Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp cụ thể như sau: Tư vấn thành lập doanh nghiệp; tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh; tư vấn quản trị doanh nghiệp; tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; tư vấn giải thể doanh nghiệp; tư vấn pháp sản  doanh nghiệp.... Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

 

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-----------------------------------------------------------------------------

TÊN HỘ KINH DOANH
---------

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

…., ngày … tháng … năm………

 

THÔNG BÁO

V/v chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận (huyện) …

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):......................................................

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số: ...................................................

Do: ………………. Cấp ngày: …………/…………… / ...........................

Địa điểm kinh doanh: .....................................................................................

Điện thoại: …………………………………………. Fax: ..........................

Email: ………………………………………………. Website: ..................

Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh kể từ ngày ……/…..../............

Hộ kinh doanh cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Kèm theo Thông báo:
- …………………..
- ………………….
- ………………….

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi họ tên)

 


 

---------------------------------------------------------------------