Luat Minh Khue

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn rà soát hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn rà soát hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin chi tiết ...

Mẫu giấy đề nghị hoạt động công ty luật

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu giấy đề nghị đăng ký hoạt động của công ty luật TNHH Một thành viên để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tế: ...

Mẫu thông báo về việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu thông báo về việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân ban hành kèm theo Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký ...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6770-2001

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6770: 2001 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - GƯƠNG CHIẾU HẬU MÔTÔ VÀ XE MÁY - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG CÔNG NHẬN KIỂU

Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị công ty cổ phần

Xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp quản trị hoạt động kinh doanh, Công ty ...

Giấy ủy quyền của giám đốc cho phó giám đốc

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho phó giám đốc để Quý khách tham khảo, thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực ...

Mẫu quy chế tài chính của công ty cổ phần đầu tư tài chính

Xây dựng quy chế quả lý tài chính cho các công ty cổ phần đầu tư tài chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các công ty tài chính trong giai đoạn ...

Mẫu quy chế ban kiểm soát công ty cổ phần

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu quy chế tổ chức hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của ban kiểm soát công ty cổ phần để Quý khách hàng tham khảo, thông tin ...

Mẫu đề án thành lập nhà xuất bản (Ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BTTTT)

Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT quy định về điều kiện, quy trình, thủ tục thành lập nhà xuất bản theo quy định của pháp luât. Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu đề ...

Bản giải trình khả năng đáp ứng đủ điều kiện của nhà đầu tư

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu bản giải trình khả năng đáp ứng đủ điều kiện của nhà đầu tư áp dụng trong trường hợp xin cấp giấy chứng nhận, hoặc điều ...

Dịch vụ nổi bật