CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Vũng Tàu, ngày ....tháng 08 năm 2015

ĐƠN TỐ CÁO HÀNH VI CHỈ ĐẠO LÀM KHỐNG KHỐI LƯỢNG THAM Ô TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Kính gửi: Thiếu tướng N. Đ.T  – Cục trưởng cục cảnh sát kinh tế Tên tôi là: T. M.T , Địa chỉ: ...Số điện thoại :....

Qua kết luận số:.../KL-BGTVT ngày 12/05/2015 của Bộ giao thông vận tải về nội dung phản ảnh đối với sai phạm khi thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chống sét tại:..............

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

NGƯỜI TỐ CÁO T. M. T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật hình sự của công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn viết đơn tố cáo.

Luật sư tư vấn khiếu nại, tố cáo : 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu đến công ty chúng tôi.

 

Để soạn thảo đơn tố cáo, bạn có thể tham khảo mẫu đơn tố cáo của công ty chúng tôi và áp dụng vào trường hợp của bạn. Thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn, hỗ trợ.

----------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

     …, ngày …… tháng….năm ……

 

ĐƠN TỐ CÁO

 

           Kính gửi: ……………………………(1)

          Họ và tên: ………………………(2); mã số hồ sơ…………………….(3)

          Địa chỉ: …………………………………………………………………..

          Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:………………… ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………(2)

Nay tôi đề nghị:

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………(3)

          Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

         

                                                                                                                                         Người tố cáo

                                                                                                                                     (ký và ghi rõ họ tên)

 

(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo.

(2) Họ chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.

(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận  và  xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật hình sự qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẳn sàng giải đáp.

Trân trọng ./.

Bộ phận Tư vấn Luật Dân sự.