CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----***----

                                                                                      ........, ngày… tháng …năm…

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Nhà khách……..

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

      Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005

      Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn và Xây dựng ………..Việt Nam

      Căn cứ vào Biên bản họp ngày...tháng... năm 20….

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ban hành kèm theo Nghị quyết này “Quy chế hoạt động của Nhà khách …..

Điều 2: Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc Nhà khách …..  và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ KHÁCH ……

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số …………. Của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn và Xây dựng …..Việt Nam.)

 

 

Chương I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Tên và địa chỉ của Nhà khách

1. Tên gọi Tiếng Việt: NHÀ KHÁCH….

2.  Địa chỉ trụ sở đăng ký là:

Trụ sở:               …………………………….

Điện thoại:        …………………………….

Fax:                    …………………………….

Email:                …………………………….

Website:            …………………………….           

 

Điều 2. Mục đích thành lập

1. Đầu tư, phát triển dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh nhà khách …..

2. Trên cơ sở các nguồn lực đã được Công ty giao và/hoặc liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tổ chức kinh doanh các dịch vụ kinh doanh đã được cấp phép hoạt động nhằm tăng hiệu quả kinh doanh của Nhà khách và mang lại lợi ích hài hòa cho người lao động, Công ty và xã hội.

3. Góp phần đảm bảo tính minh bạch, lành mạnh trong kinh doanh nhà khách.

 

Điều 3: Nguyên tắc hoạt động

1. Nhà khách ……. là một bộ phận trực thuộc Công ty thực hiện theo các quy định của Quy chế này, các quy chế, quy định của Công ty và pháp luật hiện hành của Việt Nam; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty và trước pháp luật về hoạt động của mình.

2. Hoạt động của Nhà khách…….. phải công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Điều 4: Hình thức pháp lý

1. Nhà khách ……. là một chi nhánh kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư tư vấn và xây dựng………. Việt Nam, sử dụng tư cách pháp nhân, con dấu của Công ty cổ phần đầu tư tư vấn vấn và xây dựng……….. Việt Nam để hoạt động.

2. Công ty là đơn vị chịu trách nhiệm cuối cùng về hoạt động của Nhà khách.

3. Việc thành lập, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động, chấm dứt hoạt động của Nhà khách do HĐQT quyết định theo quy định của pháp luật về kinh doanh nhà khách và các quy định pháp luật có liên quan khác.

 

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ KHÁCH

 

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Nhà khách

1. Tổng giám đốc có quyền quyết định vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Nhà khách ……...

2. Tổ chức và biên chế gồm:

-         Quản lý khách sạn : 01 người;

-         Quản lý bộ phận Massage: 01 người;

-         Nhân viên lễ tân: 02 người ( chia làm 02 ca);

-         Nhân viên thủ kho: 01 người (kiêm thủ quỹ phụ);

-         Nhân viên buồng: 02 người ( chia làm 02 ca);

-         Nhân viên vệ sinh: 01 người;

-         Nhân viên điện nước kiêm lò hơi: 02 người ( chia làm 02 ca);

-         Nhân viên pha chế: 01  người;

-         Nhân viên bàn: kiêm nhiệm

 

3. Sơ đồ tổ chức

 

Điều 6. Điều kiện hoạt động của Nhà khách …….

      1. Hoạt động của Nhà khách …… phải đáp ứng các yêu cầu và điều kiện theo   quy định của pháp luật như sau:

·        Có sổ đăng ký khách tạm trú và phải ghi đầy đủ các cột mục trong sổ.

·        Có nội quy bảo vệ của cơ sở niêm yết nơi dễ thấy, nội quy hướng dẫn khách hàng.

·         Có người thường trực tiếp nhận hướng dẫn khách nghỉ.

·         Thực hiện việc vào sổ trước khi khách vào phòng nghỉ và trình báo tạm trú với cơ quan Công an phường, xã, thị trấn sở tại trước 23 giờ trong ngày; sau 23 giờ nếu có khách vẫn phải vào sổ và trình báo vào hôm sau (kể cả khách nghỉ theo giờ).

·        Trường hợp khách mang theo vũ khí, súng săn, công cụ hỗ trợ phải yêu cầu khách xuất trình giấy phép sử dụng và phải gửi cơ sở cất giữ.

·        Khách đến nghỉ phải có giấy chứng minh nhân dân, hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh, đóng dấu nổi hoặc dấu giáp lai (đối với người Việt Nam); hộ chiếu, giấy thông hành xuất nhập cảnh (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

·        Phải bố trí phòng nghỉ nam riêng, nữ riêng (trừ trường hợp là gia đình, vợ chồng).

·        Nghiêm cấm việc lợi dụng cơ sở để làm nơi sử dụng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển ma túy; đánh bạc; chứa chấp, môi giới mại dâm; chứa chấp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

            2. Đối với  hoạt động kinh doanh xoa bóp (massage), ngoài việc đáp ứng các    yêu cầu và điều kiện tại  Khoản 1 Điều này thì còn phải đáp ứng các điều kiện       theo Thông tư 11/2001 hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp và pháp            luật có liên quan.

Điều 7.  Quy trình hoạt động của Nhà khách

1- Yêu cầu chung khi bàn giao ca

* Khi đến nhận ca, lễ tân phải nhận bàn giao trong sổ bàn giao trong đó bao gồm đồ đạc, các thông tin cần thực hiện cho khách như các giấy tờ, phong bì từ bên ngoài gửi cho khách, các phong bì đựng các khoản tiền như tiền đặt cọc, tiền quỹ…Nếu xảy ra mất mát trong ca nào thì ca đó phải chịu trách nhiệm.

* Các thông tin ca trước bàn giao lại cho ca sau phải được ghi rõ ràng trên giấy tờ, không nên bàn giao miệng vì rất dễ quên do tính chất công việc của lễ tân có rất nhiều các giao dịch.
* Khi nhận ca, lễ tân sẽ kiểm tra toàn bộ nhà khách để nắm bắt ngay vào công việc cần phải làm.

* Các thông tin quan trọng mà chưa làm đều phải ghi vào quyển sổ đặt ngay trước mặt để không bị quên.

2. Quy trình đón tiếp khách

2.1.  Khi có khách đến khách sạn, lễ tân phải làm các bước như sau:

2.1.1. Chào khách

2.1.2.  Xác định loại khách:

- Nếu khách là khách mới vào hỏi thuê phòng thì giới thiệu các loại phòng cho khách lựa chọn. Sau khi khách đã đồng ý thì ta làm thủ tục kiểm tra giấy tờ tùy thân của  khách.
- Nếu là khách đã đặt phòng trước thì hỏi tên khách, tên công ty/ người đã đặt cho khách, tra trên sổ khách đặt trước, kiểm tra thông tin lại của khách cho chính xác và làm các thủ tục cần thiết để giao chìa khóa phòng. Nếu không có tên khách trong sổ đặt trước thì phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin liên quan đến khách để còn giải quyết cho khách. Không nên nói luôn với khách là không có phòng của khách đặt nếu như không thấy tên khách trên sổ.

Nếu không còn bất kỳ loại phòng nào thì sẽ tìm một phòng tại khách sạn khác để thay thế.

2.1.3. Làm thủ tục cho khách:

- Nếu là khách Việt Nam thì giữ Chứng minh thư để đảm bảo khách sẽ thanh toán tiền phòng. Nếu không thì yêu cầu khách đặt cọc hoặc thanh toán hết tiền phòng trước nếu có thể.

- Nếu là khách nước ngoài thì giữ lại passport của khách để chắc chắn rằng khách sẽ thanh toán. Khéo léo thông báo nếu khách cần passport thì khách sẽ phải đặt cọc hoặc thanh toán tiền phòng theo yêu cầu của khách sạn.

- Khi lễ tân nhận passport hoặc giấy tờ tuỳ thân của khách ta phải đánh số phòng vào để tiện cho việc quản lý và return cho khách. Tránh trường hợp trả nhầm cho khách khác hoặc tệ hơn là quên không trả cho khách. Passport sẽ được xếp theo thứ tự để tiện cho việc tìm kiếm.

2.1.4.  Xác định phương thức thanh toán của khách:

- Nếu là khách do công ty đặt thì thường là sẽ thanh toán khi làm thủ tục check out.
- Nếu là khách không có đảm bảo thì yêu cầu khách đặt cọc một đêm đầu. Nếu có thể thuyết phục khách thanh toán hết tiền phòng luôn là tốt nhất.

- Tiền đặt cọc sẽ được để trong phong bì có niêm phong và ký tên của nhân viên để giao lại cho ca sau hoặc nộp lại cho kế toán sau khi khách check out. Nếu khách thanh toán bằng thẻ tín dụng thuộc loại khách sạn chấp nhận thì nhân viên lễ tân sẽ làm thủ tục cà thẻ cho khách và sẽ in ra các liên, bao gồm 3 liên, một liên đưa cho khách và hai liên nữa yêu cầu khách ký và lưu lại coi như đó là một khoản tiền tương ứng khi nộp tiền cho kế toán.Sau khi thực hiện cà thẻ ta phải làm thanh toán để thông báo thông tin cho ngân hàng. Thường là làm vào cuối ngày, tuy nhiên để chắc chắn thì ta làm ngay sau khi cà thẻ.

2.1.5. Giao khoá phòng và đưa khách lên phòng:

+ Đối với khách lẻ: Giao khoá phòng và  đưa khách lên phòng -Chúc khách có một thời gian vui vẻ tại khách sạn

+ Đối với khách đoàn:

Nếu là khách đoàn ( thường là từ ba phòng trở lên), danh sách khách và số phòng sẽ được in trước. Khi đoàn về, lễ tân sẽ đưa danh sách cho trưởng đoàn để kiểm tra lại xem có đúng loại phòng cho khách và những khách ở cùng phòng hay không. Nếu có thay đổi thì lễ tân cập nhật lại để còn thay đổi trên máy tính.

- Khi giao chìa khoá, lễ tân nên giao cho trưởng đoàn để trưởng đoàn giao lại cho khách.
- Hỏi các thông tin của đoàn qua trưởng đoàn như thời gian check out, có cần báo thức hay không, nếu đoàn quay trở lại thì hỏi thời gian đoàn sẽ quay lại để tiện chuẩn bị đón tiếp.

- Passport của khách đoàn sẽ được nhận và trả cho cả đoàn, thường là giao lại cho trưởng đoàn để tránh nhầm lẫn. Không nên giao lẻ tẻ cho từng phòng.

2.2. Khi khách đang lưu trú tại nhà khách:

- Trong khi khách đang lưu trú tại nhà khách, chủ yếu công việc là giải quyết các phàn nàn nếu có của khách. Các phàn nàn này thường là do các bộ phận trong quá trình phục vụ  trang thiết bị trong phòng bị hỏng, mất đồ. Lễ tân  phải hết sức mềm mỏng với khách trước khi thông báo với bộ phận có liên quan tới giải quyết. Nếu có những trường hợp có thể giải thích thuyết phục được khách thì nên giải quyết ngay tránh để khách đợi lâu sẽ càng trở nên bực tức.


- Trong khi khách đang ở khách sạn, khách có thể sử dụng các dịch vụ của khách sạn. Nếu khách thanh toán luôn thì bộ phận lễ tân sẽ thu tiền trực tiếp của khách. Hoặc có những khách không thanh toán luôn thì sẽ cộng vào tiền thuê phòng mà khách đang ở. Hoá đơn dịch vụ đó sẽ được lễ tân ký nhận và lưu vào sổ.

2.3. Khai báo tạm trú

Phải vào thông tin và khai báo chính xác về số lượng và loại khách đang lưu trú theo quy định pháp luật để tránh phiền hà không nên có. Nếu không, người lập khai báo sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2.4. Trả phòng

+ Khi có khách xuống yêu cầu làm thủ tục trả phòng:

- Khách sẽ đưa chìa khoá cho lễ tân, qua đó ta biết được số phòng của khách.
- Lễ tân gọi ngay cho bộ phận buồng phòng để kiểm tra xem. Nếu khách dùng gì thì ghi ngay vào cột ghi chú của tờ danh sách và tiền thanh toán cộng thêm chi phi những dịch vụ khách đã sử dụng.

+ Thu tiền:

Lễ tân thực hiện thủ tục trả phòng và thu tiền. Do vậy, phải  luôn có quỹ riêng có các loại tiền lẻ để tiện cho việc trả lại tiền thừa cho khách. Khi nhận tiền cần phải cẩn thận kiểm tra kỹ tiền giả, không nhận các loại tiền quá cũ hoặc bị rách.
2.5.  Đồ gửi

- Trường hợp khách muốn gửi lại đồ đạc nhỏ, tài liệu, vé máy bay…Lễ tân cần kiểm tra hết sức thận trọng, sau đó lấy phong bì niêm phong ngay trước mặt khách. Yêu cầu khách ký vào phần giáp ranh của phong bì sau đó dùng băng dính gián lại sao cho băng dính đè lên cả phần chữ ký. Sau khi đã niêm phong xong, lễ tân lấy phiếu giao nhận đổ, điền đầy đủ các thông tin, lễ tân  và khách ký mỗi người hai chữ ký theo yêu cầu sau đó cắt ra làm hai nửa, mỗi bên giữ một nửa.

- Khi khách quay lại lấy đồ, khách sẽ trình nửa của khách cho lễ tân và lễ tân sẽ giao lại đồ cho khách. Đồ nhận của khách sẽ được cất cẩn thận trong két an toàn, cần phải được bàn giao cho các ca kế tiếp.

-  Nếu khách có ý định gửi tiền, lễ tân nên thông báo với khách rằng khách có thể để trong hành lý trên phòng vì nhận tiền hoặc đồ vật quý hiếm rất nguy hiểm.
- Không nhận đồ vật do khách không lưu trú tại khách sạn. Hành lý của khách sẽ gửi ở bộ phận lễ tân.


CHƯƠNG III

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA NHÀ KHÁCH, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN NHÀ KHÁCH

Điều 8: Chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn  của Nhà khách

1.      Tham mưu cho HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về hoạt động kinh Nhà khách

2.      Các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty giao.

3.      Được sử dụng pháp nhân, con dấu của Công ty để ký kết các hợp đồng dịch vụ phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Nhà khách;

4.      Bảo đảm các hoạt động kinh doanh của Nhà khách đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật;

5.      Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và điều kiện hoạt động Nhà khách

6.       Chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

7.       Phối hợp phòng ban chuyên môn của Công ty để thực hiện nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

8.      Phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Công ty thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, kế toán, kiểm toán theo quy định của Nhà nước; phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Công ty trong các vấn đề nhân sự không thuộc thẩm quyền của Nhà khách;

9.      Tuân thủ các quy định của pháp luật, Quy chế này và các quy định khác của Công ty;

10. Quản lý tài sản, nguồn tài chính đã được Công ty giao theo đúng quy định của Công ty;

11. Quản lý đội ngũ cán bộ, nhân viên và cộng tác viên theo đúng chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước và của Công ty;

12. Phối hợp với chính quyền sở tại và các đơn vị có liên quan tổ chức hoạt động bảo đảm an toàn, trật tự xã hội tại Sàn giao dịch;

13. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

 

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của cán bộ, nhân viên Nhà khách

1.      Quyền của cán bộ nhân viên SGD

·        Được hưởng các quyền lợi theo Hợp đồng lao động ký k���t với Công ty hoặc SGD.

·        Được khen thưởng theo quy định của Công ty và quy định của SGD.

·        Được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, phát triển nghề nghiệp.

·        Các quyền khác theo quy định của pháp luật, của Công ty và của SGD.

2. Nghĩa vụ

·        Thực hiện công việc theo sự phân công của cán bộ quản lý Nhà khách

·        Thực hiện theo đúng các quy định nêu trong quy chế này và các quy định khác trong quá trình thực hiện công việc được giao.

Điều 10: Quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc Nhà khách …….

 

1. Quyền hạn

1.1.  Giám đốc Nhà khách..... do HĐQT công ty bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng giám đốc; có trách nhiệm quản lý, điều phối hoạt động kinh doanh của Nhà khách và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động và hiệu quả kinh doanh của Nhà khách .......

1.2.  Giám đốc Nhà khách ...... căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn có thể uỷ quyền toàn bộ hoặc từng phần cho Quản lý nhà khách và và giám sát chung, việc ủy quyền này phải được Tổng giám đốc đồng ý. Giám đốc bổ nhiệm hoặc thuê quản lý Nhà khách .........

1.3.  Giám đốc là người có toàn quyền quyết định về các hoạt động kinh doanh của Nhà khách ..........

1.4.  Giám đốc có quyền kiểm tra mọi giấy tờ hoạt động kinh doanh của Nhà khách ..... khi xét thấy cần thiết.

1.5.  Quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các chức vụ Trưởng, Phó các bộ phận trong Nhà khách......;

1.6.  Điều hành mọi hoạt động của Nhà khách ....., có quyền phân công, điều động nhân viên của Nhà khách. Được Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Nhà khách .....  trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng giám đốc công ty, Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.

1.7.  Yêu cầu khách hàng bồi thường thiệt hại do lỗi của khách hàng gây ra;

1.8.  Các quyền khác theo quy định của Công ty và pháp luật.

2. Trách nhiệm

2.1. Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Nhà khách  trong việc thực hiện nhiệm vụ được Công ty giao và chịu trách nhiệm pháp lý về các quyết định của cá nhân;

2.2. Xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động của Nhà khách trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt;

2.3. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị Công ty quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy, tiêu chuẩn cán bộ quản lý;

2.4. Xây dựng Nội quy, chế độ làm việc của Nhà khách;

2.6. Trình Hội đồng quản trị Công ty quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, nhân viên theo phân cấp quản lý;

2.7. Chịu trách nhiệm trước HĐQT; ĐHĐCĐ và Tổng giám đốc công ty về hoạt động quản lý, điều hành Nhà khách ;

2.8. Chịu trách nhiệm về các báo cáo thanh quyết toán tài chính và các chế độ thu chi tài chính của Nhà khách tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty về quản lý tài chính;

2.9. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan. Chấp hành các quy định về thanh tra, kiểm tra của Nhà nước và của Công ty;

 

Điều 11. Quyền hạn và trách nhiệm của quản lý Nhà khách .......

1.         Quyền hạn

 - Quản lý Nhà khách do giám đốc bổ nhiệm hoặc thuê, thực hiện các quyền theo Quyết định bổ nhiệm hoặc theo Hợp đồng lao động đã ký với Công ty hoặc thực hiện công viêc theo ủy quyền của Giám đốc Nhà khách ......

- Quản lý Nhà khách .... được ủy quyền tuyển dụng và quản lý lao động được định biên theo đúng Nội quy, quy chế chung của Công ty và Nhà khách.

2.         Trách nhiệm

-     Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Nhà khách ..... trong lĩnh vực điều hành mọi hoạt động của Nhà khách theo đúng nội quy, quy định của Công ty  và các quy định  của pháp luật.

-         Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về công việc được Giám đốc Nhà khách ủy quyền;

-         Thực hiện việc đôn đốc, giám sát và chỉ đạo mọi hoạt động của Nhà khách đảm bảo đạt hiệu quả và kết quả kinh doanh theo kế hoạch;

-         Theo dõi và nắm bắt kịp thời để đề xuất cung ứng công cụ, dụng cụ và hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà khách;

-         Thường xuyên bám sát và xử lý các vấn đề phát sinh trong nội bộ Nhà khách ; trường hợp cần phải có sự chỉ đạo của cấp trên phải xin ý kiến trực tiếp, không được tùy tiện quyết định làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh nói chung;

-         Luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng của nhân viên để góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Nhà khách có hiệu quả cao;

-         Làm việc trên tinh thần đoàn kết tương trợ; đảm bảo sự công bằng và tính khách quan trong quá trình quản lý . Xử lý các sai phạm và khen thưởng động viên  đúng người, đúng việc để nâng cao tinh thần phê và tự  phê cho nhân viên;

-         Thường xuyên kiểm tra công tác  phòng chống cháy nổ để đảm bảo an toàn nhất cho Nhà khách;

-         Tự chịu trách nhiệm trước công ty  về mọi hành vi vi phạm với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 12. Quản lý bộ phận Massage

10.1.       Quản lý bộ phận massage là người quản lý bộ phận massage hoạt động theo các quy định của Công ty, Nhà khách và pháp luật , chịu trách nhiệm trước quản lý Nhà khách, trước công ty và pháp luật trong quá trình quản lý bộ phận massage;

10.2.       Quản lý bộ phận masage được ủy quyền tuyển dụng và quản lý lao động theo đúng Nội quy, Quy chế chung của công ty và Nhà khách. Việc tuyển dụng nhân viên masage phải tuân thủ đúng các Nội quy, Quy chế của Công ty và các quy đinh của pháp luật lao động;

10.3.       Trách nhiệm của Quản lý bộ phận massage:

-         Luôn giám sát mọi chặt chẽ mọi hoạt động của nhân viên massage; đảm bảo thực hiện đúng theo quy trình massage đã được niêm yết trong phòng massage. Nếu để xảy ra việc nhân viên massage không chấp hành nghiêm túc quy trình massage, vi phạm các quy định trong NĐ 87/NĐ-CP chủ yếu là để xảy ra các hành vi tệ nan xã hội, mại dâm, nghiện hút, cờ bạc trong cơ sở thì người quản lý phải  chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm của nhân viên thuộc phạm vi mình quản lý;

-         Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở nhân viên thực hiên tốt nội quy  quy chế của Nhà khách;

-         Giám sát chặt chẽ phân công công việc cho nhân viên vệ sinh lò hơi đảm bảo khu vực tầng  5 và tầng 6  luôn sạch sẽ, gọn gàng;

-         Thường xuyên kiểm tra trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ massage; tránh trường hợp thiếu, hỏng làm ảnh hưởng đến chất lượng của dịch vụ kinh doanh. Trường hợp phát hiện có hỏng hóc cần thay thế , sửa chữa phải lập đề xuất báo với người quản lý chung của Nhà khách đề nghi thay thế và sửa chữa, bổ sung;

-         Mở sổ theo dõi tình hình kinh doanh dịch vụ massage phải chi tiết, đầy đủ, trung thực cuối ngày để làm cơ sở cho kiểm soát khách sạn theo dõi;

-         Khi khách mua vé lên phòng massage  thì đưa khách vào phòng và điều động nhân viên vào thực hiện nhiệm. Thu vé để quản lý và báo giờ khách sử dụng dịch vụ công khai cho nhân viên massage;

-         Nếu khách muốn sử dụng thêm giờ ( vượt quá giờ đã mua trong vé) thì nhân viên massage phải báo với quản lý bộ phận massage để báo với nhân viên lễ tân thu ngân để thu thêm tiền sử dụng dịch vụ;

-         Trường hợp khách sử dụng  thêm giờ mà quản lý massage không vào sổ và không báo với lễ tân thu ngân khi kiểm soát hoặc người quản lý khách sạn phát hiện thì các bên có liên quan phải nộp toàn bộ phần doanh thu sử dụng thêm dịch vụ và phạt bồi thường trách hiệm vật chất bằng 200% giá trị bị vi phạm;

-         Nếu phát hiện ra hành vi gian lận vé dưới bất kỳ hình thức nào thì phạt từ 100.000đ đến 500.000đ tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Nếu tái phạm nhiều lần thì sẽ bị kỷ luật buộc thôi việc.

Điều 13. Trách nhiệm và nghĩa vụ của lễ tân kiêm thu ngân

-         Luôn niềm nở, thái độ tác phong lễ phép, lịch sự , mến khách. Phải mặc đồng phục đúng quy  định của Nhà khách.

-         Chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc

-         Vệ sinh gọn gàng trong và ngoài khi vực làm việc

-         Mở sổ sách ghi chép các nghiệp vụ phát sinh trong ngày đầy đủ, kịp thời và chính xác; không tẩy xóa. Cuối ngày chốt tổng doanh thu từ các dịch vụ và báo cáo lên kiểm soát và quản lý Nhà khách.

-         Khi bàn giao ca phải đầy đủ chứng từ và tổng số tiền theo bảng kê đầy đủ. Tuyệt đối không được mang tiền thu được từ việc kinh doanh các dịch vụ về nhà mà không bàn giao lại cho ca sau.

-         Hàng ngày kiểm kê lượng hàng hóa còn tồn tại quầy để đề xuất  bộ phận cung ứng mua bổ sun đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

-         Khi bán vé massage phải ghi đầy đủ các thông tin chi tiết trên vé, không tẩy xóa; trường hợp viết sau phải hủy kẹp vào liên gốc.

-         Nếu phát hiện ra hành vi giam lận vé dưới bất kỳ hình thức nào thì phạt từ 100.000đ đến 500.000đ tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Nếu tái phạm nhiều lần thì sẽ bị kỷ luật buộc thôi việc.

 

 

 

Điều 14. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Bộ phận buồng

-         Luôn luôn niềm nở, thái độ tác phong lễ phép, lịch sự , mến khách. Phải mặc đồng phục đúng quy định của Nhà khách.

-         Chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc .

-         Vệ sinh gọn gàng, sạch sẽ trong và ngoài khu vực buồng nghỉ của Nhà khách ( kể cả  khu vực hành lang, sảnh và cầu thang). Buổi sáng vệ sinh phòng nghỉ, mở cửa phòng nghỉ, mở cửa kiểm tra tất cả các phòng; đồ dùng, trang  thiết bị còn  thiếu phải bổ sung

 

Điều 15. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Thủ kho

-         Luôn luôn niềm nở , thái độ tác phong lễ phép , lịch sự , mến khách. Phải  mặc đồng phục đúng quy định  của Nhà khách

-         Chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc

-         Vệ sinh gọn gàng, sạch sẽ trong và ngơài khu vực làm việc

-         Mở sổ theo dõi lượng hàng hóa nhập xuất tồn của Nhà khách

-         Hàng tháng kiểm kê kho và hàng hóa tại quầy của các bộ phận; đố chiếu  với số tổng hợp của mình

-         Cung cấp đầy đủ, kịp thời hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà khách theo đề xuất được duyệt

-         Trường hợp để xảy ra mất mát, thâm hụt giữa thực tế và sổ sách; số liệu không khớp thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị phạt  từ 100.000đ đến 1.000.000đ. Nếu tái phạm nhiều lần hoặc để xảy ra thiêt hại lớn về tài sản thì phải bồi thường trách nhiệm vật chất và bị xử lý kỷ luật theo quy định của Công ty

Điều 16. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Thợ điện nước

-         Chấp hành nội quy của cơ sở làm việc đề ra

-         Tác phong nhanh nhẹn, ăn mặc theo đúng nội quy của cơ sở đề ra

-         Xử lý kịp thời những sự cố về điện nước xảy ra cũng như công việc chung của Nhà khách …….

-         Dẫn khách lên phòng nghỉ  massage, ngoài ra còn phải hỗ trợ quầy ba mang hàng ăn, uống cho khách

-         Buổi sáng chưa có bảo vệ chuyên nghiệp thì phải trông xe cũng như các tài sản chung của công ty, tránh để xảy ra mất mát

-         Đi đâu làm gì phải báo người khác thay nếu để xảy ra mất mát thì phải chịu trách nhiệm trước công ty và mức phạt thấp nhất là 50.000đ

Điều 17. Trách nhiệm và nghĩa vụ của nhân viên kỹ thuật lò hơi

-         Thời gian làm việc theo sự bố trí của bộ phận massage, phải có trách nhiệm vận hành lò hơi đúng kỹ thuật. Khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố phải báo ngay cho quản lý để có biện pháp xử lý kịp thời

-         Buổi sáng đến giờ thì phải kiểm tra an toàn lò hơi và mức nước trong lò cho phép. Khi cho lò hoạt động đến mức quy định  thì phải xả đáy lò, kiểm tra van an toàn và các van cấp nước. Khi sục nuớc nóng phải kiểm tra mức nước trong bình chứa, hệ thống cấp nước cho bình  như van cơ hay van điện sao cho hoạt động tốt

-         Nhiệt độ suet phải để mức  cho phép luôn sẵn sàng phục vụ khách

-         Nguyên liệu sắp hết phải báo trước một ngày để đề xuất mua kịp thời không cho lò hơi tắt

-         Luôn phải ở vị trí làm việc, tránh để lò hơi ở nhiệt độ cao hơn mức cho phép hoặc tắt lò, hết hơi khi khách đến yêu cầu sử dụng

-         Toàn bộ các yêu cầu và các điều kiện trên nếu làm sai và không thực hiện thì phải chịu hình thức xử phạt từ 50.000đ đến 100.000đ, nếu cố tình tái  phạm thì chịu hình thức đuổi việc

 

 

Điều 18. Trách nhiệm và nghĩa vụ của nhân viên bàn bar

-         Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của công ty đề ra

-         Tác phong nhanh nhẹn, ăn mặc đúng quy định của nhà khách đề ra, đeo thẻ trong giờ làm việc

-         Nói năng niềm nở với mọi người, lịch sự trong giao tiếp

-         Khách vào ra phải mở cửa chào hỏi để đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách

-         Hóa đơn phải ghi chép rõ ràng, thu tiền song phải nộp cho thu nhân quầy ba

-         Khi khách dùng song thức ăn đồ uống phải dọn dẹp bàn ngay, tránh để bàn ở tình trạng dơ bẩn, bừa bãi, mất vệ sinh

-         Bổ sung hoặc tiếp nhận ý kiến phản hồi từ khách, báo cho phụ trách để tìm cách xử lý và tìm cách hoàn thiện

-         Trong giờ làm việc nếu để xảy ra mất mát, vỡ, cháy hoặc gây tổn thất về tài sản thì phải chịu trách nhiệm  đề bù theo giá trị tài sản đó.

-         Hết ca phải bàn giao sổ sách, công việc cho ca tiếp theo, hai bên đều phải ghi nhận cụ thể tình hình thu chi trong ca cũng như công việc đang làm

 

CHƯƠNG IV

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

 

Điều 19: Nguyên tắc quản lý tài chính

1. Nhà khách ..... là bộ phận thuộc Công ty nên mọi hoạt động tài chính của Nhà khách tuân theo quy chế tài chính của Công ty hoặc quy định riêng về hoạt động tài chính của Nhà khách do HĐQT Công ty ban hành.

2. Nhà khách có trách nhiệm thực hiện việc lập sổ sách kế toán theo hướng dẫn của Phòng Tài chính - Kế toán Công ty, cập nhật các chứng từ thu chi phát sinh và thực hiện các chế độ báo cáo kế toán - tài chính cho Tổng Giám đốc, HĐQT và các cơ quan quản lý có liên quan theo quy định của pháp luật.

3. Căn cứ tình hình hoạt động cụ thể của Nhà khách, HĐQT có thể cho phép SGD được trích một phần doanh thu của Nhà khách để hình thành một Quỹ của SGD. Quỹ này được sử dụng vào mục đích nâng cao thu nhập, khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, nhân viên làm việc tại SGD.

Giám đốc Nhà khách có trách nhiệm xây dựng quy định về quản lý, sử dụng Quỹ của Nhà khách  trình HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện.

4. Khi điều kiện cho phép, Giám đốc Nhà khách đề nghị HĐQT cho phép áp dụng cơ chế hạch toán của đơn vị phụ thuộc của Công ty.

 

Điều 20: Nguồn vốn hoạt động của Nhà khách

Công ty giao cho Nhà khách quản lý tài sản, trang thiết bị và vốn lưu động để hoạt động kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ khác do Công ty giao. Trong quá trình hoạt động, Nhà khách có nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của Công ty giao mang lại lợi ích cho Công ty và người lao động của SGD.

 

CHƯƠNG IV- XỬ PHẠT VI PHẠM QUY CHẾ

Điều 21: Xử phạt vi phạm

Tất cả các bộ phận và vị trí chức danh phải chấp hành nghiêm chỉnh theo nội quy của Nhà khách đề ra cũng như nội quy, Quy chế của Công ty. Nếu không thực hiện hoặc cố tình làm sai đều bị kỷ luật , cảnh cáo bằng hình thức phạt tiền nhẹ là 50.000đ, nặng từ 1.000.000đ.

 Nếu vi phạm vào những quy định của NĐ 87/NĐ-CP thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho Công ty.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 22. Tổ chức thực hiện

1.      Giám đốc Nhà khách có trách nhiệm quy định chi tiết các quy trình hoạt động kinh doanh của Nhà khách .....;

2.      Tổng Giám đốc căn cứ quy định của Quy chế này để ủy quyền cho Giám đốc Nhà khách ký kết các hợp đồng dịch vụ phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Nhà khách.

3.      Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Hội đồng quản trị

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH