Luật Minh Khuê cung cấp đến quý khách hàng một số mẫu văn bản thông dụng trong việc thuê nhà ở, bên cạnh hợp đồng cho thuê nhà đã ký kết thì Luật Minh Khuê còn cung cấp đến Qúy khách hàng một số mẫu văn bản thông dụng:

- Mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng thuê văn phòng: Mẫu văn bản này sử dụng trong trường hợp đã hết hạn hợp đồng cho thuê văn phòng đã ký kết trước đó, mà bên đi thuê có nhu cầu thuê thêm.

- Mẫu thông báo (về việc chấm dứt hợp đồng): Sử dụng trong trường hợp bên thuê vi phạm hợp đồng và bên cho thuê muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng. 

Dưới đây là một ví dụ về các trường hợp trong hợp đồng, một số nội dung của văn bản Qúy khách hàng có thể vận dụng linh động sao cho phù hợp với trường hợp của mình. Trân trọng cám ơn!

 

1./ MẪU ĐƠN XIN GIA HẮN HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

 

ĐƠN XIN GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG

Kính gửi: Ông/Bà…………………………………………………………………………….

Ban Quản lý Tòa nhà ……………………

Tôi là: Công ty ……………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………..

Đại diện theo pháp luật:……………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………

Website: ……………………………………………     Fax: ……………………………………………

Hiện đang thuê và sử dụng phần diện tích: ……….. tại:……………………………………………..

Công ty chúng tôi đã ký với Ông/Bà Hợp đồng thuê văn phòng số:………. (1)  ngày ….. tháng ….. năm …… (2). Thời hạn của hợp đồng này là ….. tháng (3). Hợp đồng thuê sẽ hết hạn vào ngày ….. tháng ….. năm ….. (4).

Do công ty chúng tôi đang trong quá trình hoạt động ổn định và phát triển nên có nguyện vọng được tiếp tục thuê văn phòng đã nêu trên, nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ông/Bà, Ban quản lý tòa nhà cùng làm thủ tục gia hạn hợp đồng đối với Hợp đồng đã ký trên để tạo điều kiện thuận lợi cho công ty chúng tôi tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

………….., ngày ….. tháng ….. năm …..

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Chú giải: 

(1) Số hiệu hợp đồng

(2) Ngày ký kết hợp đồng

(3) Thời hạn hợp đồng

(4) Ngày hết hạn hợp đồng

 

2./ MẪU THÔNG BÁO (VỀ VIỆC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

Hà Nội, ngày   tháng   năm 201…

THÔNG BÁO

(V/v: Chấm dứt hợp đồng)

Kính gửi: Ông …………………………… giới tính: ……..

Dân tộc: …………….

Chứng minh nhân dân số:……………….do Công an thành phố………..cấp ngày …………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại số …….. Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Tên tôi là : …………

Chứng minh thư nhân dân số:……………..do công an thành phố Hà Nội cấp ngày……………...

Hộ khẩu thường trú: …………………………..

Căn cứ vào Hợp đồng thuê nhà số……………………… ký ngày………………………ký giữa Ông ……….. và tôi tức ……………. đã ký kết và thực hiện hợp đồng thuê nhà này. Theo nguyên tắc thì trong quá trình thực hiện hợp đồng thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện hợp đồng thì ông ………. đã không thực hiện theo đúng thỏa thuận đó. Cụ thể, tính đến thời điểm này, Ông ………. đã không thực hiện việc thanh toán theo cam kết tại Điều 3, thể hiện như sau:

1.Nhiều lần tôi đã gọi điện liên lạc mà tôi không nhận được thông tin nào về tiến độ thanh toán, thời gian gia hạn thanh tóan để thực hiện tiếp bản hợp đồng này, Ông ………. tắt máy, không nghe điện thoại.

2.Trước đó, ngày…. tháng …. năm 2014. Tôi có gửi tới đích danh Ông ……………….thư thông báo yêu cầu thực hiện thanh toán. Trong thông báo tôi có để thời gian Ông ………. trao đổi với tôi về việc thanh tóan và thực hiện nghĩa vụ thanh tóan, nhưng Ông ………. không có thông tin nào phản hồi.

Bên cạnh đó, bên ……………………… đã sử dụng và làm hư hỏng của tôi một chiếc điều hòa nhãn hiệu DAIKIN và 3 chiếc quạt trần màu xanh được gắn cố định trên tường đã bị gãy hỏng và bẻ cong, bị hư hỏng hoàn toàn, gây thiệt hại lớn về tài sản cho tôi.

Vì vậy trong trường hợp  này để bảo vệ quyền lợi cho mình căn cứ theo hợp đồng thuê nhà số ……………………… đã ký ngày ………………………bên trên, thì trong trường hợp nếu một trong hai bên vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, và báo trước cho bên còn lại trước 30 ngày. Vậy, hôm nay, ngày……………………… tôi viết thông báo về việc chấm dứt hợp đồng này đến………………………để………………………biết và thực hiện đúng nội dung trong hợp đồng số………………………đã ký ngày……………………….

Xin chân thành cám ơn.
Người lập văn bản

(ký và ghi rõ họ tên)

……………

 

(Luật Minh Khuê cung cấp đến quý khách hàng một số mẫu văn bản thông dụng trong việc thuê nhà ở, bên cạnh hợp đồng cho thuê nhà đã ký kết thì Luật Minh Khuê còn cung cấp đến Qúy khách hàng một số mẫu văn bản thông dụng:

- Mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng thuê văn phòng: Mẫu văn bản này sử dụng trong trường hợp đã hết hạn hợp đồng cho thuê văn phòng đã ký kết trước đó, mà bên đi thuê có nhu cầu thuê thêm.

- Mẫu thông báo (về việc chấm dứt hợp đồng): Sử dụng trong trường hợp bên thuê vi phạm hợp đồng và bên cho thuê muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng. 

Dưới đây là một ví dụ về các trường hợp trong hợp đồng, một số nội dung của văn bản Qúy khách hàng có thể vận dụng linh động sao cho phù hợp với trường hợp của mình. Trân trọng cám ơn!)