Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------***------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(v/v Hoãn lịch triệu tập của cơ quan điều tra)

 

Kính gửi:  CƠ QUAN AN NINH ĐIỀU TRA – BỘ CÔNG AN

Địa chỉ: Số 7, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Tôi ……………………………………Giới tính:………………………………………….

Dân tộc: Kinh                  Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: …………… Cấp ngày: …./…/20….   Nơi cấp: CA tỉnh………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  Thôn ……., Xã ……, Huyện …….., Tỉnh …….………

Chỗ ở hiện tại: Thôn ……..…., Xã ……..…, Huyện …………………., Tỉnh ……………

Ngày …. tháng …. năm 20…., Tôi có nhận được giấy triệu tập của Quý cơ về việc trả lời đơn tố cáo của Công ty TNHH ………………………...

Do mới sinh con nên sức khỏe không đảm bảo (Tôi xin gửi theo giấy chứng sinh). Tôi ủy quyền cho Ông ……………. thay mặt tôi giải trình toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan đến vấn đề này. Trong trường hợp cần thiết tôi khi sức khỏe đảm bảo tôi sẵn sàng có mặt theo giấy triệu tập của Quý cơ quan.

   Trân trọng cảm ơn!

    Người làm đơn

 

 

------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

2. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

3. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

4. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án;

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;