Hồ sơ chấm dứt hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp bao gồm:

1. Biên bản họp về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty của:

- Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 02 Thành viên trở lên - tham khảo mẫu;

- Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần - tham khảo mẫu;

- Tất cả thành viên hợp danh (Hội đồng thành viên) đối với Công ty Hợp danh - tham khảo mẫu;

>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp - 1900.6162

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Ảnh minh họa

2. Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty (Quyết định phải có đủ các nội dung được quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2005). Quyết định do Chủ sở hữu hoặc Chủ tịch ký thay mặt của:

- Chủ sở hữu đối với Doanh nghiệp tý nhân -  tham khảo mẫu;

- Hội đồng thành viên Công ty TNHH 02 thành viên trở lên - tham khảo mẫu;

- Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần - tham khảo mẫu;

- Chủ sở hữu Công ty đối với Công ty TNHH 01 thành viên - tham khảo mẫu;

- Tất cả thành viên hợp danh (Hội đồng thành viên) đối với Công ty Hợp danh - tham khảo mẫu;

3. Bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động của Chi nhánh.

4. Thông báo do Người đại diện theo pháp luật ký về việc đã hoàn tất các thủ tục chấm dứt hoạt động (Thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành các bước thủ tục trên từ mục 1 đến mục 3 theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trong thông báo) của:

- Doanh nghiệp tý nhân - tham khảo mẫu;

- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên - tham khảo mẫu;

- Công ty Cổ phần - tham khảo mẫu;

- Công ty TNHH 01 thành viên - tham khảo mẫu;

- Công ty Hợp danh - tham khảo mẫu;

Lưu ý: Đối với các Doanh nghiệp không do Phòng ÐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Ðầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận ÐKKD, khi làm thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh cần nộp kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ÐKKD của Doanh nghiệp.

Danh mục văn bản pháp luật cần tham khảo:

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp;

- Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;

- Quyết định số 337/QĐ-BKH về việc ban hành quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;

Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến, gọi:  1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  lienhe@luatminhkhue.vn
Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê  

---------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: