Luat Minh Khue

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Kính chào luật sư, hiện nay công ty tôi đang làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật và cần soạn một thông báo thay đổi người đại diện theo pháp ...

Mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp hiện hành

Kính chào luật sư, Công ty tôi là công ty THNH, hiện tại công ty tôi đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh, trong đó tôi có một thắc mắc về việc ...

Mẫu thông báo thành lập văn phòng đại diện mới nhất

Luật Minh Khuê xin gửi đến các bạn mẫu Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện theo phụ lục II-11 của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT để các bạn sử ...

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần phải được xác lập bằng văn bản, thông qua họp đại hội đồng cổ đông và đăng ký với Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh ...

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty là việc một trong những vấn thủ tục pháp lý phải đăng ký lại với Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt ...

Mẫu biên bản họp của hội đồng thành viên thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh ?

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu Biên bản họp của Hội đồng thành viên để Quý khách hàng tham khảo - Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp ...

Mẫu công văn đề nghị hỗ trợ cung cấp dịch vụ, Công văn đề nghị hợp tác hoặc đề nghị thanh toán

Mẫu công văn đề nghị được hiểu như là thư từ giao dịch giữa những tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ cần phối hợp giao dịch hoặc ...

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện ?

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện để Quý khách hàng tham khảo - Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực ...

Mẫu Quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện ?

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu Quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện để Quý khách hàng tham khảo - Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực ...

Dịch vụ nổi bật