Luat Minh Khue

Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản để Quý khách hàng tham khảo, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp ...

Mẫu giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình nhà ở

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình nhà ở ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXDngày 20 tháng 12 năm 2012 của ...

Mẫu chứng thư thẩm định giá

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu chứng thư thẩm định giá áp dụng với đất đai, công trình trên đất để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin chi tiết vui ...

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng mới công trình nhà ở

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng mới công trình nhà ở - Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng thi công xây dựng mới công trình nhà ở để Quý khách hàng ...

Mẫu hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu

Mẫu hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu - Công ty luật Minh Khuê cung cấp để Quý khách tham khảo. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư ...

Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ giữa sàn giao dịch bất động sản bán cho công ty

Công ty luật Minh Khuê là đơn vị tư vấn pháp lý thường xuyên cho nhiều tập đoàn, tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Chúng tôi ...

Danh sách văn phòng công chứng đang hoạt động trên phạm vi cả nước

Danh sách văn phòng công chứng đang hoạt động trên phạm vi cả nước - Công ty luật Minh Khuê cung cấp để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin pháp lý liên ...

Mẫu di chúc tặng cho nhà đất

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu di chúc tặng cho tài sản là nhà đất để khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Thông tin chi tiết Quý khách hàng ...

Dịch vụ nổi bật