Luat Minh Khue

Biểu mẫu luật doanh nghiệp

Cung cấp các biểu mẫu thông dụng trong lĩnh vực doanh nghiệp để phục vụ hoạt động tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các quy định pháp luật vào hoạt động quản lý doanh nghiệp. Mọi vướng mắc Quý khách vui lòng trao đổi với Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến 24/7 gọi: 1900 6168 hoặc gửi về Email: luatsu@luatminhkhue.vn để được giải đáp.

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Để đảm bảo thực hiện Luật đầu tư từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo ...

Mẫu Thông báo thực hiện dự án đầu tư mới

Mẫu Thông báo thực hiện dự án đầu tư mới
Để đảm bảo thực hiện Luật đầu tư từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo ...

Mẫu Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư

Mẫu Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư
Để đảm bảo thực hiện Luật đầu tư từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo ...

Mẫu Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành

Mẫu Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành
Để đảm bảo thực hiện Luật đầu tư từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo ...

Dịch vụ nổi bật