Luat Minh Khue

Biểu mẫu luật doanh nghiệp

Cung cấp các biểu mẫu thông dụng trong lĩnh vực doanh nghiệp để phục vụ hoạt động tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các quy định pháp luật vào hoạt động quản lý doanh nghiệp. Mọi vướng mắc Quý khách vui lòng trao đổi với Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến 24/7 gọi: 1900 6168 hoặc gửi về Email: luatsu@luatminhkhue.vn để được giải đáp.

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục sửa đổi bổ sung, bổ sung ngành nghề kinh doanh?

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục sửa đổi bổ sung, bổ sung ngành nghề kinh doanh?
Luật Minh Khuê cung cấp Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp giải đáp các thắc mắc về thủ tục, thời hạn giải quyết.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất theo luật doanh nghiệp 2014

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất theo luật doanh nghiệp 2014
Công ty luật Minh Khuê cung cấp Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo quy định của luật Doanh nghiệp 2014 để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn:

Mẫu đơn dự thầu mới nhất ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT

Mẫu đơn dự thầu mới nhất ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT
Luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn dự thầu áp dụng cho trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá hoặc có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn. Mẫu đơn này được ...

Mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu phế liệu mới nhất

Mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu phế liệu mới nhất
Hiện nay Nhà nước quy định rất nghiêm ngặt về vấn đề nhập khẩu phế liệu nhằm bảo vệ môi trường của quốc gia. Vì vậy đã gây cản trợ phần nào đối với những doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu để sản xuất ...

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị của Công ty cổ phần

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị của Công ty cổ phần
Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu biên bản họp hội đồng quản trị của Công ty cổ phần để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trong quá trình hội đồng quản trị họp và biểu quyết thông qua các vấn đề của ...

Mẫu Thông báo chấp thuận/không chấp thuận về góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp

Mẫu Thông báo chấp thuận/không chấp thuận về  góp vốn,  mua cổ phần, mua lại phần vốn góp
Để đảm bảo thực hiện Luật đầu tư từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo ...

Mẫu Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Văn phòng điều hành

Mẫu Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập  Văn phòng điều hành
Để đảm bảo thực hiện Luật đầu tư từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo ...

Mẫu Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Mẫu Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Để đảm bảo thực hiện Luật đầu tư từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo ...

Mẫu Văn bản chấp thuận/từ chối đề nghị giãn tiến độ đầu tư

Mẫu Văn bản chấp thuận/từ chối đề nghị giãn tiến độ đầu tư
Để đảm bảo thực hiện Luật đầu tư từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo ...

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành
Để đảm bảo thực hiện Luật đầu tư từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo ...

Mẫu Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện dự án

Mẫu Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện dự án
Để đảm bảo thực hiện Luật đầu tư từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo ...

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh)

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh)
Để đảm bảo thực hiện Luật đầu tư từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo ...

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Để đảm bảo thực hiện Luật đầu tư từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo ...

Mẫu Văn bản quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Mẫu Văn bản quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
Để đảm bảo thực hiện Luật đầu tư từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo ...

Mẫu Thông báo thực hiện dự án đầu tư mới

Mẫu Thông báo thực hiện dự án đầu tư mới
Để đảm bảo thực hiện Luật đầu tư từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo ...

Dịch vụ nổi bật