Luat Minh Khue

Mẫu hợp đồng ủy quyền bán, cho thuê nhà ở mới nhất

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng ủy quyền bán hoặc cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại qua sàn giao dịch bất động sản để Quý khách hàng tham ...

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất

Khi hợp đồng thuê nhà hết hạn hoặc bên thuê và bên cho thuê thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của hợp đồng thuê nhà thì hai bên sẽ ký biên bản thanh lý hợp đồng ...

Mẫu hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước

Nhu cầu thuê nhà công vụ, thuê nhà sở hữu nhà nước là một nhu cầu thực tế. Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước để ...

Mẫu hợp đồng thuê nhà bằng tiếng anh cập nhật mới nhất

Xác lập hợp đồng thuê nhà với người nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài đang hoạt động kinh doanh hoặc sinh sống ở Việt Nam là một trong những việc rất nên ...

Mẫu hợp đồng thuê nhà pháp nhân với cá nhân

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng thuê nhà pháp nhân với cá nhân, thuê nhà ở công vụ, thuê nhà ở thương mại, thuê công trình xây sẵn, thuê nhà ở ...

Mẫu giấy biên nhận, đặt cọc bản cập nhật mới nhất

Trong các quan hệ giao dịch hợp đồng việc đặt cọc tiền để đảm bảo giao kết và thực hiện hợp đồng trong tương lai là điều hết sức quan trọng - Công ty luật ...

Mẫu hợp đồng thuê nhà của tổ chức kinh doanh bất động sản

Hợp đồng thuê nhà của một tổ chức kinh doanh bất động sản cho cá nhân hoặc tổ chức khác sẽ được quy định theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản sẽ ...

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mới nhất

Luật Minh Khuê tư vấn cho Quý khách hàng mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Quý khách hàng, mẫu này được sử dụng trong ...

Dịch vụ nổi bật