Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900 6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

--------------------------------------------------- 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     -------------
                                                                                          .........ngày......tháng.......năm............
 
                                         

ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BỊ LẤN CHIẾM ĐẤT
                                          

 
                         Kính gửi :    UBND Xã................Huyện...............Tỉnh.................
 
 Tôi tên là ............................................ Sinh năm...........................................................................
 Địa chỉ :..........................................................................................................................................
 Xin trình bày sự việc như sau :
 Ngày ....... tháng.......năm......... tôi được cấp GCNQSDĐ số.........................................................
 tại thửa............. Sau khi điều chỉnh do tôi chuyển nhượng 80m2 cho Ông ( bà )..........................
 theo hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ ngày...... tháng......năm............ thì thửa.............................
 của tôi còn lại.................m2, cụ thể theo bản đồ địa chính thể hiện trên GCNQSDĐ thì thửa
 ..................... có kích thước còn lại là chiều ngang mặt tiền 3,5 mét, chiều dài 19,2 mét, chiều
 ngang mặt hậu 3,5 mét. Thế nhưng hiện nay mặt hậu thửa ....... của tôi chỉ còn 2,5 mét vì đã bị
 bà ( ông ), ngụ tại số......... đường........ấp.......xã........huyện.......tỉnh, là người sử dụng đất liền 
 kề lấn chiếm.
Vậy nay tôi làm đơn này kính xin UBND Xã.........Huyện..............Tỉnh.........................................
 xử lý hành vi lấn chiếm đất đai của bà ( ông ) để trả lại cho tôi đủ mặt hậu thửa...........................
 là 3,5 mét như Nhà nước đã công nhận QSDĐ hợp pháp cho tôi.
 Tôi gửi kèm theo đơn GCNQSDĐ số...........................ngày..........tháng...năm..............................
 Kính mong quí cơ quan nhanh chóng giải quyết, tôi xin thành thật biết ơn.
                                                                                                               Kính đơn

 

 

 

-------------------------------------------- 

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

1. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

2. Tư vấn thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;

3. Tư vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất;

4. Dịch vụ tư vấn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất;

5. Dịch vụ công chứng theo yêu cầu và tư vấn sang tên sổ đỏ;

6. Dịch vụ tư vấn đăng ký thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;