Luat Minh Khue
Mẫu Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10)

Mẫu Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10)

Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10) ban hành kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT- ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014 từ ngày 01/07/2015.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty là việc một trong những vấn thủ tục pháp lý phải đăng ký lại với Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt ...

Mẫu biên bản họp của hội đồng thành viên thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh ?

Mẫu biên bản họp của hội đồng thành viên thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh ?

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu Biên bản họp của Hội đồng thành viên để Quý khách hàng tham khảo - Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp 1900 ...

Mẫu công văn đề nghị hỗ trợ cung cấp dịch vụ, Công văn đề nghị hợp tác hoặc đề nghị thanh toán

Mẫu công văn đề nghị hỗ trợ cung cấp dịch vụ, Công văn đề nghị hợp tác hoặc đề nghị thanh toán

Mẫu công văn đề nghị được hiểu như là thư từ giao dịch giữa những tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ cần phối hợp giao dịch hoặc ...

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện ?

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện ?

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện để Quý khách hàng tham khảo - Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực ...

Mẫu Quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện ?

Mẫu Quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện ?

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu Quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện để Quý khách hàng tham khảo - Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực ...

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu

Chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu trong nội bộ công ty phải được soạn thỏa thành hợp đồng và được thông qua theo quy định của luật doanh nghiệp. Công ty Luật ...

Mẫu hợp đồng thiết kế - Xây dựng Website

Mẫu hợp đồng thiết kế - Xây dựng Website

Tạo dựng một website uy tín, chất lượng là một trong những công cụ truyền thông hiệu quả. Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng thiết kế - xây dựng ...

Dịch vụ nổi bật