Luat Minh Khue
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài cho doanh nghiệp năm 2018

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài cho doanh nghiệp năm 2018

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài cho doanh nghiệp là Mẫu số 14: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP .

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty bản cập nhật mới nhất 2018

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty bản cập nhật mới nhất 2018

Công ty luật Minh Khuê cung ứng mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng cho doanh nghiệp/Công ty để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Thông ...

Mẫu đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH 2 thành viên

Mẫu đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH 2 thành viên

Hiện nay, có rất nhiều ngành, dịch vụ mà muốn kinh doanh được thì bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp, hay việc thành lập doanh nghiệp cũng xác định doanh ...

Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên (hoặc bất thường)

Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên (hoặc bất thường)

Cổ đông trong công ty cổ phần có quyền được ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên hoặc bất thường theo quy định của ...

Dịch vụ nổi bật