>> Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến gọi: 1900.6162

--------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____*****____

 

BẢN ĐĂNG KÝ NỘI DUNG THỰC HIỆN QUYỀN PHÂN PHỐI

 

KÍNH GỬI:               -  UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

                                    -  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIỆN ÍCH QUỐC TẾ ……

Giấy chứng nhận ĐT số    : ………………………………….

Ngày cấp                           : …../…./20…

Nơi cấp                             : Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội       

Địa chỉ trụ sở                    : Tầng ...., tòa nhà ...., ngõ số ...... đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật

Họ và Tên                         : ………………………………….

Giới tính                            : ……….

Quốc tịch                          : …….

Ngày sinh                          : …../…./19…..

Hộ chiếu số                       : ……. cấp ngày …../…./20….do Đại sứ quán Pháp tại Vương quốc Campuchila cấp.

Chức vụ                            : Tổng Giám đốc

Địa chỉ thường trú            : Số …., ngõ …./…./…Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại                   : Số …., ngõ …/…./… Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ, TP Hà Nội

 

Công ty TNHH Dịch vụ Tiện ích Quốc tế …. được cấp phép và hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số …… do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp ngày …/…/20…, đăng ký điều chỉnh lần thứ nhất ngày …/…/20…. với ngành nghề kinh doanh và mục tiêu, quy mô dự án hiện tại là: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; Lắp đặt các thiết bị kỹ thuật và thiết bị điện, các thiết bị cơ điện, các thiết bị chuyên dụng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy, hệ thống chống sét và các hệ thống máy móc thiết bị điện khác cho công trình xây dựng; Lắp đặt hệ thống và thiết bị phụ tùng chuyên dụng cho các công trình điện lạnh, cấp thoát nước; Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan đến việc lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp, thiết bị điện, thiết bị cơ điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy, điện lạnh, cấp thoát nước và các loại máy móc thiết bị khác cho các công trình xây dựng (không bao gồm tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát công trình xây dựng); Dịch vụ chăm sóc cây cảnh; Dịch vụ vệ sinh, diệt côn trùng cho các tòa nhà và công trình xây dựng khác; Dịch vụ quản lý bất động sản; Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp bao gồm các hoạt động như: làm sạch thông thường bên trong, bảo dưỡng tòa nhà, văn phòng, bãi xe; dọn dẹp rác; gửi thư; lễ tân và các hoạt động hỗ trợ khách hàng khác; Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị; Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện; Thực hiện quyền nhập khẩu các máy móc, thiết bị điện, công nghiệp và các thiết bị chuyên dụng khác (có mã số HS qui định tại khoản 2, Điều 2 của Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp) để bán cho thương nhân có quyền phân phối các mặt hàng này tại Việt Nam.

Theo đó, căn cứ vào Thông tư số 05/2008/TT-BCT của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 của Bộ thương mại (hiện là Bộ công thương) hướng dẫn thi hành nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Công ty xin đăng ký quyền phân phối với nội dung cụ thể như sau:

- Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không gắn với thành lập cơ sở bán buôn), quyền phân phối bán lẻ (không gắn với thành lập cơ sở bán lẻ) các máy móc, thiết bị điện, công nghiệp và các thiết bị chuyên dụng khác có mã số HS: 8409, 8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8451,8481, 8483, 8502,8508, 8511, 8521, 8528, 8529, 8531, 8535, 8536, 8537, 8539, 8542, 9004, 9026, 9027, 9028 và 9030 cho cá nhân, đơn vị tổ chức sử dụng vào quá trình sản xuất, xây dựng và để phục vụ cho việc lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị mà công ty đã đăng ký.

- Nhà đầu tư xin gửi kèm theo đây Danh mục hàng hóa phân phối của Công ty theo Biểu thuế Xuất- Nhập khẩu để thuận tiện cho việc xem xét của Quý cơ quan.

Nội dung Quyền phân phối (không thành lập cơ sở bán buôn, bán lẻ) sẽ được công ty tiến hành như sau:

- Công ty thực hiện quyền phân phối các mặt hàng về các máy móc, thiết bị điện, công nghiệp và các thiết bị chuyên dụng khác cho cá nhân, đơn vị tổ chức sử dụng vào quá trình sản xuất, xây dựng và để phục vụ cho việc lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị mà công ty đã đăng ký;

- Công ty thực hiện quyền phối phối các mặt hàng không thuộc cấm kinh doanh;

- Đối với các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa phân phối theo lộ trình, công ty thực hiện theo lộ trình.

Công ty theo đây cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của Bản đăng ký này;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

Hà Nội, ngày ___  tháng ___ năm 20….

 

NHÀ ĐẦU TƯ

CÔNG TY ...................................

Giám đốc

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO

PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc