Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-------------------------------------------------------------------------

BẢN TÓM TẮT ĐẶC ĐIỂM,

SỞ THÍCH, THÓI QUEN CỦA TRẺ EM

 

I. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM:

Họ và tên trẻ em: ............................................................................................ Giới tính:............................

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................................

Nơi sinh:.......................................................................................................................................................

Dân tộc: .......................................................................................................................................................

Lý do tiếp nhận vào cơ sở nuôi dưỡng:

Mồ côi                                                       Bị bỏ rơi 

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác: ............................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

- Trẻ khuyết tật[1]: .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

- Trẻ mắc bệnh hiểm nghèo

........................................................................................................................................................................

  Thông tin về gia đình ruột của trẻ em (nếu có):

.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

II. TÌNH TRẠNG SỨC KHOẺ CỦA TRẺ EM:

1. Tình hình sức khoẻ khi sinh ra..................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

2. Tiền sử bệnh tật trước đây (trước và trong khi được nuôi dưỡng tại Trung tâm)

...........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

3. Các  bệnh mãn tính, dị tật hoặc các vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng khác của trẻ em. Nêu các điều trị đã được thực hiện hoặc kế hoạch điều trị

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

4. Tiêm vắc xin:

Vắc xin

Liều

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

Mũi tổng hợp 1

Mũi tổng hợp 2

Ghi chú

 Lao (B.C.G)

 

 

 

 

 

 

Bạch hầu

 

 

 

 

 

 

Uốn ván

 

 

 

 

 

 

Ho gà

 

 

 

 

 

 

Bại liệt

 

 

 

 

 

 

Viêm gan B

 

 

 

 

 

 

Các chủng ngừa khác

 

 

 

 

 

 

Uống vitamin A

 

 

 

 

 

 

 

5. Tình hình sức khoẻ hiện tại

Chiều cao (cm): ...................................                           Cân nặng (kg): ...........................................

- Suy dinh dưỡng:   Có           Không        Nếu có suy dinh dưỡng, độ mấy (1,2,3):

Nhận xét về sức khỏe: ............................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

6.  Sự phát triển:

                                                 

 Phù hợp với độ tuổi           Cần phát triển những khả năng này

Khả năng vận động              

Khả năng ngôn ngữ               

Khả năng giao tiếp                 

Khả năng nhận thức              

Khả năng học tập                   

Những khả năng khác: ............................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

III. SỞ THÍCH CỦA TRẺ EM: ............................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

 

IV. THÓI QUEN CỦA TRẺ EM:..........................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

V. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT:.................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

                                                                                                          .........................., ngày............tháng...........năm............

Xác nhận của của cơ quan có thẩm quyền[2]                        Người làm báo cáo

       (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

[1] Nếu trẻ em thuộc diện quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

[2] . Trường hợp trẻ em sống tại cơ sở nuôi dưỡng, thì giám đốc cơ sở nuôi dưỡng xác nhận. Trường hợp trẻ em sống tại gia đình, thì UBND cấp xã nơi trẻ em thường trú xác nhận.

 

----------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;