Luat Minh Khue

Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng cập nhật mới nhất

Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng về Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng ( ban hành Kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng ...

Mẫu bản cam kết về việc bảo đảm an toàn cho công trình liền kề khi xây dựng

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu này dùng trong trường hợp bổ sung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên ...

Mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành

Luật Minh Khuê cung cấp đến quý khách hàng mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn Lạng Sơn

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Dịch vụ nổi bật