Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

 

TỜ KHAI THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

 

HỌ VÀ TÊN: ……………………………………………………….........................................................................................

SỐ CMND:.........................................NGÀY CẤP:.........................................NƠI CẤP:..................................................

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:………………………………………............................................................................................

EMAIL: ……………………………................................................................................................

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ (khi cần thiết):......................................................................

                                                                                                     TPHCM, ngày……tháng……..năm………..

                                                                                                     (Ký, ghi rõ họ và tên)