Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.1940.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1940

--------------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

 

ĐƠN MỜI  LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN LỢI

 

Kính gửi:  Công ty luật TNHH Minh Khuê

Tôi/ Chúng tôi là…………………………… sinh năm…………

Số CMND hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động…..ngày tháng năm cấp….., cơ quan cấp……………………

Địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ trụ sở chính: .............................

……………………………………………………………………

Tôi /chúng tôi xin trình bày một việc như sau:

(trình bày ngắn gọn nội dung vụ việc)

Nay, Tôi/chúng tôi đề nghị Công ty luật TNHH Minh Khuê cử luật sư bảo vệ quyền lợi cho tôi / chúng tôi trong phiên toà xét xử sơ thẩm/phúc thẩm tại Toà án….

Trân trọng cảm ơn.

Xác nhận ưng thuận của Công ty luật TNHH Minh Khuê

...................,ngày......tháng........năm...........

Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu)