Tách Công ty: Công ty TNHH và Công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của Công ty hiện có (Công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (Công ty được tách):

- bao gồm:

1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của các Công ty được tách ra theo hướng dẫn tại thủ tục thành lập doanh nghiệp

2. Quyết định bằng văn bản về việc tách công ty của Công ty bị tách:

- Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên – tham khảo mẫu

- Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần – tham khå- Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên – tham khảo mẫu

- Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần – tham khảo mẫu

4. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) Giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty

Tham khảo: Luật doanh nghiệp năm 2005

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

-----------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: