Luat Minh Khue
Mẫu thư mời hợp tác kinh doanh mới nhất năm 2019

Mẫu thư mời hợp tác kinh doanh mới nhất năm 2019

Thư mời hợp tác kinh doanh là văn bản dạng thư mời gửi đến những đối tác tiềm năng, có khả năng kinh doanh phát triển một dịch vụ, một sản phẩm hoặc lĩnh vực cụ thể. Nếu đối tác quan tâm thì hai bên có thể tiến hành những cuộc gặp song phương để thống nhất phương án triển khai kế hoạch phát triển:

Mẫu nội quy lao động, nội quy công ty bản cập nhật mới nhất

Mẫu nội quy công ty là một trong những văn bản thỏa thuận quan trọng giữa người sử dụng lao động và người lao động được xác lập bằng văn bản (đăng ký với sở ...

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Kính chào luật sư, hiện nay công ty tôi đang làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật và cần soạn một thông báo thay đổi người đại diện theo pháp ...

Mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp hiện hành

Kính chào luật sư, Công ty tôi là công ty THNH, hiện tại công ty tôi đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh, trong đó tôi có một thắc mắc về việc ...

Mẫu thông báo thành lập văn phòng đại diện mới nhất

Luật Minh Khuê xin gửi đến các bạn mẫu Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện theo phụ lục II-11 của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT để các bạn sử ...

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần phải được xác lập bằng văn bản, thông qua họp đại hội đồng cổ đông và đăng ký với Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh ...

Dịch vụ nổi bật