Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------------------------------

Đơn vị: ...........

Địa chỉ:………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------

                                                        Ngày ....... tháng ........ năm 20...

 

THƯ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

 

 

Họ và tên người đề nghị: ..................................................................................

Số giấy GT, CMT: ..........................................................................................

Bộ phận công tác:............................................................................................

Số tiền đề nghị thanh toán:...............................................................................

Bằng chữ:.......................................................................................................

.......................................................................................................................

Hình thức thanh toán:        Tiền mặt                    Ngân hàng                 Mở L/C

                                               

Thời hạn thanh toán:............................ /............ /............................................

Tên dự án/hợp đồng: .....................................................................................

Mã dự án:......................................................................................................

Trả cho đơn vị:...............................................................................................

Số tài khoản:..................................................................................................

Tại Ngân hàng:...............................................................................................

Nội dung thanh toán:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Kèm theo................... chứng từ.

 

 

 

 

LÃNH ĐẠO CÔNG TY             KẾ TOÁN TRƯỞNG               NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

 

 

 

 

-----------------------------------------

BIỂU MẪU LIÊN QUAN:

1. Đơn kiện đòi nợ;

2. Mẫu thư đề nghị thanh toán;

3. Mẫu giấy biên nhận, đặt cọc;

4. Mẫu giấy đề nghị thanh toán;
&

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn soạn thảo hợp đồng;

2. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

3. Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất;

4. Dịch vụ công chứng sang tên sổ đỏ;

5. Dịch vụ công chứng uy tín, chuyên nghiệp;

6. Dịch vụ soạn thảo và công chứng hợp đồng;