Luat Minh Khue

Mẫu giấy ủy quyền của doanh nghiệp

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu giấy ủy quyền trong nội bộ doanh nghiệp mới nhất để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng:

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần là một trong những loại chứng từ quan trọng nhằm xác định tính pháp lý của các văn bản không do người đại ...

Mẫu đơn Đề nghị đăng ký thành lập hộ kinh doanh mới nhất theo quy định hiện nay

Luật Minh Khuê giới thiệu Mẫu đơn đề nghị đăng kí hộ kinh doanh theo quy định tại Phụ lục III-1 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT để quý khách hàng tham khảo và áp ...

Mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Mẫu giấy đề nghị đăng kí doanh nghiệp tư nhân mới nhất theo quy định của pháp luật tại phụ lục I-1 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tiền mới nhất theo quy định hiện nay

Hiện nay Luật Minh Khuê nhận thấy nhu cầu góp vốn của các cá nhân, tổ chức rất lớn, nhưng hầu như các bạn vẫn chưa biết cách soạn hợp đồng như thế nào cho ...

Mẫu thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh cá thể mới nhất theo quy định luật

Công ty Luật Minh Khuê tư vấn và hướng dẫn soạn thảo biểu mẫu thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh cá thể mới nhất theo quy định luật

Dịch vụ nổi bật