Luat Minh Khue

Mẫu hợp đồng tặng cho cổ phần mới nhất

Công ty luật Minh Khuê cung cấp Mẫu hợp đồng tặng cho cổ phần mới nhất áp dụng trong trường hợp tặng cho cổ phần giữa cá nhân và cá nhân để Quý khách hàng ...

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất theo luật doanh nghiệp 2014

Công ty luật Minh Khuê cung cấp Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo quy định của luật Doanh nghiệp 2014 để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực ...

Mẫu đơn dự thầu mới nhất ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT

Luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn dự thầu áp dụng cho trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá hoặc có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng cho gói ...

Mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu phế liệu mới nhất

Hiện nay Nhà nước quy định rất nghiêm ngặt về vấn đề nhập khẩu phế liệu nhằm bảo vệ môi trường của quốc gia. Vì vậy đã gây cản trợ phần nào đối với những ...

Mẫu hợp đồng dịch vụ an ninh trận tự (Dịch vụ bảo vệ)

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng dịch vụ an ninh trận tự (Dịch vụ bảo vệ) để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trong thực tiễn. Thông tin trực ...

Mẫu hợp đồng mua bán phân bón (Tiếng anh và tiếng việt)

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đòng mua bán phân bón song ngữ để Quý khách hàng tham khảo - Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 1900.6162 để được ...

Hợp đồng mượn nhà làm trụ sở văn phòng/công ty

Mẫu hợp đồng mượn nhà làm trụ sở văn phòng/công ty - Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thể ký hợp đồng thuê hoặc mượn nhà để làm trụ sở văn ...

Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp ...

Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ

Bảo vệ ngày nay trở thành một ngành kinh doanh đòi hỏi đáp ứng các nhu cầu nhất định, góp phần quan trọng bảo đảm sự an toàn về tài sản của công ty, trật tự ...

Mẫu báo cáo tập sự hành nghề luật sư

Theo nghị quyết đến năm 2012 Việt Nam có 20.000 luật sư nhưng trên thực tế đến hết năm 2012 theo thông kê không chính thức Việt Nam có khoảng 7.200 luật sư ...

Dịch vụ nổi bật