết định của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

50.  Đơn xin cấp giấy chứng nhận

51.  Mẫu biên bản thanh tra phòng dục thường xuyên..

52.  Biên bản thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đổi mới

53.  Báo cáo chi tiết thống kê số liệu tổ chức cơ sơ quý 1-2005

54.  Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường

55.  Nghị quyết hội nghị cán bộ chức

56.  Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn

57.  Bảng chấm điểm hoạt động công đoàn cơ sở các trường công lập…

58.  Danh sách trích ngang Ban chấp hành công đoàn cơ sở

59.  Quy chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền và công đoàn cơ sở

60.  Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

61.  Biểu mẫu biên bản bàn giao tài sản

62.  Biểu mẫu biên bản hòa giải

63.  Biểu mẫu biên bản đình chỉ kinh doanh

64.  Biểu mẫu biên bản hợp Hội đồng nhân dân Tỉnh, huyện, Xã

65.  Biểu mẫu biên bản vi phạm về xây dựng

66.  Biểu mẫu biên bản về việc xét kỷ luật lao động (người đang làm việc)

67.  Biểu mẫu biên bản về việc xét kỷ luật lao động

68.  Biểu mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

69.  Biểu mẫu báo cáo giảm lao động

70.  Biểu mẫu báo cáo tổng kết công tác năm

71.  Biểu mẫu báo cáo tồn kho

72.  Biểu mẫu báo cáo bao bì, palet đang sử dụng

73.  Biểu mẫu báo cáo công nợ phải thu

74.  Biểu mẫu báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu

75.  Biểu mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

76.  Biểu mẫu báo cáo nhu cầu tuyển mới lao động trong năm

77.  Biểu mẫu báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định

78.  Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện cái chỉ tiêu dự toán

79.  Biểu mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao đông 6 tháng hoặc một năm

80.  Biểu mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

81.  Biểu mẫu báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài

82.  Biểu mẫu bản khai lý lịch nghề nghiệp

83.  Biểu mẫu báo cáo

84.  Biểu mẫu văn bản hành chính do các phòng chuyên môn sở thương mại soạn thảo

85.  Biểu mẫu chứng chỉ hành nghề xây dựng

86.  Biểu mẫu Chỉ thị của Tổng giám đốc

87.  Biểu mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh

88.  Biểu mẫu đề nghị bảo lãnh

89.  Biểu mẫu đề nghị cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư bổ sung

90.  Biểu mẫu đơn đề nghị đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài

91.  Biểu mẫu đơn đăng ký cấp giấy phép đầu tư

92.  Biểu mẫu đơn đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

93.  Biểu mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng

94.  Biểu mẫu đơn xin cấp phép hoạt động công ty tài chính

95.  Biểu mẫu đơn xin đầu tư vào khu công nghiệp

96.  Biểu mẫu đơn xin phép hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng

97.  Biểu mẫu đơn xin phép thành lập công ty liên doanh

98.  Biểu mẫu danh sách cổ đông sáng lập đôí với công ty cổ phần

99.  Biểu mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

100.  Biểu mẫu giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư

101.  Biểu mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

102.  Biểu mẫu giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

103.  Biểu mẫu điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn..

104.  Biểu mẫu tờ trình dự án văn bản

105.  Biểu mẫu mẫu điều lệ công ty cổ phần

106.  Biểu mẫu điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

107.  Biểu mẫu điều lệ doanh nghiệp liên doanh

108.  Biểu mẫu bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

109.  Biểu mẫu đơn xin thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

110.  Biểu mầu giải trình kinh tế kỹ thuật

111.  Biểu mẫu Nghị quyết hội đồng nhân dân

112.  Biểu mẫu phiếu trả lại đơn

113.  Biểu mẫu thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

114.  Biểu mẫu phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động

115.  Biểu mẫu quyết định của Tổng giám đốc

116.  Biểu mẫu Quyết định của Doanh nghiệp

117.  Biểu mẫu Quyết định tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chính

118.  Biểu mẫu Quyết định khám người theo thủ tục hành chính

119.  Biểu mẫu Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính

120.  Biểu mẫu Quyết định tạm giữ phương tiện vận tải giao thông vi phạm hành chính

121.  Biểu mẫu Thông báo lập chi nhánh

122.  Biểu mẫu Thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

123.  Biểu mẫu Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh

124.  Biểu mẫu Thông báo về việc quyết định giải thể

125.  Biểu mẫu Thông báo bán doanh nghiệp

126.  Biểu mẫu Quyết định Bộ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông

127.  Biểu mẫu Chỉ thị của Uỷ Ban Nhân Dân

128.  Biểu mẫu Quyết định của Chủ tịch nước

129.  Biểu mẫu Thông báo

130.  Biểu mẫu Thông báo kết luận

131.  Biểu mẫu viện nghiên cứu …

132.  Biểu mẫu trường

133.  Biểu mẫu Quyết định của viện nghiên..

134.  Biểu mẫu cử cán bộ đi học

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ