Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

------------------------------------------------------------------------------------

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­QUY ĐỊNH QUẸT THẺ CHẤM CÔNG

VÀ CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP.

Bắt đầu từ ngày …/…/20….. Toàn bộ cán bộ nhân viên Công Ty …………. đi làm đều phải thực hiện quẹt thẻ bằng thẻ từ.

1. Thời gian quẹt thẻ:

            Đầu giờ sáng: 08h

            Cuối giờ sáng: 12h

            Đầu giờ chiều: 13h30”

            Cuối giờ chiều: 5h30”

2.Chấm công bằng thẻ:

2.1 Nhân viên đến công ty phải thực hiện quy định chấm công bằng thẻ. Có thể chấp nhận không quẹt thẻ chấm công khi nhân viên đang thực hiện công việc mà không về kịp, nhưng nhân viên phải báo ghi sổ trước khi đi ra ngoài để theo dõi giờ về hoặc báo  cáo cấp trên.

2.2 Những nhân viên cần giải quyết công việc trước khi đến công ty quẹt thẻ thì không được quá 1 tiếng, Nếu quá 1 tiếng bắt đầu tính thời gian đi muộn. Những trường hợp giải quyết công việc cần thời gian trên 1 tiếng phải trực tiếp báo cáo với trưởng bộ phận hoặc Ban lãnh đạo Công ty.

2.3 Tất cả nhân viên phải nghiêm chỉnh chấp hành giờ giấc quy định, không đi muộn về sớm. Trường hợp đi muộn, về sớm có lý do chính đáng phải báo cáo người phụ trách trực tiếp hoặc của Ban lãnh đạo Công ty.

2.4 Nhân viên xin phép đi muộn phải thông báo cho người có thẩm quyền về việc xin đi muộn từ chiều hôm trước hoặc muộn nhất là  trước giờ làm việc, từ 8h05 trở đi nhân viên mới báo cáo thì vẫn tính là phạm lỗi đi muộn.( Bắt buộc vẫn phải xin phép).

2.5  Nhân viên chỉ được phép xin đi muộn 1 lần trong 1 tuần. Nếu đã xin đi muộn rồi, những lần sau có xin phép cũng tính là phạm lỗi đi muộn, trừ những trường hợp đặc biệt phải được sự cho phép của Tổng Giám Đốc .

2.6 Thời gian nhân viên xin phép đi muộn không quá 30 phút (trừ trường hợp có sự cho phép của Tổng Giám đốc công ty), trên 30 phút sẽ bắt đầu tính lỗi đi muộn. Nhân viên đi muộn từ 1 tiếng trở lên sẽ tính là nghỉ không lý do ½ ngày.

2.6 Trong giờ làm việc, nhân viên cần giải quyết công việc ngoài văn phòng công ty, khi ra ngoài phải ghi sổ lý do ra ngoài, giờ ra ngoài. Khi xong việc, trở lại văn phòng công ty nhân viên phải ghi sổ giờ về. Nếu không ghi sổ thì coi như nhân viên không trở lại làm việc. Nếu ra ngoài quá giờ được nghỉ (17h30), nhân viên phải báo cáo trưởng bộ phận và ghi sổ nêu lý do.

3 Thời gian được phép nghỉ.  

3.1  Người lao động mỗi tháng được nghỉ 01 ngày làm việc hưởng nguyên lương (tương đương 12 ngày làm việc trong năm) để giải quyết các công việc cá nhân bất thường. Số ngày nghỉ hàng năm được tăng theo thâm niên làm việc, cứ 5 năm được nghỉ thêm một ngày. Người lao động do thôi việc hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được trả lương những ngày chưa nghỉ ( theo thang lương, hệ số lương cơ bản của từng người ).

3.2 Trường hợp người lao động xin nghỉ nhiều ngày vào cùng một tháng thì được hiểu là xin nghỉ phép năm. Bộ phận Hành chính, Nhân sự xem xét số ngày còn được nghỉ trong năm của người lao động để đề nghị số ngày nghỉ tối đa được hưởng lương. Nếu người lao động nghỉ quá số ngày quy định trong năm thì số ngày nghỉ quá sẽ tính vào ngày nghỉ không hưởng lương.

3.3  Người lao động xin nghỉ phải được sự cho phép của người có thẩm quyền : Nghỉ 1 ngày trong tháng thì phải báo cáo Trưởng phòng để trưởng thông báo cho Ban giám đốc và quản lý nhân sự. Người lao động nghỉ từ ngày thứ 2 trở lên hoặc từ 2 ngày liên tiếp phải làm đơn gửi Bộ phận Nhân sự, Trưởng phòng và phải được Tổng giám đốc phê duyệt.

3.4  Người lao động nghỉ về việc riêng vẫn được hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau:

-         Kết hôn: nghỉ ba ngày;

-         Con kết hôn: nghỉ một ngày

-         Bố mẹ (cả bên chồng và bên vợ) chết; vợ (hoặc chồng) chết, con chết: nghỉ ba ngày.

 

*** Đối với nhân viên nghỉ theo chế độ của nhà nước (ốm đau, thai sản, hết tuổi lao động, chết, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất việc làm, gặp rủi ro hoặc gặp khó khăn khác) việc trả lương do Bảo hiểm xã hội chi trả đối với nhân viên đã đóng Bảo hiểm xã hội. Còn nhân viên chưa đóng Bảo hiểm xã hội sẽ được Công ty hỗ trợ ( tuỳ theo vị trí công việc và mức độ đóng góp cho Công ty của nhân viên )

 

4 Quy định về xử phạt:

M

: Đi muộn

- M1: Quá 5 phút phạt 10.000

- M2: Trên 30 phút phạt 50.000

- M3: Trên 1 tiếng phạt ½ ngày lương

Đ

: Đi ra ngoài không báo cáo, không ghi sổ: phạt 10.000/ 1 lần

O

: Nghỉ không lý do

-     O1: Nghỉ không lý do ½ ngày : phạt 60.000đ

-     O2: Nghỉ không lý do 1 ngày: phạt  2 ngày lương

T

: Không mang thẻ nhân viên : phạt 10.000/ 1 lần

E

: Không quẹt  thẻ chấm công : phạt 30.000

D

: Dập thẻ chấm công hộ : phạt 50.000 ( Cả người dập hộ và người được dập thẻ)

V

: Về khi chưa kết thúc giờ làm việc mà không báo cáo

-  V1: Quá 5 phút phạt 10.000

- V2: Trên 30 phút phạt 50.000

- V3: Trên 1 tiếng phạt ½ ngày lương

 

 

CÔNG TY ……………

 

 

HỌ TÊN

CHỮ KÝ

HỌ TÊN

CHỮ KÝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú cách ghi sổ chấm công:

Ngày tháng:

Họ Tên:

Thời gian ra, thời gian vào: Thời gian đến muộn, về sớm, thời gian ra ngoài làm việc mà không quẹt được thẻ đúng giờ.

Lý do: Nêu lý do.

 

 

NGÀY THÁNG

HỌ TÊN

THỜI GIAN RA

THỜI GIAN VÀO

LÝ DO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NHẬT KÝ CHẤM CÔNG

NĂM  20......

------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;